Paskutinį bažnytinių metų sekmadienį, likus savaitei iki Advento, mūsų žvilgsniai krypsta į amžinybę. Jau žvelgiame į tą naujosios kūrinijos rytą, kuriam išaušus Dievo tauta – jį tikėję bažnyčios nariai, bus…
„Kada ateis Dievo karalystė?“ Šis klausimas rūpėjo žydų tautai ir krikščionims nuo senovės laikų. Fariziejai tikėjo, kad Dievo karalystė bus regima. Ateis Mesijas, kuris nuvers visas politines valdžias ir iškels…
Evangelija šiandien mus kviečia apmąstyti atleidimo temą. Nesvarbu kur bebūtume, ar bendruomenėje, ar bažnyčioje, ar šeimoje, reikalingas atleidimas, kad galėtume kartu gyventi darnoje. Kuo daugiau laiko praleidžiame kartu, kuo artimesni…
Šiandien Liuteronų Bažnyčia mini 1517 metų spalio 31 dieną, kai Martynas Liuteris prie Vitenbergo Pilies bažnyčios durų prikalė 95 tezes. Tikintieji gieda jo parašytą giesmę „Tvirčiausia apsaugos pilis,“ o altorių…
Šventasis Raštas daugelyje vietų kalba apie santuoką. Dievas dar Rojuje tarė: „Vyras, palikęs savo tėvą ir motiną glausis prie žmonos, ir jie taps vienu kūnu.“ O mūsų Viešpats sako: „Ką…
Apaštalas Paulius apmąstomuose žodžiuose ragina tikinčiuosius siekti širdies tyrumo ir šventumo. „Privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo ... ir apsivilkti nauju žmogumi, sutvertu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume.“…
Krikščionys gerbia ir vykdo pasaulietinį įstatymą, tačiau jų akyse aukštesnis yra Dievo Įstatymas. Tuo nereikėtų stebėtis, nes juk pasaulietinis įstatymas kilo iš Dievo Įstatymo – iš 10-ties jo įsakymų. Dievo…
“Dėkokite Dievui, nes jis yra geras ir jo malonė amžina.” Šie psalmės žodžiai ypač prasmingi šiandien, kai baigę vasaros darbus dėkojame Viešpačiui už praėjusią pjūtį. Dievas yra mūsų sutvėrėjas ir…
Lozoriaus prikėlimas yra didžiausias Jėzaus stebuklas. Jį jis padarė, kad mes pažintume tą dievišką šlovę, kurią dangiškasis Tėvas atskleidžia per Sūnų. Stebuklu Kristus parodo, kad jis yra tikras žmogus, besidalinantis…