Laiške efeziečiams apaštalas Paulius nepaprastai aukštai įvertina tikinčiuosius. „Jūs esate šviesa Viešpatyje.“ Jis ragina ir toliau skleisti šią Viešpaties šviesą, kuri reiškiasi „visokiu gerumu, teisumu ir tiesa.“ „Elkitės kaip šviesos…
Šiandieninė evangelija mums kalba apie krikščionišką pasišventimą. Joje Jėzus mus ragina būti jam ištikimais krikščionimis. O kas yra ištikimas krikščionis? Tas, kuris Jėzų išpažįsta tiek džiaugsmo, tiek išbandymų valandą. „Kas…

Sekminės

2017-06-04
Sekminės yra trečioji didžiausia bažnytinė šventė. Tai bažnyčios gimimo diena. Ji primena tą dieną, kuomet Kristus ant apaštalų išliejo Šventąją Dvasią ir laimindamas jų tarnystę įsteigė pirmąją krikščionių bažnyčią žemėje.…
Artėjant Kristaus dangun žengimo šventei evangelija mus kviečia apmąstyti šį išganymui svarbų įvykį. Evangelistas Jonas mus perteikia paties Kristaus žodžius apie artėjantį jo žengimą pas Tėvą ir apie jį patį,…
Šiandieninė evangelija yra apie Kristų ir jo Bažnyčią - apie tą Bažnyčią, kuri pažįsta savo Didįjį Ganytoją, renkasi sekmadienį prie jo mokymo, kurioje, skirtingai nei pasaulyje, vyrauja krikščioniškos meilės ir…
Mielos sesės ir mieli broliai Kristuje: Draugai dažnai pasikviečia vienas kitą pasivaikščioti. Ypatingai kada esame kuo nors susirūpinę, tada galime tikėtis gauti šitokį pakvietimą. Gal eidami miško keliu du draugai…
Išgydydamas akląjį Jėzus įvykdė dangiškojo Tėvo valią, kurią Dievas tam žmogui buvo numatęs dar prieš gimimą. Atlikęs gailestingumo darbą Jėzus nusprendė likti nuošalyje ir leido kitiems kelti gilius egzistencinius klausimus,…
Mielos sesės ir mieli broliai Kristuje: Kada esu ištroškęs, labai ištroškęs, niekas manęs taip neatgaivina, kaip šaltas vanduo. Tačiau miesto vandentiekių vanduo neprilygsta šulinio vandeniui, kuris teka iš žemės šaltinio.…
Gavėnia - tai atgailos ir susikaupimo laikotarpis, skirtas Kristaus kentėjimų už žmogaus nuodėmes prisiminimui. Joje krikščionis apmąsto Kristaus kentėjimų priežastis ir jo kančios bei mirties nuopelnus. Tai intensyvesnės atgailos laikotarpis,…
Evangelija apie Kristaus gundymus praneša apie kliūtis mūsų išganymo keliui. Ji atskleidžia, kad mus supa neregimas dvasinis pasaulis, kuriame viešpatauja ne tik Dievas – gėrio ir malonės šaltinis, bet, kaip…

Užgavėnės

2017-02-28
Mielos sesės ir mieli broliai Kristuje: Aš atpažįstu jus. Jūs piligrimai, tikėjimo keliautojai. Jūs esate dvasinėje kelionėje, jūs žengiate vingiuotu keliu iš kasdienybės slėnio, per žaliuojančius laukus, ir retai medžiais…
Tik nedaug žmonių gavę per skruostą sutiktų atsukti kitą. Gauti per žandą reiškia patirti viešą pažeminimą, todėl žmogus įprastai siekia keršto ir atsakas dažnai būna neadekvatus. Dėl šios priežasties Dievas…
Palyginimas apie vynuogyną skelbia Dangaus karalystę, į kurią Viešpats atveria vartus per jo Bažnyčią žemėje. Šiame gyvenime žmogus yra kviečiamas tikėti į Dievą, tarnauti jo garbei, brandinti vynmedžio vaisius sieloje.…
„Kas gi jis toks? Net vėjas ir marios jo klauso!“ – nuslūgus mirties pavojui vienas kito klausinėjo apaštalai. Evangelistas Markus, kuris užrašė šią istoriją, evangelijos įžangoje pasakys: tai „Jėzaus Kristaus,…
Šio sekmadienio evangelija prasideda žinia apie Jono krikštytojo suėmimą. Jo pagrindinė žinia buvo „Atgailaukite, nes prisiartino Dangaus karalystė.“ Ši karalystė priartėjo, nes Dievo Sūnus jau tuoj turėjo pradėti savo misiją…
Šiandien yra Jėzaus krikšto diena. Jėzus atėjo pas Joną, kad būtų pakrikštytas ir per tris su puse metų atliktų visa, kas reikalinga teisumui. Šiandien išsipildė tai, ką skelbia Krikšto malda:…

Naujieji Metai

2017-01-01
Įžengdami į Naujuosius Metus pirmiausia dėkojame Dievui. Mes atiduodame Viešpačiui garbę už tai, kad jis mus tėviškai globojo per praėjusius metus, saugojo mūsų gyvybę ir sveikatą. Mes dėkojame už tai,…

Kalėdos

2016-12-25
Kalėdų naktį Dievas žmogui padovanojo pačią brangiausią dovaną. „Dievas taip pamilo pasaulį, jog davė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.“ Šią dovaną Dievas…
Ketvirtuoju advento sekmadieniu bažnyčia įžengia į paskutinę pasirengimo savaitę, po kurios ji pasitinka tą naktį, kurią „Dievas apšvietė tikrosios šviesos spindesiu.“ Apaštalas Paulius ragina džiaugsmingai laukti ateinančio Viešpaties. „Visuomet džiaukitės…
Šiam sekmadieniui skirta evangelija paliečia trečią pagrindinę Advento temą – Kristaus apsilankymą pas mus asmeniškai. Tai džiaugsminga tema, skelbianti, kad Kristus yra mūsų asmeninis Išganytojas ir Gelbėtojas. Ši adventinė nuotaika…
1 2 3 8 9 10 11 12 14 15 16