Šios dienos evangelijos žodžius Jėzus ištarė praėjus 40 dienų pro prisikėlimo, tą dieną, kai jis įžengė į Dangiškojo Tėvo namus. Atsisveikindamas su apaštalais jis tarė: “Man duota visa valdžia danguje…
Mielos sesės ir mieli broliai Kristuje: Nevienas iš mūsų esame sėdėję prie savo mirštančio mylimo asmens lovos. Nevienas patyrėme sielvartą ir pažįstame liūdesį. Didžiojo Penktadienio Evangelija kviečia mus budėti prie…
"Jei kas nors tariasi galįs pasitikėti kūnu, tai aš pirmutinis, 5 aštuntą dieną apipjaustytas, kilęs iš Izraelio tautos, Benjamino genties, hebrajas iš hebrajų, įstatymo besilaikantis fariziejus, 6 uolus Bažnyčios persekiotojas,…

Velykos

2012-04-08
Velykų rytą sutraukęs mirties pančius Kristus prisikėlė iš numirusių. Tą rytą, kartu su tekančia saule, žmonijai vėl nušvito „tikroji šviesa, apšviečianti kiekvieną žmogų“ - Dievo Sūnus Jėzus Kristus grąžino žmogaus…

Verbų sekmadienis

2012-04-01
Verbų arba Palmių sekmadienis yra pripildytas pakilios nuotaikos. Gausiai susirinkusi į šventes minia sutiko Jėzų kaip karalių, klodama savo rūbus jam po kojomis ir džiaugsmingai mojuodama palmių šakomis. „Garbė tam,…
Šiandieninėje evangelijoje Jėzus pirmą kartą atvirai prabilo apie būsimą kentėjimą ir prisikėlimą. Galima sakyti, kad nuo tol prasidėjo jo kelias į Jeruzalę, kurioje jis užtarnaus žmogui išganymą. Iki tol Jėzus…
Kristus dažnai mokė žmones palyginimais. Įprastai manoma, kad mokydamas per palyginimus Kristus paprastais žodžiais atskleisdavo Dievo karalystės paslaptis. Vis dėlto pažvelgus giliau pastebime, kad Kristaus palyginimai nėra tokie jau paprasti…
Palyginimas apie vynuogyną atspindi krikščionių bažnyčią. Jis kalba ne apie triumfuojančią bažnyčią danguje – tą visų šventųjų išganytųjų minią Dievo akivaizdoje, bet apie kovojančią bažnyčią žemėje. Šioje bažnyčioje yra įvairių…
Viešpaties atsimainymo metu ant Taboro kalno Jėzaus dieviškoji prigimtis trumpai pasirodė virš žmogiškosios – „Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa“. Ši valanda atskleidė jo prigimties…

Kalėdos

2011-12-25
Ar jūs jau pasiruošėte Kalėdoms? Tokį klausimą žmonės dažnai užduoda vieni kitiems prieš šventes. Ką tai reiškia? Tai gali reikšti, „ar jau nusipirkote dovanų artimiesiems ir draugams?“ Tai taip pat…
Evangelijoje Viešpats kalba apie savo antrojo atėjimo dieną. Jis įspėja krikščionis, kad toji diena neužkluptų jų nepasiruošusių. Jis kartu guodžia savo žmones ragindamas neišsigąsti ženklų, kurie pasirodys laiko pabaigoje prieš…
Šio sekmadienio Evangelija skelbia būsimas vestuves tarp Kristaus ir jo nuotakos Bažnyčios. Ji nukreipia mūsų žvilgsnius į tą dieną laiko pabaigoje, kada vėl regimai pasirodys Žmogaus Sūnus ir į Tėvo…
"Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei Sūnus, o vien tik Tėvas... Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats" (Mt 24, 36-44)   Mielos sesės…
Mielos sesės ir mieli broliai Kristuje: Niekas taip nesudomins pašnekesį kaip "dosni auka". Kada kasininkas posėdyje praneša didelės sumos auką nuotaika kambaryje pasikeičia. Dosni suma gali įtarti aukotojo motyvus. Aukotojo…
Mielos sesės ir mieli broliai Kristuje: Antrame Gavėnios Sekmadienio skaitinyje apaštalas Paulius tvirtina, kad klaidingi ir apgaulingi dievai naikina ir žudo. Todėl jis skatina filipiečius ir mus pasirinkti tikrąjį Dievą…
Šio pirmojo Gavėnios sekmadienio skaitiniai be galo persipynę. Įžanginėje psalmėje skamba žodžiai, kuriais velnias gundo Jėzų. Pradžios knygos ištrauka kalba apie pirmųjų žmonių gundymą, ir jų nuopuolį. Laiško Hebrajams ištrauka…
Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: “Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs,teima savo kryžių ir teseka manimi.” (Mk 8, 34) Mieli broliai ir mielos sesės Kristuje:…
„Tuomet Jėzus jiems tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“ (Mt 22, 21). „Atiduokite visiems, ką privalote: kam mokestį – mokestį, kam muitą – muitą, kam…
1 2 3 16 17 18