Tie žmonės, kurie atsisakė atvykti į puotą buvo užsiėmę tinkamais ir sveikintinais dalykais. Nieko nėra nuodėmingo tame, jei mes ką nors perkame ar parduodame, kad galėtume iš to verstis ir…

Sekminės

2019-06-09
Velykų rytą prisikėlęs Kristus dar 40 dienų lankė apaštalus ir mokė juos apie Dievo karalystę. Jis atliko mūsų išgelbėjimo darbą, savo mirtimi užtarnavo mūsų nuodėmių atleidimą ir amžinąjį gyvenimą. Neužilgo…
Praėjus 40-čiai dienų po Velykų Bažnyčia švenčia Kristaus dangun žengimo šventę. Ką mums, krikščionims, reiškia ši šventė? Kristaus dangun žengimas, pirmiausia, reiškia, kad Kristus užbaigė žemėje jam Dangiškojo Tėvą pavestą…
Brazilijoje, Rio de Žaneiro mieste, stovi Kristaus statula. Joje Kristus ištiesęs rankas laimina miestą. 40 metrų aukščio statula buvo pastatyta 1931 metais, ir ji iš karto tapo šiuolaikinės krikščionybės simboliu,…

Velykos

2019-04-21
Šį rytą krikščioniškuose kraštuose varpų gaudesio lydima skamba džiaugsminga žinia: “Kristus prisikėlė!” Mes tikinčiomis širdimis į šiuos angelo žodžius atsakome: “Jis tikrai prisikėlė.” Mintimis nusikelkime į tą ankstyvą Velykų rytą,…

Verbų sekmadienis

2019-04-13
Kristaus kančios ir mirties pasakojimą evangelistas Lukas pradeda įvykiais prieš pat Velykas. “Buvo arti Neraugintosios duonos šventė, vadinama Velykomis,” – sako jis. Jėzus jau iškilmingai įžengė į Jeruzalę. Žmonės jį…
Evangelija kalba apie tris žmones, kurie norėjo sekti Kristų, tačiau netapo jo mokiniais. Joje Kristus praneša apie mokinystės kainą, apie jo sekėją lydinčius sunkumus. Ji kelia klausimą, ką reiškia būti…
Audros nutildymas Genezareto ežere atsako į apaštalų užduotą klausimą: “Kas gi jis toks? Net vėjas ir marios jo klauso!” Jėzus Kristus yra tikras Dievas, kaip liudija Nikėjiškas tikėjimo išpažinimas: „Dievas,…
Pas Jėzų atėjęs šimtininkas turėjo didelį tikėjimą. Jėzui sutikus aplankyti jo namus ir išgydyti tarną, šimtininkas tarė: “Nebūtina. Tu juk gali vien savo žodžiu tai padaryti.” “Tu tik tark žodį…

Trys karaliai

2019-01-06
Karaliai buvo antrieji, aplankę gimusį Jėzų Betliejuje. Prieš tai Jėzų aplankė Betliejaus laukų piemenėliai. Pastariesiems apie gimusį Išganytoją pranešė angelas. Karaliams apie Mesijo gimimą Dievas apreiškė žvaigžde. Tradicija sako, kad…
Ketvirtuoju Advento sekmadieniu artėja į pabaigą pasirengimo laikotarpis. Jis yra pilnas džiaugsmingo laukimo nuotaikos. Kristaus nuotaka – Bažnyčia, jau yra pasiruošusi pasitikti Išganytojo gimimą – “šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno…
Šiuo sekmadieniu įžengiame į Advento laikotarpį, kuris mus veda link Kristaus gimimo šventės – Kalėdų. Tai laukimo laikotarpis, kuriame mes laukiame Dievo pažadų išsipildymo. Per pranašą Jeremiją Dievas sako: “Tikėkite…
Švęsdami Reformacijos šventę mes mintimis nusikeliame į tą dieną visų Šventųjų išvakarėse, kuomet Martynas Liuteris prie Vitenbergo bažnyčios durų prikalė 95 tezes. Mes taip pat žinome ką Reformacija vakarų pasauliui…
Pirmiausia palieka įspūdį tai, kaip nusižeminusiai tas jaunas vyras atėjo pas Jėzų. Evangelistas liudija, kad jam besiruošiant iškeliauti jis atbėgo ir prieš jį atsiklaupė. Įprastai taip ateidavo pas Jėzų žmonės…
Sulaukėme dar vienos Pjūties padėkos šventės, kurioje susirinkome į bažnyčią padėkoti Viešpačiui už šiuometinį derlių. Pjūtis jau pabaigta, derlius surinktas į daržines. Psalmisto Dovydo žodžiais, ir šiemet Viešpats dosniai atvėrė…
Žmonės laukė Jėzaus ant ežero kranto. Vakar iš penkių kepaliukų duonos Jėzus jos padaugino penkiems tūkstančiams žmonių, todėl rytui išaušus jie vėl ėmė jo ieškoti. Jie norėjo jį paskelbti karaliumi.…
Šiandieninė evangelija praneša Erodo Antipo reakciją po to, kai jis išgirdo žinią apie Jėzų. Antipas buvo Erodo Didžiojo sūnus, to paties Erodo, kuris sužinojęs apie gimusį žydų karalių, paranojiškai bijodamas…
Evangelija pasakoja apie Jėzaus apsilankymą savo tėviškėje. Nazaretas nebuvo jo gimimo vieta. Jėzus gimė Betliejuje. Nazaretas buvo miestas, iš kur kilo Mergelė Marija, per kurią Dievo Sūnus, veikiamas Šventosios Dvasios,…
Jeigu jums teko kada nors statyti namą, jūs pritarsite, kad svarbiausias jo komponentas yra pamatas. Pamatui taupyti lėšų negalima. Jo nesimato, taip, kaip regime namo išorę; jis nebūtinai turi būti…
Šabo dieną Jėzus ėjo per javų lauką, ir jo mokiniai eidami skabė varpas ir, ištrynę tarp delnų jas valgė. Tai pamatę fariziejai jam priekaištavo: „Žiūrėk, tavo mokiniai daro, kas per…
1 2 3 5 6 7 8 9 13 14 15