Turėti talentą, reiškia turėti tam tikrus gebėjimus, kuriuos panaudojęs žmogus pasiekia geresnių rezultatų, nei tiek pat darbo įdėję kiti. Net ir nuo Dievo nutolęs pasaulis sutinka, kad talentas yra dovana,…
Žmonių paklausus, kas jie yra, jie dažnai save tapatina su profesija. Pasakę vardą ir pavardę jie taip pat pasako ką veikia gyvenime - profesiją. Šios dienos evangelijoje Jėzus apaštalus ir…
Šios dienos evangelijos žodžius Jėzus ištarė praėjus 40 dienų pro prisikėlimo, tą dieną, kai jis įžengė į Dangiškojo Tėvo namus. Atsisveikindamas su apaštalais jis tarė: “Man duota visa valdžia danguje…

Verbų sekmadienis

1 balandžio, 2012
Verbų arba Palmių sekmadienis yra pripildytas pakilios nuotaikos. Gausiai susirinkusi į šventes minia sutiko Jėzų kaip karalių, klodama savo rūbus jam po kojomis ir džiaugsmingai mojuodama palmių šakomis. „Garbė tam,…

Užgavėnių sekmadienis

26 vasario, 2012
Šiandieninėje evangelijoje Jėzus pirmą kartą atvirai prabilo apie būsimą kentėjimą ir prisikėlimą. Galima sakyti, kad nuo tol prasidėjo jo kelias į Jeruzalę, kurioje jis užtarnaus žmogui išganymą. Iki tol Jėzus…
Kristus dažnai mokė žmones palyginimais. Įprastai manoma, kad mokydamas per palyginimus Kristus paprastais žodžiais atskleisdavo Dievo karalystės paslaptis. Vis dėlto pažvelgus giliau pastebime, kad Kristaus palyginimai nėra tokie jau paprasti…
Palyginimas apie vynuogyną atspindi krikščionių bažnyčią. Jis kalba ne apie triumfuojančią bažnyčią danguje – tą visų šventųjų išganytųjų minią Dievo akivaizdoje, bet apie kovojančią bažnyčią žemėje. Šioje bažnyčioje yra įvairių…
Viešpaties atsimainymo metu ant Taboro kalno Jėzaus dieviškoji prigimtis trumpai pasirodė virš žmogiškosios – „Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa“. Ši valanda atskleidė jo prigimties…

Kalėdos

25 gruodžio, 2011
Ar jūs jau pasiruošėte Kalėdoms? Tokį klausimą žmonės dažnai užduoda vieni kitiems prieš šventes. Ką tai reiškia? Tai gali reikšti, „ar jau nusipirkote dovanų artimiesiems ir draugams?“ Tai taip pat…

2 Advento sekmadienis

4 gruodžio, 2011
Evangelijoje Viešpats kalba apie savo antrojo atėjimo dieną. Jis įspėja krikščionis, kad toji diena neužkluptų jų nepasiruošusių. Jis kartu guodžia savo žmones ragindamas neišsigąsti ženklų, kurie pasirodys laiko pabaigoje prieš…