Norėdamas išgydyti raupsuotąjį Kristus pirmiausia atrišo grandines, kuriomis buvo surakinta jo siela. Tai liudija, kaip mūsų sielos bėdos gali atsiliepti kūno sveikatai. Žmonės sako, kad sveikame kūne yra sveika siela,…
“Tu netoli nuo Dievo karalystės!” Taip Jėzus atsakė tam Švento Rašto aiškintojui, kuris sutiko, kad gyvenime svarbiau už viską yra mylėti Dievą visa širdimi, siela, protu ir jėgomis, o savo…
Du broliai ginčijosi dėl turto po tėvo mirties. Tėvas neparašė testamento, todėl jie niekaip nesugebėjo to turto taikiai pasidalinti ir vienas kitą kaltino apgavyste. Nenorėdamas eiti pas žemišką teisėją, vienas…
Šiandienos evangeliją Jėzus sutraukia į vieną sakinį: „Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.“ Jis kartu mūsų klausia, kokią vietą užima Dievas mūsų gyvenime?…
Raupai buvo baisi liga. Jėzaus laikais ja sirgti reiškė būti tarsi mirusiu, todėl išgijimas ligoniui buvo tarsi prisikėlimas iš numirusių. Viešpats išgydė dešimt raupsuotųjų iš karto, tuo paliudydamas, kad jis…
Palyginimas apie gailestingąjį Samarietį ne tik mus moko gailestingumo ir atsako į klausimą, kas yra mano artimas. Tai Kristaus liudijimas apie amžinąjį gyvenimą. Juk jis ir yra tas gailestingasis Samarietis,…
Evangelistas Markus užrašė šią evangeliją, kad per ją atskleistų, jog Jėzus yra Dievo Sūnus. Pranašas Izaijas pranašaudamas apie Kristų pasakė, kad gydymas bus vienas Mesijo ženklų. „Tada aklųjų akys atsimerks…
Savo ašaromis Jėzus paliudijo būsimą Jeruzalės ir žydų šventovės sugriovimą. Tai įvyko imperatorių Tito ir Vespasiano laikais. Nekyla abejonių, kad apie juos ir jų kariuomenę kalba Jėzus, kai sako: „Tu…

Kapinių šventė

2022-08-14
„Tomis dienomis Ezechijas mirtinai susirgo. Pas jį atėjo pranašas Izaijas, Amoso sūnus, ir jam tarė: ‚Taip sako Viešpats: ‘Sutvarkyk savo namus, nes tu nebepasveiksi, bet mirsi’.“ (Iz 38, 1). Prancūzų…
Kristus ragina krikščionis būti žemės druska ir pasaulio šviesa. Jis primena apie druską netekusią sūrumo ir šviesos paskirtį šviesti visiems esantiems tamsose. Druska netekusi sūrumo tampa niekam tikusi. Uždegtos žvakės…