MONOGRAFIJOS / MONOGRAPHS

Petkūnas, Darius. Prussian Liturgies: from the Reformation to the Prussian Union. Vol. 3: The Union Liturgy. University of Klaipėda. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2022. p. 694. ISBN 9786094811500.

Petkūnas, Darius. Prussian Liturgies: from the Reformation to the Prussian Union. Vol. 2: The Lutheran Liturgies in the Age Pietism and Enlightenment. University of Klaipėda. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. p. 443. ISBN 9786094811029.

Petkūnas, Darius. Prussian Liturgies: from the Reformation to the Prussian Union. Vol. 1: The Lutheran Liturgies in the Reformation Era and the Age of Orthodoxy. University of Klaipėda. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2020. p. 714. ISBN 9786094810695.

Petkūnas, Darius. The Second Reformation in German-Speaking Lands. University of Klaipėda. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. p. 702. ISBN 9786094810008.

Petkūnas, Darius. Lithuanian Lutheran Church During World War Two. University of Klaipėda. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2014. p. 327. ISBN 9789955188469.

Petkūnas, Darius. Russian and Baltic Lutheran Liturgy in the Nineteenth and Twentieth Centuries. University of Klaipėda. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. p. 791. ISBN 9789955187455.

Petkūnas, Darius. Rytų Prūsijos liuteronų liturginė tradicija ir lietuviškoji jos raiška reformacijos ir Donelaičio laikų agendose = The East Prussian Lutheran Liturgical Tradition and Lithuanian Expression from the Reformation to the Agendas of the Donelaitis Era. University of Klaipėda. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. p. 569. ISBN 9789955186960.

Petkūnas, Darius. The Repression of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania During the Stalinist Era. University of Klaipėda. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. p. 255. ISBN 9789955185833.

Petkūnas, Darius. Holy Communion Rites in the Polish and Lithuanian Reformed Agendas of the 16th and Early 17th Centuries. University of Klaipėda. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. p. 397. ISBN 9789955181903.

 

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI / ARTICLES

2023

Petkūnas, Darius. The Publication of a Modern Lithuanian Language Lutheran Hymnal in the Soviet Period. // Mokslo ir tikėjimo dialogai. Tiltai. Priedas: mokslo darbai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 2023, Nr. 53, p. 54-77.

2022

Petkūnas, Darius. Palangos liuteronų bendruomenė nuo jos ištakų XIX a. pradžioje iki sovietinės okupacijos. // Mokslo ir tikėjimo dialogai. Tiltai. Priedas: mokslo darbai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. 2022, Nr. 52, p. 73-95.

Petkūnas, Darius. Enlightenment Influences on Lutheran Liturgical Life in Livonia in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries. – Acta Historica Tallinnensia. 2022,  28/1, p. 85-103.

2021

Petkūnas, Darius. The Lutheran Liturgy: Theological Principles, Structure, and Historical Development // Mokslo ir tikėjimo dialogai. Tiltai. Priedas: mokslo darbai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. 2021, Nr. 51, p. 48-89.

2020

Petkūnas, Darius. Ankstyvieji ekumeniniai ryšiai tarp Romos katalikų, stačiatikių ir liuteronų bažnyčių sovietinėje Lietuvoje, komunistinės valdžios reakcija = Earliest ecumenical activities in Soviet Lithuania involving the Roman Catholic, Russian Orthodox, and Lutheran Churches – and communist government reactions // Mokslo ir tikėjimo dialogai. Tiltai. Priedas: mokslo darbai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. 2020, Nr. 50, p. 83-103.

2019

Petkūnas, Darius. 1942 m. „ekumeninis“ giesmynas ir jo įdiegimo sunkumai. = The first Ecumenical Evangelical hymnal in Lithuania and challenges to its implementation. – Mokslo ir tikėjimo dialogai. Tiltai. Priedas: mokslo darbai, 2019, Volume 49, Issue 5, p. 6-40.

Petkūnas, Darius. Efforts of the Ingrian Lutherans to Exhibit Their Own Liturgical Expressions Before October Revolution. – Aatteiden ja herätysten virrassa: Professori Jouko Talonen juhlakirja. Suomen Kirkkohistoriallinen Seura (Finnish Society for Church History) 239. Helsinki 2019, p. 170-177.

