Kalėdos

2014-12-25
Kalėdų evangelijos skelbėjas yra ne žmogus, o angelas, ir jo geroji žinia yra didis džiaugsmas visai tautai, nes pagaliau žemę aplankė Mesijas. „Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus…
Trečiasis Advento sekmadienis nukreipia mūsų žvilgsnius į Joną Krikštytoją, apie kurį Evangelistas Matas pasakė: „[tai] tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!“ Ši evangelija skirta skaitymui prieš pat…
Antrasis Advento sekmadienis primena būsimą Viešpaties atėjimą ir jo apsilankymo ženklus. Krikščioniui tai nėra nauja žinia, nes jo būsimą atėjimą kiekvieną sekmadienį jis išpažįsta tikėjimo išpažinime “Tikiu ... į Jėzų…
Amžinybės sekmadienis nukreipia mūsų žvilgsnius į laiko pabaigą ir būsimą kiekvieno susitikimą su Išganytoju Jėzumi Kristumi. Jame mes prisimename ir mūsų užmigusiuosius, tai yra artimus ir brangius žmones, kurių kūnai…
Šio sekmadienio evangelija nukreipia mūsų žvilgsnius į amžinybę, kuri prasidės Kristaus antruoju atėjimu ir paskutinio teismo diena. Evangelija apie paskutiniojo teismo dieną kalba simboliais. Ji praneša apie „avių atskyrimą nuo…
Diena, kurioje tas paralyžuotas žmogus buvo atneštas pas Jėzų, tapo jam svarbiausia gyvenimo diena. Susirgęs šia liga jis visam laikui paliko gyvenimo planus ir siekius. Dar daugiau, jis buvo visiško…
Įstatymo mokytojas Jėzui uždavė gerą klausimą: „ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“, tačiau šis klausimas įgavo kitą prasmę, kai sužinome tikslą, vardan kurio jis kreipėsi į Jėzų. Evangelistas Lukas…
Jei ne požiūris į muitininką, fariziejų galėtume laikyti gero elgesio pavyzdžiu. Jis laikėsi Dievo įsakymų, kaip jis pats tvirtino, nevogė, neapgaudinėjo, nesvetimavo. Toks žmogus aukštai vertintinas ir valstybės požiūriu, nes…
Jeruzalės šventovė buvo pagrindinė žydų maldos vieta. Ji stovėjo ant Siono kalno ir skyrėsi nuo sinagogų, nes joje buvo aukojamos kaltes atperkančios kraujo aukos. Jėzui gimus jis taip pat buvo…
Tardamas, „Jūs žemės druska... Jūs šviesa pasauliui,“ Jėzus praneša apaštalams kokią misiją jie turės atlikti pasaulyje. Plačiąja prasme šie žodžiai taikytini visiems krikščionims, kurie rimtai, o ne paviršutiniškai, žvelgia į…