Kalėdos

2016-12-25
Kalėdų naktį Dievas žmogui padovanojo pačią brangiausią dovaną. „Dievas taip pamilo pasaulį, jog davė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.“ Šią dovaną Dievas…
Ketvirtuoju advento sekmadieniu bažnyčia įžengia į paskutinę pasirengimo savaitę, po kurios ji pasitinka tą naktį, kurią „Dievas apšvietė tikrosios šviesos spindesiu.“ Apaštalas Paulius ragina džiaugsmingai laukti ateinančio Viešpaties. „Visuomet džiaukitės…
Šiam sekmadieniui skirta evangelija paliečia trečią pagrindinę Advento temą – Kristaus apsilankymą pas mus asmeniškai. Tai džiaugsminga tema, skelbianti, kad Kristus yra mūsų asmeninis Išganytojas ir Gelbėtojas. Ši adventinė nuotaika…
Adventas yra Kristaus laukimo laikotarpis. Jame mes apmąstome slėpinį, skelbiantį, kad Dievas „apsireiškė kūne.“ Dievas tapo žmogumi daugelio atpirkimui, todėl pirmąjį sekmadienį pažvelgėme į Kristaus iškilmingą įžengimą į Jeruzalę, kur…
Pirmuoju advento sekmadieniu įžengiame į Naujuosius Bažnyčios metus. Liturginiai metai skiriasi nuo pasaulietinių, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Bažnyčios metų centre yra trys pagrindinės šventės…
Amžinybės sekmadienis ženklina naujo laiko pradžią. Mums, kurie toliau pasiliekame šios žemės kelionėje, jis reiškia įžengimą į Advento laikotarpį, skelbiantį Dievo meilę ir malonę žmogui, kurią dangiškasis Tėvas atskleidė siųsdamas…
Kiekvienų pamaldų metu išpažindami krikščionišką tikėjimą Kristaus žmonės taria: „Mes laukiame mirusiųjų prisikėlimo ir amžinojo gyvenimo.“ Krikščioniškas tikėjimas liudija būsimą „kūno iš numirusiųjų prisikėlimą,“ kurio metu „visi žmonės prisikels savo…
1517 metų spalio 31 d., tai yra Visų Šventųjų išvakarėse, augustiniečių vienuolis Martynas Liuteris prie Vitenbergo bažnyčios durų prikalė 95 tezes, kuriomis pasisakė prieš tuomet paplitusius indulgencijų piktnaudžiavimus. Tą dieną…
Jėzaus palyginimas apie neteisų teisėją yra palyginimas apie maldą. „Šaukis manęs suspaudimo dieną, - taria Viešpats, - išgelbėsiu tave, ir tu mane šlovinsi“. Viešpats pažadėjo išklausyti savo išrinktųjų maldas, apginti…
Timotiejus, kuriam Paulius skyrė šiuos žodžius, buvo jaunas jo talkininkas, kurį apaštalas pirmą kartą sutiko Listroje. Po kelių metų vėl aplankęs Listros Bažnyčią Paulius išgirdo apie jį gražių liudijimų. Tautų…
Išklausius istoriją apie neteisųjį prievaizdą susidaro įspūdis, kad Jėzus pateisino tą „neteisingą“ ūkio administratorių. Tas „ponas pagyrė neteisųjį prievaizdą, kad jis taip gudriai padarė.“ Vis dėlto evangelijos pabaigoje Jėzus apaštalams…
Šiandieninėje evangelijoje Jėzus kalba apie mokinystės kainą. Jis pamini tris Kristaus mokiniui reikalingas sąlygas. Pirmoji - mylėti Dievo Sūnų labiau nei savo artimuosius, antroji – sekti jį, nešant savąjį kryžių,…
Mūsų meilė Dievui atsiskleidžia daugeliu būdų, tačiau labiausia jo Įstatymo vykdyme. Per dešimtį įsakymų Dievas apreiškia mums savo valią ir pažadėjo laiminti juos vykdančius ir jų vaikus per kartų kartas.…
„Dievas mus prikėlė iš mirties naujam gyvenimui.“ Tokia yra Pauliaus laiško Efeziečiams pagrindinė mintis. Dievas tai atliko per Kristų Jėzų, kad gyventume atnaujintą gyvenimą, kad darytume gerus darbus ne savo,…
Kristaus palyginimas apie talentus yra palyginimas apie Dievo karalystės plitimą žemėje. Jėzus nori, kad ji plistų ir to jis mus ragina melstis „Tėve mūsų“ maldoje. Jis taip pat sako, kad…
Šiandieninė evangelija yra tiesiogiai susieta su Jėzaus Didžiuoju Paliepimui. Prisikėlęs Jėzus paliepė apaštalams eiti į visą pasaulį ir skelbti evangeliją visoms tautoms, pažadėdamas išgelbėjimą kiekvienam, „kas jį įtikės ir bus…
Ši evangelija žymi svarbiausią Jėzaus gyvenimo atkarpą. Ji atskleidžia, kad Jėzus yra ne tik mokytojas ar gerasis gydytojas, dieviškomis galiomis gydęs nepagydomomis ligomis sirgusius ligonius, bet Dievo Sūnus, mūsų Viešpats,…

Švč. Trejybė

2016-05-29
Trejybės sekmadienio evangelija pristato Jėzaus dialogą su žydais. Joje Jėzus atskleidžia savo dieviškąją prigimtį. „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: pirmiau, negu gimė Abraomas, Aš Esu!“ Žydai tai palaikė piktžodžiavimu…

Sekminės

2016-05-15
Šiandien švenčiame Sekmines – Krikščionių Bažnyčios gimimo dieną. Sekminių dieną, beveik prieš 2000 metų Kristus apaštalams regimu pavidalu atsiuntė Šventąją Dvasią ir tie prabilę įvairiomis kalbomis ėmė skelbti Jėzų visų…
Pagrindinė šios dienos Evangelijos tema yra malda. Kristus joje mus moko mus melsti dangiškąjį Tėvą jo vardu. „Iš tiesų sakau jums: jei tik prašysite Tėvą mano vardu, jis duos tai…