Trečiąjį Advento sekmadienį vainike uždegama džiaugsmą simbolizuojanti rožinė žvakė. Ji liudija, kad Advento laikotarpis jau įžengė į antrąją pusę. Vietoje žinios apie Dievo teismą, jau skelbiama Dievo malonė, kuri žmones…
Antrojo Advento evangelija nukreipia mūsų žvilgsnius į pasaulio pabaigą ir ją lydėsiančius ženklus. Ji liudija apie Jėzaus sugrįžimą laiko pabaigoje, gyvųjų ir mirusiųjų teismą ir Dievo žmonių laukiančią amžinybę, kuri…
Amžinybės sekmadienis nukreipia mūsų žvilgsnius į laiko pabaigą. Jis skelbia visų tikinčiųjų būsimą šlovingą susitikimą su Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Jis taip pat praneša ir mūsų būsimą susitikimą su Dievą mylėjusiais…
Dievas nori išgelbėti kiekvieną žmogų, padovanoti jam amžiną gyvenimą. Tai jis aiškiausiai įrodė, siųsdamas į pasaulį savo Sūnų. Dievo Sūnus priėmė kūną ir tapo žmogumi. Kryžiaus mirtimi jis atpirko visų…
Šiandienos evangelija kreipia mūsų žvilgsnius į būsimuosius laikus. Ji paliečia dvi temas. Pirmoje Jėzus atsako į klausimą kada ateis Dievo karalystė. Antrojoje jis apreiškia būsimą pasaulio pabaigą ir ragina mus…
Norėdamas išgydyti raupsuotąjį Kristus pirmiausia atrišo grandines, kuriomis buvo surakinta jo siela. Tai liudija, kaip mūsų sielos bėdos gali atsiliepti kūno sveikatai. Žmonės sako, kad sveikame kūne yra sveika siela,…
“Tu netoli nuo Dievo karalystės!” Taip Jėzus atsakė tam Švento Rašto aiškintojui, kuris sutiko, kad gyvenime svarbiau už viską yra mylėti Dievą visa širdimi, siela, protu ir jėgomis, o savo…
Du broliai ginčijosi dėl turto po tėvo mirties. Tėvas neparašė testamento, todėl jie niekaip nesugebėjo to turto taikiai pasidalinti ir vienas kitą kaltino apgavyste. Nenorėdamas eiti pas žemišką teisėją, vienas…
Šiandienos evangeliją Jėzus sutraukia į vieną sakinį: „Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.“ Jis kartu mūsų klausia, kokią vietą užima Dievas mūsų gyvenime?…
Raupai buvo baisi liga. Jėzaus laikais ja sirgti reiškė būti tarsi mirusiu, todėl išgijimas ligoniui buvo tarsi prisikėlimas iš numirusių. Viešpats išgydė dešimt raupsuotųjų iš karto, tuo paliudydamas, kad jis…
Palyginimas apie gailestingąjį Samarietį ne tik mus moko gailestingumo ir atsako į klausimą, kas yra mano artimas. Tai Kristaus liudijimas apie amžinąjį gyvenimą. Juk jis ir yra tas gailestingasis Samarietis,…
Evangelistas Markus užrašė šią evangeliją, kad per ją atskleistų, jog Jėzus yra Dievo Sūnus. Pranašas Izaijas pranašaudamas apie Kristų pasakė, kad gydymas bus vienas Mesijo ženklų. „Tada aklųjų akys atsimerks…
Savo ašaromis Jėzus paliudijo būsimą Jeruzalės ir žydų šventovės sugriovimą. Tai įvyko imperatorių Tito ir Vespasiano laikais. Nekyla abejonių, kad apie juos ir jų kariuomenę kalba Jėzus, kai sako: „Tu…

Kapinių šventė

2022-08-14
„Tomis dienomis Ezechijas mirtinai susirgo. Pas jį atėjo pranašas Izaijas, Amoso sūnus, ir jam tarė: ‚Taip sako Viešpats: ‘Sutvarkyk savo namus, nes tu nebepasveiksi, bet mirsi’.“ (Iz 38, 1). Prancūzų…
Kristus ragina krikščionis būti žemės druska ir pasaulio šviesa. Jis primena apie druską netekusią sūrumo ir šviesos paskirtį šviesti visiems esantiems tamsose. Druska netekusi sūrumo tampa niekam tikusi. Uždegtos žvakės…

Kapinių šventė

2022-07-31
Visa žemėje kinta laiko tėkmėje. Net kiečiausias granitas ir plienas veikiami korozijos suyra. Pirmasis žmonijos istorikas Herodotas apie didingus kadaise buvusius miestus ir tautas rašo: “Dauguma senovėje buvusių miestų tapo…

Kapinių šventė

2022-07-24
„Būk ištikimas iki mirties!“ Šiuos žodžius Apreiškime Jonui ištarė mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Jie buvo skirti Smirnos bažnyčiai krikščionių persekiojimo laikais. Jėzus evangelistui Jonui tarė: „Smirnos Bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai…

Kapinių šventė

2022-07-17
Apaštalas Paulius laiške Romiečiams skelbia, kad nei gyvenimas nei mirtis negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės. Šie žodžiai mums tampa ypač brangūs, kai atvykstame į kapines papuošti mylimo žmogaus kapą…
Evangelija nėra vien tik tikro ir išganingo tikėjimo šaltinis. Ji taip pat yra mūsų krikščioniško elgesio mokykla. Būtent krikščioniško gyvenimo būdo mus šiandien moko Viešpats Jėzus Kristus, kai jis sako:…

Kapinių šventė

2022-07-03
Dievas mus gyvenime apdovanoja gausiomis malonės dovanomis, tačiau brangiausia yra mūsų artimieji, su kurias kartu gyvename ir kuriuos mylime. Todėl kai jų akys užsimerkia mirties miegu, mus ištinka didžiulė netektis.…