Sekminės

2014-06-08
Sekminės yra krikščioniškos Bažnyčios įkūrimo diena. Ant apaštalų nužengus Šventajai Dvasiai ir jiems įvairiomis kalbomis skelbiant Dievo darbus, tos šventės dieną Jeruzalėje pasikrikštijo 3,000 žmonių, kurie sudarė pirmąją krikščionių Bažnyčią.…
Įžengdamas į dangų Jėzus baigė savo žemišką tarnystę. Tą dieną Dievo Sūnus galutinai įvykdė tai, vardan ko jis priėmė kūną per Mergelę Mariją ir tapo žmogumi. Kristus įžengė į dangų…
Girdėtos evangelijos žodžius Jėzus ištarė septyniasdešimčiai mokinių sugrįžus iš misijos. Jėzus juos siuntė skelbti prisiartinusią Dievo karalystę, nes Dievo Sūnus žemėje jau skelbė malonės evangeliją. Sugrįžę jie pranešė: „Viešpatie, mums…
Šiandieninė evangelija kalba apie krikščionio asmeninę vienybę su Kristumi. Nuo jos priklauso visas krikščioniškas gyvenimas. Kur ji yra, ten yra ir krikščioniško gyvenimo vaisiai ir, priešingai, kur jos nėra, ten…
Šio sekmadienio evangelija paliečia tikėjimo ir abejonių temą. Jos centre yra apaštalas Tomas, kuris išgirdęs apaštalų liudijimą apie prisikėlusį Jėzų, atsakė: “Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių žaizdų ..., netikėsiu.”…

Velykos

2014-04-21
Apaštalas Paulius Kristaus prisikėlimą tiesiogiai sieja su mūsų prisikėlimu. Jis skelbia pomirtinį mūsų kūnų atgaivinimą prisikėlimo dieną, sakydamas: „Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip…
Palmių sekmadienis praneša apie iškilmingą Jėzaus įžengimą į Jeruzalę. Į šventąjį miestą Viešpats įžengė kaip karalius, o žmonės jį pasitiko mojuodami palmių šakomis ir giedodami: „Osana Dovydo Sūnui! Garbė tam,…
Šiandieninėje Evangelijoje apaštalai Jokūbas ir Jonas kelia valdžios ir garbės klausimą. Priėję prie Jėzaus jie paprašė: “Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam - kairėje?” Jie geidavo garbingiausių vietų…
Šiandieninėje evangelijoje Jėzus kalba apie iš mirties kylančią gyvybę. Šią gyvenimo paslaptį jis priskiria ir sau pačiam, sulygindamas save su kviečio grūdu. „Jei kviečio grūdas kritęs į žemę nemirs, jis…
Šiandieninėje evangelijoje Jėzus kalba vynuogyno palyginimu, tačiau šį kartą jis liudija ne Dievo malonę, kurios dosniai buvo parodyta „net tam paskutiniam,“ 11 val. pasamdytam darbininkui, išmokėjus dienos atlygį, bet apie…