Evangelija išvardija dorybes, kurias mes, krikščionys, turime puoselėti gyvenime. Jėzus sako, kad jas praktikuojantys žmonės tampa panašūs į Aukščiausiojo vaikus, nes tos dorybės yra Dievo savybės, o jis yra maloningas…
Kristaus pasakojimas apie turtuolį ir vargšą Lozorių, tai dviejų žmonių istorija apie jų gyvenimą žemėje ir po mirties. Bažnyčios tėvas Augustinas šią evangeliją apibūdina kaip istoriją, kuri žmogaus širdyje sukelia…

Tėvo diena

2023-06-04
Bažnyčia šiandien švenčia Tėvo dieną. Kaip ir motinos, tėvo pareigos yra garbingos ir atsakingos, ir daugelis tėvų nusipelno pagarbos. Pats Dievas savo įsakymu mus verčia laikyti tėvą ir motiną pagarboje.…

Sekminės

2023-05-28
Prieš grįždamas pas dangiškąjį Tėvą Jėzus pažadėjo atsiųsti apaštalams globėją - Šventąją Dvasią, kuri juos įves į visą tiesą, nes primins visa, ką jis yra kalbėjęs. Šį pažadą Jėzus išpildė…
Sekmadienį prieš dangun žengimą Jėzus mus moko apie maldą. Apaštalai jau anksčiau yra prašę pamokyti juos melstis. Tada Jėzus pateikė tikros maldos pavyzdį – „Tėve mūsų“, tačiau dabar jis praneša…

Motinos diena

2023-05-07
Bažnyčia šiandien dėkoja Dievui už mamas, kurios mus pagimdė ir užaugino, už jų pasiaukojimą, kantrybę ir meilę. Patyrę motinos meilę mes lengviau pažįstame Dievo meilę, nes jis yra meilė. Bažnyčia…
Vynmedžio ir šakelių pavyzdžiu Jėzus moko mus nešti krikščioniško gyvenimo vaisius ir tapti žmonėmis, kurie yra verti vadintis krikščionio vardo. Jais mes tampame ne savo pačių valios pastangomis, bet tik…
Šiandienos evangelijoje Jėzus save pavadina Geruoju Ganytoju. Jis panaudoja šią metaforą, kad suprastume, jog jis yra mylintis mūsų Gelbėtojas. Jėzus taip pat atskleidžia, kad egzistuoja mūsų sielų priešas, kuris nenori,…

Velykos

2023-04-09
Velykos yra seniausia ir svarbiausia krikščioniška šventė. Daugelyje tautų jos pavadinimas kyla iš hebrajiško žodžio „Pesach“ – Pascha. Žydų Velykos primena jų išėjimą iš Egipto nelaisvės – iš vergovės į…

Verbų sekmadienis

2023-04-02
Verbų sekmadienį Jėzus iškilmingai įžengė į Jeruzalę. Ši diena yra vadinama Palmių sekmadieniu, nes žmonės jį pasitiko mojuodami Palmių šakomis. Su juo ir mes įžengiame į Didžiają Savaitę, kuri yra…