Sekmadienį prieš dangun žengimą Jėzus mus moko apie maldą. Apaštalai jau anksčiau yra prašę pamokyti juos melstis. Tada Jėzus pateikė tikros maldos pavyzdį – „Tėve mūsų“, tačiau dabar jis praneša…

Motinos diena

2023-05-07
Bažnyčia šiandien dėkoja Dievui už mamas, kurios mus pagimdė ir užaugino, už jų pasiaukojimą, kantrybę ir meilę. Patyrę motinos meilę mes lengviau pažįstame Dievo meilę, nes jis yra meilė. Bažnyčia…
Vynmedžio ir šakelių pavyzdžiu Jėzus moko mus nešti krikščioniško gyvenimo vaisius ir tapti žmonėmis, kurie yra verti vadintis krikščionio vardo. Jais mes tampame ne savo pačių valios pastangomis, bet tik…
Šiandienos evangelijoje Jėzus save pavadina Geruoju Ganytoju. Jis panaudoja šią metaforą, kad suprastume, jog jis yra mylintis mūsų Gelbėtojas. Jėzus taip pat atskleidžia, kad egzistuoja mūsų sielų priešas, kuris nenori,…

Velykos

2023-04-09
Velykos yra seniausia ir svarbiausia krikščioniška šventė. Daugelyje tautų jos pavadinimas kyla iš hebrajiško žodžio „Pesach“ – Pascha. Žydų Velykos primena jų išėjimą iš Egipto nelaisvės – iš vergovės į…

Verbų sekmadienis

2023-04-02
Verbų sekmadienį Jėzus iškilmingai įžengė į Jeruzalę. Ši diena yra vadinama Palmių sekmadieniu, nes žmonės jį pasitiko mojuodami Palmių šakomis. Su juo ir mes įžengiame į Didžiają Savaitę, kuri yra…
„Žmogaus Sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį.” Artėjant link Didžiosios kentėjimo savaitės Kristus savo pavyzdžiu mus moko tarnystės kelio.…
Gavėnios laikotarpis atveria mūsų išgelbėjimo gelmes ir su tuo susietą džiaugsmą. Evangelija Gavėnią vadina netgi Kristaus šlovės laikotarpiu. Kita vertus, kai kas gali sakyti: „Bet juk tai rimties ir susikaupimo…
Patarlių knygoje parašyta: „Kaip vanduo atspindi veidą, taip žmogaus širdis – žmogų.“ Išoriškai tie trys vyrai pareiškė norą sekti Jėzumi, bet pažvelgęs į jų širdis Jėzus matė, kad jie netaps…
Palyginimu apie vynuogyną Kristus praneša būsimą jo mirtį. Jis yra tas vynuogyno savininko Sūnus, kurį nedori nuomininkai nužudys ir išmes už vynuogyno. Tačiau išgelbėjimo istorija nesibaigia Didžiuoju Penktadieniu. Nors Jėzus…