Petkūnas, Darius. Liuteroniškojo pietizmo tėvų – Pilypo Jokūbo Špenerio ir Augusto Hermano Frankės teologija = Theology of the fathers of Lutheran pietism: Phillip Jakob Spener and August Hermann Francke. Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2019. p. 14-101.

2018

Petkūnas, Darius. Liturgija kaip veiksnys lietuvių ir prūsų tautinei tapatybei išsaugoti Prūsijos kunigaikštystėje XVI amžiuje. – Senoji Lietuvos literatūra, 2018, vol. 45, p. 15-38.

Petkūnas, Darius. Įspraustinio žodžio Dievas ištakos lietuviškoje Švč. Trejybės formulėje. – Res Humanitariae XXIII, 2018, p. 42-56.

2017

Petkūnas, Darius. The Sources of the 1545 Old Prussian Language Catechisms. – Acta Historica Universitatis Klaipedensis, 2017, vol. 35, p. 189-208.

2016

Petkūnas, Darius. Lietuvos Liuteronų Bažnyčios inicijuotos diskusijos dėl Kristijono Donelaičio portreto 1964 m. spaudoje. – Kristijono Donelaičio reikšmės. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 2016, p. 177-193.

Пяткунас, Дарюс; Исаев, Сергей. Литовская Евангелическо-Лютеранская церковь. – Православная энциклопедия, Т. 41. М., 2016, p. 179-182.

Пяткунас, Дарюс. Богослужение в Лютеранстве. – Православная энциклопедия, T. 42. М., 2016, p. 192-199.

Petkūnas, Darius.  Gotfrydo Ostermejerio 1775 metų agenda – paskutinė unikali Prūsijos Karalystės lietuvių evangelikų liuteronų liturginė knyga. – Senoji Lietuvos literatūra 41 kn. Gotfrydo Ostermejerio lituanistinio paveldo tyrimai I. Vilnius 2016, p. 115-134.

2015

Petkūnas, Darius. Von der Litauischen Lutherischen Kirche 1964 ausgelöste Diskussion um das erste Portrait von K. Donelaitis. – Annaberger Annalen 23/2015, p. 293-301.

2014

Petkūnas, Darius. Kristijono Donelaičio laikotarpio Prūsijos lietuvių liuteronų giesmės ir jų teologija. – Kristijono Donelaičio laikų liuteronų giesmių antologija. Sudarė Guido Michelini ir Darius Petkūnas. Klaipėda, KU leidykla 2014, p. 46-94.

Petkūnas, Darius. Suffering, Persecution, and Martyrdom as a Mark of the Church. – Journal of Lutheran Mission. September 2014, Vol. 2, No. 2, p. 52-56.

Petkūnas, Darius. Sufrimiento, Persecución y Martirio: Marcas de la iglesia (Suffering, Persecution, and Martyrdom as a Mark of the Church). – www.liuteronai.lt, p. 1-8.

Talonen, Jouko. Alternative education of clergy. The Theological Institute of the Evangelical Lutheran-Church of Latvia from 1923 to 1937. Published at www.liuteronai.lt in 2014.

2013

Petkūnas, Darius. Augsburgo išpažinimo įdiegimas Prūsijoje: L. Rėzos tyrimai XIX a. Prūsijos konfesiniame kontekste. – Martynas Liudvikas Rėza. Raštai. II tomas. Filologija. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 2013, p. 33-49.

Petkūnas, Darius. Center and Periphery in the Lutheran Liturgy. Confessional Identity and Ecumenical Perspective. – Propter Christum: Christ at the Center. USA, Luther Academy 2013, p. 243-256.

Petkūnas, Darius. The introduction of Secular Rites of Passage in Lithuania – Communist Alternatives to Christian Rites. – Soter. Religijos mokslo žurnalas. 47 (75). Vytauto Didžiojo Universitetas. Kaunas 2013, p. 93-112.

