Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: “Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs,teima savo kryžių ir teseka manimi.” (Mk 8, 34) Mieli broliai ir mielos sesės Kristuje:…
„Tuomet Jėzus jiems tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“ (Mt 22, 21). „Atiduokite visiems, ką privalote: kam mokestį – mokestį, kam muitą – muitą, kam…
1 2 3 14 15 16