Mielos sesės ir mieli broliai Kristuje: Niekas taip nesudomins pašnekesį kaip "dosni auka". Kada kasininkas posėdyje praneša didelės sumos auką nuotaika kambaryje pasikeičia. Dosni suma gali įtarti aukotojo motyvus. Aukotojo…
Mielos sesės ir mieli broliai Kristuje: Antrame Gavėnios Sekmadienio skaitinyje apaštalas Paulius tvirtina, kad klaidingi ir apgaulingi dievai naikina ir žudo. Todėl jis skatina filipiečius ir mus pasirinkti tikrąjį Dievą…
Šio pirmojo Gavėnios sekmadienio skaitiniai be galo persipynę. Įžanginėje psalmėje skamba žodžiai, kuriais velnias gundo Jėzų. Pradžios knygos ištrauka kalba apie pirmųjų žmonių gundymą, ir jų nuopuolį. Laiško Hebrajams ištrauka…
Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: “Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs,teima savo kryžių ir teseka manimi.” (Mk 8, 34) Mieli broliai ir mielos sesės Kristuje:…
„Tuomet Jėzus jiems tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“ (Mt 22, 21). „Atiduokite visiems, ką privalote: kam mokestį – mokestį, kam muitą – muitą, kam…
1 2 3 16 17 18