Sulaukėme dar vienos Pjūties padėkos šventės, kurioje susirinkome į bažnyčią padėkoti Viešpačiui už šiuometinį derlių. Pjūtis jau pabaigta, derlius surinktas į daržines. Psalmisto Dovydo žodžiais, ir šiemet Viešpats dosniai atvėrė…
Žmonės laukė Jėzaus ant ežero kranto. Vakar iš penkių kepaliukų duonos Jėzus jos padaugino penkiems tūkstančiams žmonių, todėl rytui išaušus jie vėl ėmė jo ieškoti. Jie norėjo jį paskelbti karaliumi.…
Šiandieninė evangelija praneša Erodo Antipo reakciją po to, kai jis išgirdo žinią apie Jėzų. Antipas buvo Erodo Didžiojo sūnus, to paties Erodo, kuris sužinojęs apie gimusį žydų karalių, paranojiškai bijodamas…
Evangelija pasakoja apie Jėzaus apsilankymą savo tėviškėje. Nazaretas nebuvo jo gimimo vieta. Jėzus gimė Betliejuje. Nazaretas buvo miestas, iš kur kilo Mergelė Marija, per kurią Dievo Sūnus, veikiamas Šventosios Dvasios,…
Jeigu jums teko kada nors statyti namą, jūs pritarsite, kad svarbiausias jo komponentas yra pamatas. Pamatui taupyti lėšų negalima. Jo nesimato, taip, kaip regime namo išorę; jis nebūtinai turi būti…
Šabo dieną Jėzus ėjo per javų lauką, ir jo mokiniai eidami skabė varpas ir, ištrynę tarp delnų jas valgė. Tai pamatę fariziejai jam priekaištavo: „Žiūrėk, tavo mokiniai daro, kas per…
Apaštalų darbų knyga liudija, kad po prisikėlimo Kristus pateikė „daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę.“ Keturiasdešimtą dieną „Jėzus nusivedė juos palei…
Šio sekmadienis yra maldos sekmadienis, ir evangelijoje Jėzus moko mus melstis. „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei tik prašysite Tėvą mano vardu, jis duos tai jums. Iki šiol jūs…
Šiandienos evangelijos centre yra abejojantis Tomas. Mes jį vadiname abejojančiu, nes kitiems mokiniams pasakius „Mes matėme prisikėlusį Jėzų“ jis netikėjo. Dar daugiau, jis pasakė, kad tol nepatikės, kol savo ranka…

Verbų sekmadienis

2018-03-28
Palmių sekmadienis yra viena gražiausių bažnyčios švenčių. Jo nuotaika išsiskiria iš bendro Gavėnios konteksto, nes evangelija yra perpildyta džiaugsmo. Žmonės įžengiantį Jėzų pasitiko džiaugsmingai, giedodami jam Osana, mojuodami palmių šakomis…
Tie žmonės, kurie šventykloje pardavinėjo avis, jaučius ir keitė valiutą išoriškai tarnavo Dievui. Mozės įstatymas nurodė aukoti Dievui įvairias aukas, ir tie, kurie atvykdavo iš toliau, galėjo čia išsikeisti pinigus,…
Evangelija pasakoja apie Jėzaus darbus Kafarnaume – mieste ant ežero kranto, kur gyveno pirmieji Jėzaus mokiniai - žvejai Petras ir Andriejus. Jėzus ką tik mokė sinagogoje, kur išgydė demonų apsėstą…
Evangelija pasakoja apie incidentą įvykusį Nazareto sinagogoje. Jėzui paskelbus jo mokymą, vienas ten buvęs žmogus, apsėstas netyrosios dvasios sukėlė didžiulį triukšmą, šaukdamas: „Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai? Gal…
„Pasigirsta balsas: „Skelbk!“ Atsakau: „O ką man skelbti?“ ­ „Visa žmonija ­ kaip žolė, jos gražumas ­ kaip laukų gėlės. Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta, kai tik Viešpats pasiunčia joms vėją...…

Kalėdos

2017-12-25
Šiandien visa Kristaus Bažnyčia džiaugsmingai švenčia mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus gimimo šventę. Šis mūsų džiaugsmas atsiskleidžia ne tik nuotaikingose Kalėdų giesmėse ir tradicijose, bet dar labiau angelo žodžiuose…
Šiuo sekmadieniu Bažnyčia įžengia į Advento laikotarpį. Jis susideda iš keturių sekmadienių, tačiau jie skaičiuojami ne nuo Kalėdų, o nuo artimiausio sekmadienio po Šv. Andriejaus, tai yra lapkričio 30 d.…
Laikotarpis prieš Adventą liudija artėjančią bažnytinių metų pabaigą. Jis apima tris sekmadienius, kuriuose apmąstome apie artėjančią amžinybę ir baigiasi Amžinybės sekmadieniu, skelbiančiu, kad Kristus ateis į žemę parsivesti į dangiškojo…
Šiandien mūsų parapija švenčia Reformacijos 500 metų jubiliejų. Tai vienas svarbiausių įvykių bažnyčios istorijoje, ir ne tik bažnyčios, bet turbūt ir žmonijos, nes su renesansu ir reformacija daugelis žymi viduramžių…
Kiekvienas krikščionis privalo žinoti dešimtį Dievo įsakymų. Jie, o ne Kristaus Kalno pamokslas, yra krikščioniškos etikos pagrindas. Kristus kalno pamoksle kalba apie aukštesnę meilės išraišką, pavyzdžiui meilę priešams, tačiau mūsų…
Moters kananietės tikėjimą Jėzus išbandė norėdamas mums palikti tikro tikėjimo pavyzdį. Mes gyvenime susiduriame su aplinkybėmis, ypač ligomis, kai atrodo niekas nebegali padėti, tik Dievas. Laukiame Viešpaties pagalbos, o pagalbos…
1 2 3 8 9 10 11 12 16 17 18