Mielos sesės ir mieli broliai Kristuje: Draugai dažnai pasikviečia vienas kitą pasivaikščioti. Ypatingai kada esame kuo nors susirūpinę, tada galime tikėtis gauti šitokį pakvietimą. Gal eidami miško keliu du draugai…
Mielos sesės ir mieli broliai Kristuje: Kada esu ištroškęs, labai ištroškęs, niekas manęs taip neatgaivina, kaip šaltas vanduo. Tačiau miesto vandentiekių vanduo neprilygsta šulinio vandeniui, kuris teka iš žemės šaltinio.…

Užgavėnės

2017-02-28
Mielos sesės ir mieli broliai Kristuje: Aš atpažįstu jus. Jūs piligrimai, tikėjimo keliautojai. Jūs esate dvasinėje kelionėje, jūs žengiate vingiuotu keliu iš kasdienybės slėnio, per žaliuojančius laukus, ir retai medžiais…
Mielos sesės ir mieli broliai Kristuje: Nevienas iš mūsų esame sėdėję prie savo mirštančio mylimo asmens lovos. Nevienas patyrėme sielvartą ir pažįstame liūdesį. Didžiojo Penktadienio Evangelija kviečia mus budėti prie…
"Jei kas nors tariasi galįs pasitikėti kūnu, tai aš pirmutinis, 5 aštuntą dieną apipjaustytas, kilęs iš Izraelio tautos, Benjamino genties, hebrajas iš hebrajų, įstatymo besilaikantis fariziejus, 6 uolus Bažnyčios persekiotojas,…
"Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei Sūnus, o vien tik Tėvas... Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats" (Mt 24, 36-44)   Mielos sesės…
Mielos sesės ir mieli broliai Kristuje: Niekas taip nesudomins pašnekesį kaip "dosni auka". Kada kasininkas posėdyje praneša didelės sumos auką nuotaika kambaryje pasikeičia. Dosni suma gali įtarti aukotojo motyvus. Aukotojo…
Mielos sesės ir mieli broliai Kristuje: Antrame Gavėnios Sekmadienio skaitinyje apaštalas Paulius tvirtina, kad klaidingi ir apgaulingi dievai naikina ir žudo. Todėl jis skatina filipiečius ir mus pasirinkti tikrąjį Dievą…
Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: “Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs,teima savo kryžių ir teseka manimi.” (Mk 8, 34) Mieli broliai ir mielos sesės Kristuje:…