Gavėnios laikotarpis atveria mūsų išgelbėjimo gelmes ir su tuo susietą džiaugsmą. Evangelija Gavėnią vadina netgi Kristaus šlovės laikotarpiu. Kita vertus, kai kas gali sakyti: „Bet juk tai rimties ir susikaupimo…
Patarlių knygoje parašyta: „Kaip vanduo atspindi veidą, taip žmogaus širdis – žmogų.“ Išoriškai tie trys vyrai pareiškė norą sekti Jėzumi, bet pažvelgęs į jų širdis Jėzus matė, kad jie netaps…
Palyginimu apie vynuogyną Kristus praneša būsimą jo mirtį. Jis yra tas vynuogyno savininko Sūnus, kurį nedori nuomininkai nužudys ir išmes už vynuogyno. Tačiau išgelbėjimo istorija nesibaigia Didžiuoju Penktadieniu. Nors Jėzus…
Dievo Sūnus atėjo į mūsų tarpą numirti už mūsų nuodėmes ir išgelbėti kiekvieną, kuris jį tiki. Amžinybėje jis buvo nemirtingas, bet tam, kad numirtų jis turėjo tapti žmogumi. Jis priėmė…
Mes žinome, kad Jėzaus mirtis, palaidojimas ir prisikėlimas turėjo įvykti. Tai yra geroji žinia žmogui, kuris išpažįsta, kad yra nuodėmingas ir be Dievo malonės nebus išgelbėtas. Tačiau apaštalai tada dar…
Mokiniai pradžioje nesuprato Kristaus palyginimo apie Sėjėją. „Ką reiškią tas palyginimas?“ paklausė jie. Jėzus atsakė: „Jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad regėdami nematytų ir…
Norint geriau suprasti palyginimą apie vynuogyną, pirma reikia pažvelgti į aplinkybes, kuriose Jėzus jį pasakė. Prieš tai pas Jėzų atėjo turtingas jaunuolis ir paklausė: „Ką gera turiu daryti, kad įgyčiau…
Palyginimas apie kviečius ir rauges yra apie Dievo Bažnyčią. Apaštalų tikėjimo išpažinime išpažįstame, kad Bažnyčia yra šventųjų bendrystė. Ji susideda iš Kristaus atpirktų Dievo vaikų – jo sūnų ir dukterų,…
Mūsų Gelbėtojas Jėzus sako, kad tikėjimas gali būti silpnas ir stiprus. Kai kuriuose jis pastebėjo gilų tikėjimą. Tokį turėjo moteriškė kanaanietė, kuri prašė pagydyti dukrą. „O moterie, didis tavo tikėjimas!“…
Apsilankydamas vestuvėse Galilėjos Kanoje Jėzus išaukštino Šventąją Santuoką. Būdamas Dievas, kuris žmonijos pradžioje su Tėvu ir Šventąja Dvasia įsteigė santuoką, savo dalyvavimu Kanoje jis patvirtino jos dievišką kilmę. Tokia yra…

Naujieji Metai

2023-01-01
Naujų Metų diena yra aštuntoji nuo Jėzaus gimimo, todėl Bažnyčia ją švenčia kaip Jėzaus vardo dieną. Šiandien Kristui buvo suteiktas vardas. Evangelistas Lukas rašo: „Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti…

Kalėdos

2022-12-25
Kalėdos skelbia apie Dievo atėjimą pas žmogų. Jo kelionės tikslas - Betliejaus tvartelis, kur Mergelė pagimdė savo pirmgimį sūnų. Dievas išpildė pažadą, kurį jis davė po nuopuolio pirmiesiems tėvams ir…
Evangelija skelbia dviejų ypatingų motinų susitikimą. Jas abi išsirinko Dievas. Elzbieta nešiojo jau šešių mėnesių Joną Krikštytoją, o Marijoje Šventosios Dvasios galia įsikūnijo Dievo Sūnus. Abi motinos buvo mažai kam…
Trečiąjį Advento sekmadienį vainike uždegama džiaugsmą simbolizuojanti rožinė žvakė. Ji liudija, kad Advento laikotarpis jau įžengė į antrąją pusę. Vietoje žinios apie Dievo teismą, jau skelbiama Dievo malonė, kuri žmones…
Antrojo Advento evangelija nukreipia mūsų žvilgsnius į pasaulio pabaigą ir ją lydėsiančius ženklus. Ji liudija apie Jėzaus sugrįžimą laiko pabaigoje, gyvųjų ir mirusiųjų teismą ir Dievo žmonių laukiančią amžinybę, kuri…
Amžinybės sekmadienis nukreipia mūsų žvilgsnius į laiko pabaigą. Jis skelbia visų tikinčiųjų būsimą šlovingą susitikimą su Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Jis taip pat praneša ir mūsų būsimą susitikimą su Dievą mylėjusiais…
Dievas nori išgelbėti kiekvieną žmogų, padovanoti jam amžiną gyvenimą. Tai jis aiškiausiai įrodė, siųsdamas į pasaulį savo Sūnų. Dievo Sūnus priėmė kūną ir tapo žmogumi. Kryžiaus mirtimi jis atpirko visų…
Šiandienos evangelija kreipia mūsų žvilgsnius į būsimuosius laikus. Ji paliečia dvi temas. Pirmoje Jėzus atsako į klausimą kada ateis Dievo karalystė. Antrojoje jis apreiškia būsimą pasaulio pabaigą ir ragina mus…
Norėdamas išgydyti raupsuotąjį Kristus pirmiausia atrišo grandines, kuriomis buvo surakinta jo siela. Tai liudija, kaip mūsų sielos bėdos gali atsiliepti kūno sveikatai. Žmonės sako, kad sveikame kūne yra sveika siela,…
“Tu netoli nuo Dievo karalystės!” Taip Jėzus atsakė tam Švento Rašto aiškintojui, kuris sutiko, kad gyvenime svarbiau už viską yra mylėti Dievą visa širdimi, siela, protu ir jėgomis, o savo…
1 2 3 13 14 15