2012

Petkūnas, Darius. Prieškario Liuteronų Bažnyčios pastangos išleisti giesmyną bendrine lietuvių kalba. – Res Humanitariae XI, Klaipėda 2012, p. 7-26.

Petkūnas, Darius. Russian Imperial Lutheran Liturgy since the Publication of the 1832 Agenda. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 102 / 2012 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für Kirchengeschichte). Helsiniki 2012, p. 57-76.

Petkūnas, Darius.  The Quest for Lutheran Identity in the Russian Empire. – Concordia Theological Quarterly (CTQ). Volume 76:1-2. January/April 2012. p. 129-155.

Petkūnas, Darius. Efforts by the Lutheran Churches in Courland, Livonia, and Independent Latvia to Revise the 1897 Russian Imperial Agenda. – Kārlis Irbe 1861-1934. 150 gadu jubilejas konferences materiālu krājums. Sostādījis Voldemārs Lauciņš. Riga, Luteranisma mantojuma fonds 2012, p. 164-179.

Пяткунас, Дарюс. История самоидентификации лютеранства в Российской империи. – www.liuteronai.lt, p. 1-20.

2011

Petkūnas, Darius. Earliest Ecumenical Activities in Lithuania involving the Roman Catholic, Russian Orthodox, and Lutheran Churches and Soviet Reactions. – Church History Between Rome and Vilnius: Challenges to Christianity from Early Modern Ages to the 20th Century. Bažnyčios istorijos studijos IV tomas. Vilnius 2011, p. 121-138.

Petkūnas, Darius. Kunigas ir teologas Martynas Liudikas Rėza. – Martynas Liudvikas Rėza. Raštai. I tomas. Filologija. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 2011, p. 1-30.

Petkūnas, Darius. The Road to the Unification of the Lutheran Churches in the Russian Empire under a Single Liturgy. – Kyrkohandbok för evangeliskt-lutherska församlingarne i Ryska riket 1832. Skara 2011, p. 9-41.

Petkūnas, Darius. Vägen till en gemensam liturgii för de lutherska kyrkorna i Ryssland. – Kyrkohandbok för evangeliskt-lutherska församlingarne i Ryska riket 1832. Skara 2011, p. 43-73.

2010

Petkūnas, Darius. Ludwig Martin Rhesa – a Distinguished Scholar of the Königsberg University and Theologian of the Prussian Lutheran Church. – Senoji Lietuvos literatūra. 30 kn.. Vilnius 2010. p. 217-273.

Petkūnas, Darius. The Road to the Unification of the Lutheran Churches in the Russian Empire under a Single Liturgy. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 100 / 2010 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für Kirchengeschichte). Helsiniki 2010, p. 93-125.

2009

Petkūnas, Darius. Consensus of Sandomierz – a Unique Ecumenical Document in 16th Century Polish-Lithuanian Protestant Christianity. – Concordia Theological Quarterly (CTQ). Volume 73:4. October 2009, p. 317-346.

Лебедева-Емелина, Антонина. «Немецкая обедня» Бортнянского: первая публикация произведения. – Келдышевские чтения – 2005. Множественность научных концепций в музыкознании. К 60-летию Е. М. Левашева. Сборник статей. Москва 2009.

2008

Petkūnas, Darius. The Struggle of the Lithuanian Roman Catholic Church to Save Vilnius Archcathedral. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 98 / 2008 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für kirchengeschichte). Editors Ketola Mikko & Laine Tuija. Helsiniki 2008, p. 94-137.

Petkūnas, Darius. Origins and Development of Liturgical Traditions in Courland in the 16th – 19th Centuries. – Protestantiskajam kultūras mantojumam Zemgalē 440 referati. G. Eliasa Jelgavas vestures un maklsas muzejs. Jelgava 2008, p. 31-37.

Petkūnas, Darius. Resurgence of Evangelical Lutheran Church in Lithuania after the Soviet Era. Macomb, Lutheran Heritage Foundation 2008, p. 83.

Petkūnas, Darius. Liivimaa liturgilised traditsioonid 16.-18. sajandil. – www.liuteronai.lt, p. 1-31.

2007

Petkūnas, Darius. Wiedergeweiht. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Litauen. – Lutherische Beiträge, Beiheft Nr. 6, Groß Oesingen 2007, p. 60.

