Kai turtingas žmogus kviečia į vakarienę, žmonės noriai įprastai ateina, tačiau kodėl Kristaus palyginime tie trys vyrai atsisakė ateiti? Evangelija kalba apie pasirinkimą tarp šio pasaulio malonumų ir amžinųjų sielos…
Palyginimas apie turtuolį ir elgetą Lozorių atskleidžia ryškius skirtumus tarp turto ir neturto, gailestingumo ir užkietintos širdies, palaiminto ir pasmerkto pomirtinio gyvenimo. Jis taip pat liudija skirtumus žmonių visuomenėje. Vieni…

Kapinių šventė

2022-06-12
„Kai žmogus miršta, ar jis vėl gyvens?“ Tokį klausimą kelia sentėvis Jobas. Pažvelgęs į žmogaus amžių ir regėdamas jo laikinumą, gyvenimą jis apibūdina tokiais žodžiais: „Žmogus, gimęs iš moters, gyvena…

Sekminės

2022-06-05
Sekminių šventėje Jėzus išpildė tai, ką pažadėjo mokiniams prieš įžengdamas į dangų. „Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių,“ tarė jis. „Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių…
Šiuo sekmadieniu Jėzus mus ruošia Sekminių šventei. Jis praneša apie Šventąją Dvasią, kurią atsiųs apaštalams ir kitiems tikintiesiems, ir žemėje įsteigs Šventąją Bažnyčią. Viešpaties Dvasia mūsų širdims liudys tą darbą,…
Mūsų Viešpats Jėzus Kristus prisikėlusiu iš numirusių kūnu įžengė į dangų. Jo dangun žengimas ir mus, jį tikinčiuosius, ragina kelti aukštyn širdis ir siekti aukštesnių malonės dovanų bei prakilnesnio kelio,…
Apmąstomame evangelijos tekste Jėzus dėkoja dangiškajam Tėvui, kad dieviškuosius slėpinius jis paslėpė nuo išmintingųjų bei protingųjų ir apreiškė mažutėliams. Jis primena, kad Dievo neįmanoma pažinti žmogaus proto galiomis ar filosofiniais…
Palyginimas apie vynmedį ir šakeles yra apie Bažnyčią ir jos žmonių krikščionišką gyvenimą. Kristus yra Bažnyčios galva, o mes esame jo mistinio kūno nariai. Jais mes tapome per Šventąjį Krikštą,…

Motinos diena

2022-05-01
Motinos dieną Bažnyčia dėkoja Dievui už motinas, kurios mums suteikė gyvybę, atnešė šventajam Krikštui, budėjo, meldėsi, vedė prie Gerojo Ganytojo. Per jas mes išvydome pasaulį, jos buvo mūsų pirmosios mokytojos,…
Prieš kryžiaus mirtį Jėzus mokiniams pasakė: „Aš jus vėl pamatysiu; tada jūsų širdys džiūgaus, ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims“. Šie žodžiai išsipildė pirmos Velykų dienos vakare. Evangelistas Jonas…

Velykos

2022-04-17
Šiandien švenčiame šlovingą Kristaus pergalę. Sutraukęs mirties ryšius ir ištraukęs jos geluonį mūsų Viešpats prisikėlė iš mirties. Palaužęs mirties galybę, šiandien jis mums „nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo Evangelija“. Švęskime…
Daugelį kartų girdėję Jėzų kalbantį apie jo karalystę, ir manydami, kad toji neužilgo bus įsteigta Jeruzalėje, apaštalai Jokūbas ir Jonas paprašė garbingiausių vietų šalia jo šlovės sosto. Nors Jėzus jiems…
Evangelija apie tris galimus Jėzaus sekėjus ragina mus apmąstyti mokinystės kelią. Vis jie kreipėsi į Jėzų žodžiu „Mokytojau“ ar „Viešpatie,“ bet dėl skirtingų priežasčių netapo jo mokiniais. Jėzus sako: „Ne…
Palyginimas apie piktavalius ūkininkus liudija, kaip nuoširdžiai Dievas siekia išgelbėti žmogų. Savo meilę dangiškasis Tėvas labiausiai parodė siųsdamas į žemę savo Sūnų.  Atėjęs pas mus Jėzus sako: „Aš, šviesa, esu…
Jėzus buvo gundytas šėtono, kad mes, kurie šiame pasaulyje patiriame pagundas, išliktume tvirti ir nenusidėtume. Jis buvo gundytas iš karto po krikšto, kad mes kurie esame pakrikštyti, tvirtai laikytumės tikėjimo…
Jėzus mokiniams pranešė apie savo būsimą kančią Jeruzalėje. Ten jis bus visų atmestas, išjuoktas, prikaltas prie kryžiaus, tačiau trečią dieną prisikels. Mokiniai šių žodžių nesuprato, o Petras, ryžtingiausias iš visų…
Mūsų Viešpats Jėzus Kristus atėjo į žemę skelbti dievišką žodį, kad per jį Šventoji Dvasia mūsų širdyse pasėtų tikrą tikėjimą ir mes, atpirkti jo brangiu krauju, būtume išgelbėti. Tikras išgelbstintis…
Palyginimas apie vynuogyną mums liudija, kad nepaisant kada žmogus per atgailą įtiki į Dievą ir pradeda gyventi pagal jo valią, jis yra priskiriamas prie tų, kuriam Viešpats padovanoja amžinąjį gyvenimą.…
Jėzus pasiėmė su savimi tris apaštalus ant aukšto kalno, kad jiems apreikštų savo dievišką šlovę dar iki prisikėlimo iš numirusių. Iki šiol jie žinojo, kad jis buvo žmogus, gimęs iš…
Jėzus pakvietė apaštalus į valtį, kad išbandytų jų tikėjimą, Jis leido jiems patirti mirties pavojų, kad atskleidęs savo dievišką galią, parodytų, jog gyvenimo išbandymuose žmogus tvirtai pasitikėtų maloningu Dievu. Jis…