Velykos

2024-03-31
Velykos skelbia Kristaus pergalę prieš mirtį. Jo pergalė liudija, kad ir mūsų gyvenimas nesibaigia mirtimi. Jo šlovingas prisikėlimas nukreipia mūsų žvilgsnius į tą amžinybės rytą, kada mūsų mirtį pakeis nemarumas.…

Verbų sekmadienis

2024-03-24
Verbų sekmadienį Kristus iškilmingai įžengė į Jeruzalę. Žmonės jį sutiko džiaugsmingai. Prieš tai jis daugelį kartų buvo aplankęs Jeruzalę, tačiau niekada nebuvo sutiktas taip iškilmingai. Žmonės jį supo procesijoje. Jojant…
Laiškas Hebrajams liudija apie mūsų išgelbėjimą per Kristaus kančią. Jis nukreipia mūsų žvilgsnius į jo maldą artėjant kryžiaus valandai, jo sielos pergyvenimus prieš mirtį. Jis praneša apie Jėzaus paklusnumą dangiškojo…
Laiške efeziečiams apaštalas Paulius mus ragina siekti krikščioniškų dorybių, eiti tuo prakilnesniu keliu, kuris yra meilė. „Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, ir gyvenkite meile, kaip ir Kristus pamilo…
Šio sekmadienio laiškas mums praneša apie daugelį palaiminimų, kuriuos gauname iš Kristaus. Per Kristų Dievas mums, išteisintiems tikėjimu, tampa maloningas, suteikia tvirtybės sielvartuose, įtvirtina krikščioniškas dorybes, ir išlaiko mus jo…
Apmąstomuose žodžiuose apaštalas kalba apie prakilnesnį kelią, kuris yra meilė. Šiuos Pauliaus žodžius Bažnyčia vadina „himnu meilei“. Juose giesmės forma – glaustu būdu, už kurio slypi giliausia prasmė – jis…
Laiško Hebrajams tekstas mums atskleidžia Dievo žodžio prigimtį, parodo kaip Viešpats savo žodžiu atlieka savo gerąjį darbą mūsų sielose. „Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas,“ skelbia laiško autorius. Jis yra…
Apmąstomuose žodžiuose apaštalas Paulius kalba apie tikėjimo pergalę - nevystantį vainiką, kurį tikintiesiems padovanos mūsų Viešpats ir Gelbėtojas Jėzus Kristus. Kelyje į šią amžinojo gyvenimo pergalę Paulius ragina mus būti…
Atsimainymo sekmadienis žymi Kristaus žemiškos misijos pusiaukelę. Krikštu jis pradėjo savo viešąją tarnystę. Po atsimanymo šią tarnystę jis jau tęs kelyje į Golgotą. Todėl šiuo sekmadieniu baigiame Trijų karalių laikotarpį…
Trijų karalių laikotarpiu apmąstome Dievo šlovę, kurią jis atskleidė savo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Šią šlovę dangiškasis Tėvas patvirtino Jėzaus Krikšto metu, kai jis balsu iš dangaus tarė: „Šis yra mano…