Petkūnas, Darius. Les Anti-Trinitaires Polonais et Lituaniens, Pratique Eucharistique dans les 16éme et 17éme Siècles.Pratique de l’Eucharistie dans les 16éme et 17éme Siècles. – www.liuteronai.lt, p. 1-33.

Petkūnas, Darius. Uskonpuhdistuksen historiasta puolassa ja Liettuassa (A Survey of the History of the Reformation). – Donelaits – seura – Littuan ystävät ry. 2007, No. 2, p. 14-18.

2006

Petkūnas, Darius. Das Vilniuser Kolloquium von 1585 als Bemühung des Fürsten Christophorus Radzivilus des Donners, die kirchliche Eintracht zwichen der Lutherischen und der Evangelisch-reformierten Kirche des Grossfürstentums Litauen zu bewahren. – Colloquium habitum Vilnae die 14 Iunii, anno 1585 super articulo de Caena Domini. Institutum Litterarum Lithuanicarum Ethnologiaeque. Vilnius 2006, p. 205-232.

Petkūnas, Darius. 1585 metų Vilniaus kolokviumas – kunigaikščio Kristupo Radvilo Perkūno pastangos išsaugoti ekleziastinę bendrystę tarp LDK Liuteronų ir Reformatų bažnyčių. – Colloquium habitum Vilnae die 14 Iunii, anno 1585 super articulo de Caena Domini. Institutum Litterarum Lithuanicarum Ethnologiaeque. Vilnius 2006, p. 181-204.

Petkūnas, Darius. A Survey of the History of the Reformation in Poland and Lithuania. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 96 / 2006 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für kirchengeschichte). Editors Ketola Mikko & Laine Tuija. Helsiniki 2006, p. 27-39.

2005

Petkūnas, Darius. Consensus of Sandomierz – a Unique Ecumenical Document in 16th Century Polish-Lithuanian Protestant Christianity. – Tiltai, 2005, 1. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla 2005, p. 85-104.

Petkūnas, Darius. Wilno 1585 Colloquium – Lutheran and Reformed Discord over Sacramental Theology in Lithuania. – Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 2005, XLIX. Warszawa 2005, p. 17-34.

Petkūnas, Darius. Polish and Lithuanian Anti-Trinitarian Eucharistic Practice in the 16th and 17th Centuries. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 95 / 2005 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für kirchengeschichte). Editors Ketola Mikko & Laine Tuija. Helsiniki 2005, p. 100-135.

Petkūnas, Darius. Kunigo Kristijono Donelaičio ganytojiška veikla, teologiniai motyvai Metuose bei kitame rašytiniame palikime. – Tiltai. Priedas: Mokslo darbai 2005, Nr. 27, p. 61-88.

2003

Petkūnas, Darius. Formulas for the Distribution of Holy Communion in the Reformed Agendas of 16th-17th century Poland and Lithuania compared with other Protestant Liturgies of the same Period. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 93 / 2003 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für kirchengeschichte). Editors Ketola Mikko & Laine Tuija. Helsiniki 2003, p. 58-88.

2002

Petkūnas, Darius. The Church in the Transition between Socialism and Capitalism. – Nation and Religion: Aspects of European Identity (Socrates-Erasmus Intensive Programme organised jointly by the Tartu University and the University of Helsinki, and supported by the European Commission). Tummavuoren Kirjapaino Ltd. Vantaa, Finland, 2002, p. 23-34.

1998

Petkūnas, Darius. Mažvydo liuteronybės plėtros koncepcija. – Renesanso ir reformos įtaka Mažajai Lietuvai. Mokslinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 1998, p. 58-73.

Petkūnas, Darius. Poema “Metai” – pamokslų rinkinys? – Tiltai, 1998, 2-3 (4-5). Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 1998, p. 127-133.

1997

Petkūnas, Darius. Mažvydas ir pirmoji lietuviška liturgija. – M. Mažvydas Pirmoji lietuviška knyga. Tarptautinės mokslinės konferencijos įvykusios 1997 m. sausio 14 d., medžiaga. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 1997, p. 58-62.