8 sekmadienis po Švč. Trejybės

7 rugpjūčio, 2022
Kristus ragina krikščionis būti žemės druska ir pasaulio šviesa. Jis primena apie druską netekusią sūrumo ir apie nelogiškumą užvožti uždegtą žvakę dubeniu. Druska netekusi sūrumo tampa niekam tikusi. Uždegtos žvakės…

Kapinių šventė

31 liepos, 2022
Visa žemėje kinta laiko tėkmėje. Net kiečiausias granitas ir plienas veikiami korozijos suyra. Pirmasis žmonijos istorikas Herodotas apie didingus kadaise buvusius miestus ir tautas rašo: “Dauguma senovėje buvusių miestų tapo…

Kapinių šventė

24 liepos, 2022
„Būk ištikimas iki mirties!“ Šiuos žodžius Apreiškime Jonui ištarė mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Jie buvo skirti Smirnos bažnyčiai krikščionių persekiojimo laikais. Jėzus evangelistui Jonui tarė: „Smirnos Bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai…

Kapinių šventė

17 liepos, 2022
Apaštalas Paulius laiške Romiečiams skelbia, kad nei gyvenimas nei mirtis negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės. Šie žodžiai mums tampa ypač brangūs, kai atvykstame į kapines papuošti mylimo žmogaus kapą…
Evangelija nėra vien tik tikro ir išganingo tikėjimo šaltinis. Ji taip pat yra mūsų krikščioniško elgesio mokykla. Būtent krikščioniško gyvenimo būdo mus šiandien moko Viešpats Jėzus Kristus, kai jis sako:…

Kapinių šventė

3 liepos, 2022
Dievas mus gyvenime apdovanoja gausiomis malonės dovanomis, tačiau brangiausia yra mūsų artimieji, su kurias kartu gyvename ir kuriuos mylime. Todėl kai jų akys užsimerkia mirties miegu, mus ištinka didžiulė netektis.…
Kai turtingas žmogus kviečia į vakarienę, žmonės noriai įprastai ateina, tačiau kodėl Kristaus palyginime tie trys vyrai atsisakė ateiti? Evangelija kalba apie pasirinkimą tarp šio pasaulio malonumų ir amžinųjų sielos…
Palyginimas apie turtuolį ir elgetą Lozorių atskleidžia ryškius skirtumus tarp turto ir neturto, gailestingumo ir užkietintos širdies, palaiminto ir pasmerkto pomirtinio gyvenimo. Jis taip pat liudija skirtumus žmonių visuomenėje. Vieni…

Kapinių šventė

12 birželio, 2022
„Kai žmogus miršta, ar jis vėl gyvens?“ Tokį klausimą kelia sentėvis Jobas. Pažvelgęs į žmogaus amžių ir regėdamas jo laikinumą, gyvenimą jis apibūdina tokiais žodžiais: „Žmogus, gimęs iš moters, gyvena…

Sekminės

5 birželio, 2022
Sekminių šventėje Jėzus išpildė tai, ką pažadėjo mokiniams prieš įžengdamas į dangų. „Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių,“ tarė jis. „Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių…

6 sekmadienis po Velykų

29 gegužės, 2022
Šiuo sekmadieniu Jėzus mus ruošia Sekminių šventei. Jis praneša apie Šventąją Dvasią, kurią atsiųs apaštalams ir kitiems tikintiesiems, ir žemėje įsteigs Šventąją Bažnyčią. Viešpaties Dvasia mūsų širdims liudys tą darbą,…

Kristaus dangun žengimas

22 gegužės, 2022
Mūsų Viešpats Jėzus Kristus prisikėlusiu iš numirusių kūnu įžengė į dangų. Jo dangun žengimas ir mus, jį tikinčiuosius, ragina kelti aukštyn širdis ir siekti aukštesnių malonės dovanų bei prakilnesnio kelio,…

4 sekmadienis po Velykų

15 gegužės, 2022
Apmąstomame evangelijos tekste Jėzus dėkoja dangiškajam Tėvui, kad dieviškuosius slėpinius jis paslėpė nuo išmintingųjų bei protingųjų ir apreiškė mažutėliams. Jis primena, kad Dievo neįmanoma pažinti žmogaus proto galiomis ar filosofiniais…

3 sekmadienis po Velykų

8 gegužės, 2022
Palyginimas apie vynmedį ir šakeles yra apie Bažnyčią ir jos žmonių krikščionišką gyvenimą. Kristus yra Bažnyčios galva, o mes esame jo mistinio kūno nariai. Jais mes tapome per Šventąjį Krikštą,…

Motinos diena

1 gegužės, 2022
Motinos dieną Bažnyčia dėkoja Dievui už motinas, kurios mums suteikė gyvybę, atnešė šventajam Krikštui, budėjo, meldėsi, vedė prie Gerojo Ganytojo. Per jas mes išvydome pasaulį, jos buvo mūsų pirmosios mokytojos,…

1 sekmadienis po Velykų

24 balandžio, 2022
Prieš kryžiaus mirtį Jėzus mokiniams pasakė: „Aš jus vėl pamatysiu; tada jūsų širdys džiūgaus, ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims“. Šie žodžiai išsipildė pirmos Velykų dienos vakare. Evangelistas Jonas…

Velykos

17 balandžio, 2022
Šiandien švenčiame šlovingą Kristaus pergalę. Sutraukęs mirties ryšius ir ištraukęs jos geluonį mūsų Viešpats prisikėlė iš mirties. Palaužęs mirties galybę, šiandien jis mums „nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo Evangelija“. Švęskime…

5 Gavėnios sekmadienis

3 balandžio, 2022
Daugelį kartų girdėję Jėzų kalbantį apie jo karalystę, ir manydami, kad toji neužilgo bus įsteigta Jeruzalėje, apaštalai Jokūbas ir Jonas paprašė garbingiausių vietų šalia jo šlovės sosto. Nors Jėzus jiems…

3 Gavėnios sekmadienis

20 kovo, 2022
Evangelija apie tris galimus Jėzaus sekėjus ragina mus apmąstyti mokinystės kelią. Vis jie kreipėsi į Jėzų žodžiu „Mokytojau“ ar „Viešpatie,“ bet dėl skirtingų priežasčių netapo jo mokiniais. Jėzus sako: „Ne…

2 Gavėnios sekmadienis

13 kovo, 2022
Palyginimas apie piktavalius ūkininkus liudija, kaip nuoširdžiai Dievas siekia išgelbėti žmogų. Savo meilę dangiškasis Tėvas labiausiai parodė siųsdamas į žemę savo Sūnų.  Atėjęs pas mus Jėzus sako: „Aš, šviesa, esu…
1 2 3 12 13 14