6 sekmadienis po Velykų

2 gegužės, 2021
Likus savaitei iki Sekminių – dienos, kurioje Kristus atsiuntė virš apaštalų Šventąją Dvasią ir įsteigė Krikščionių bažnyčią – apmąstome Šventosios Dvasios darbą. Evangelijoje Jėzus paaiškina ką atlieka žmogų aplankiusi Dievo…

Motinos diena

2 gegužės, 2021
Gegužės mėnesio pirmąjį sekmadienį bažnyčia skiria motinai. Bažnyčia meldžiasi už motinas, kurios suteikė mums gyvybę, augino, budėjo, meldėsi. Motina gyvena ne savo, bet vaiko gyvenimu. Ji padeda žengti pirmuosius žingsnius,…

3 sekmadienis po Velykų

25 balandžio, 2021
Kai kurie mano, kad palyginimą apie vynmedį ir šakeles Jėzus pasakė eidamas per vynuogyno atšlaitę, kiti – valgydamas su mokiniais prie stalo. Treti spėja, kad Jėzus vynmedžio metaforos pavyzdį galėjo…

2 sekmadienis po Velykų

18 balandžio, 2021
Norėdamas atskleisti meilę žmogui, parodyti savo žemiškos tarnystės tikslą,  mūsų Viešpats Jėzus Kristus dažnai kalbėjo palyginimais, vartojo personifikacijas. Šiandienos evangelijoje jis save vadina Ganytoju – apibūdina save kaip piemenį, kuris…

1 sekmadienis po Velykų

11 balandžio, 2021
Tomą į apaštalų tarpą pakvietė pats Dievo Sūnus. Jis visur sekė Jėzų, klausėsi jo Evangelijos, regėjo ligonių išgydymą, demonų išvarymą, ragavo dykumoje padaugintos duonos. Tomas matė, kaip Jėzus iš numirusių…

Velykos

4 balandžio, 2021
Velykų ryto evangelijoje saulei tekant regime tris moteris einančias pas Kristaus kapą. Jos lydėjo Jėzų kai jis skelbė gerąją žinią, jos su Kristumi Verbų sekmadienį įžengė į Jeruzalę, jos žiūrėjo…

Verbų sekmadienis

28 kovo, 2021
Žodis Osana yra džiaugsmo šauksmas. Žydai šį žodį vartojo tik religine prasme. Išvertus iš hebrajų kalbos jis reiškia: „Viešpatie, gelbėk“ arba „Viešpatie, lamink.“ Žydai šį džiaugsmo šūksnį vartojo per Palapinių…

4 Gavėnios sekmadienis

14 kovo, 2021
Tie graikai, kurie norėjo pamatyti Jėzų, norėjo susipažinti su jo mokymu. Senovės graikus labai domino filosofija, ir išgirdę apie nepaprastą mokytoją Izraelyje, vedami smalsumo norėjo su juo pabendrauti. “Gerbiamasis, mes…
Šiandienos evangelija yra apie Kristaus sekimą. Kaip tam antram evangelijoje sutiktam žmogui, Kristus ir mums sako: “Sek paskui mane!” Tautų apaštalas Paulius šiandienos laiške mus ragina: „Būkite Dievo sekėjai, kaip…

2 Advento sekmadienis

6 gruodžio, 2020
Evangelijoje Jėzus ragina krikščionis nuolatos būti pasiruošusiais jo antrajam atėjimui, tai yra sugrįžimui. Prisikėlęs jis įžengė į dangų ir atsisėdo Dievo Tėvo dešinėje. Laiko pabaigoje jis pažadėjo sugrįžti gyvųjų bei…
Evangelija liudija apie antrąjį Kristaus atėjimą ir paskutinį teismą. Ji primena, kad Jėzaus rankose yra visa galia danguje ir žemėje. Jis yra karalius ir teisėjas, atsisėsiantis garbės soste. Tiek kairėje,…
Artėjant liturginių metų pabaigai Dievo žodžio skaitiniai nukreipia mūsų žvilgsnius į amžinybę. Patriarchas Jobas mūsų gyvenimą sulygina su gėle, kurios žiedas trumpam prasiskleidžia, o po to nuvysta. „Žmogus, gimęs iš…

Reformacijos šventė

25 spalio, 2020
Laiške Romiečiams apaštalas Paulius pasako Jėzaus gimimo, mirties ir prisikėlimo priežastį – kad mes būtume išteisinti ne savo pastangomis ar darbais, o tik tikėjimu į Jėzų Kristų ir iš jo…
“Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės!” tarė Jėzus paralyžuotam žmogui. Dėl šių žodžių Jėzumi ėmė piktintis kambaryje sėdėję Rašto aiškintojai. “Kaip jis drįsta taip kalbėti? Juk jis piktžodžiauja! Kas gi gali atleisti…
Teismo dieną amžinybės akivaizdoje kiekvienam bus užduotas klausimas: „Ar mylėjai Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, siela, protu ir jėgomis... Ar mylėjai artimą kaip save patį?“ Jėzus sako, kad tai yra…
Išgirdę šią evangeliją mes pirmiausia atkreipiame dėmesį į padėką. Dešimt išgijo, bet tik vienas atėjo padėkoti. Kaip mus dar vaikystėje tėvai mokė pasakyti “ačiū”, taip ir psalmistas Dovydas mus moko…
“Kas yra mano artimas?” Tokį klausimą Jėzui uždavė vienas Dievo įstatymo mokytojas. Mes turbūt atsakytume, kad artimas, žinoma, yra šeimos narys, giminaitis. Artimas turbūt yra tas, kuris gyvena šalia manęs,…

12 sekmadienis po Švč. Trejybės

30 rugpjūčio, 2020
Šiandienos evangelijoje girdėjome, kaip pas Jėzų buvo atvestas sunkiai kalbantis kurčius ir prašyta uždėti ant jo ranką – jį palaiminti. Evangelistai ne kartą liudijo, kaip minios žmonių sekdavo Jėzų, klausydavosi…
Apmąstomieji žodžiai skelbia, kad Kristus kryžiaus mirtimi atpirko ir išgelbėjo ne kurią nors paskirą tautą, o visas tautas. Per Jėzų Kristų “Dievo malonė apsireiškė visiems žmonėms,” sako apaštalas Paulius, kad,…

Sekminės

31 gegužės, 2020
Prieš įžengdamas į dangų Jėzus mokiniams paliepė pasilikti Jeruzalėje ir laukti tos valandos, kai jie bus pakrikštyti Šventosios Dvasios krikštu. “Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti…