Įvykių apžvalga

Batakiuose dvi savaites šurmuliavo stovyklautojai

Uždaryta beveik dvi savaites veikusi, dvi pamainas priėmusi vaikų ir jaunimo krikščioniškoji Batakių stovykla. Nei gerų orų, nei prasmingos veiklos netrūko.

Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčia – viena seniausių Klaipėdos krašte

Šventiškai išpuoštoje Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčioje suskambo prieš kelias savaites čia sumontuoti vargonai. Šventinės pamaldos buvo skirtos šio kaimo evangelikų liuteronų mūrinės bažnyčios pašventinimo 280 m. sukakčiai ir šventinimo po rekonstrukcijos 20-mečiui paminėti. Pamaldų metu prisimintas ir Pirmojo pasaulinio karo pradžios 100-metis.

Duris atvėrė Priekulės evangelikų liuteronų parapijos namai

Šeštadienį Priekulės evangelikų liuteronų bendruomenė pakvietė į jaukius parapijos namus, kuriuose bus vykdoma krikščioniška veikla. Pirmajame renginyje, įkurtuvių šventėje, dalyvavo ne tik parapijiečiai, svečiai, bet ir atvyko kraštiečių, gyvenančių Vokietijoje ir aukomis prisidėjusių prie pastato atnaujinimo. Susirinkusieji džiaugėsi susitelkusia, darnia bend­ruomene, didelėmis pastangomis įgyvendinusia projektą ir sutvarkiusia savo parapijos namus.

Giesmių šventė kvietė į Vilnių

Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia ir Vilniaus parapija birželio 7 d. kvietė į Giesmių šventę, kuri šiemet buvo skirta kun. Kristijono Donelaičio 300-osioms ir LELB vyskupo Jono Viktoro Kalvano vyresniojo 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Vyskupo Jono Viktoro Kalvano ekspozicijoje – neatrasti lobiai

2014 m. birželio 26 d., 17 val. Tauragės krašto muziejuje pristatyta ekspozicija ir Petro Jokubausko filmas evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo Jono Viktoro Kalvano 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Tai kasmet visos šalies mastu rengiama programa „Lietuvos muziejų kelias“, kurios metu regionų muziejai pristato kraštui svarbias asmenybes, eksponatus.

Vyskupo Jono Kalvano šimtmečio jubiliejus paminėtas Tauragėje

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios ilgamečiam vadovui, vyskupui Jonui Viktorui Kalvanui vyresniajam šiemet būtų sukakę šimtas metų. Jubiliejus iškilmingai paminėtas Tauragėje vyskupo gimimo dieną – balandžio 24-ąją.

Jonas Viktoras Kalvanas – ryškiausia XX a. antros pusės Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios asmenybė

Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčia šiais metais mini vyskupo ir ilgamečio Tauragės parapijos kunigo Jono Viktoro Kalvano vyresniojo, kuris nuo 1971 m. buvo konsistorijos pirmininkas, o nuo 1976 m. iki mirties - Bažnyčios vyskupas, 100-ąsias gimimo metines.

Vyskupo Mindaugo Sabučio velykinis sveikinimas

Nuostabi žinia apie prisikėlusį Jėzų iš Nazareto pasklido neįtikėtinu greičiu. Nepaisant pasaulio galingųjų persekiojimo, daugelio paprastų žmonių abejingumo, pergalinga Velykų žinia pasiekė net tolimiausius pasaulio kraštelius. Ačiū Dievui, ir mes šiandien džiaugiamės Prisikėlimu. Kaip kadaise apaštalas Petras Kornelijaus namuose paskelbė apie šį stebuklą, kaip pamokslo klausiusiems Cezarėjos gyventojams, Kornelijaus artimiesiems, nužengė Šventoji Dvasia, taip ir mes esame Šventąja Dvasia atgaivinti ir per ištikimų Dievo tarnų skelbimą atnaujinti ir pašvęsti amžinajam gyvenimui.

Vyskupo Mindaugo Sabučio kalėdinis sveikinimas

Mieli tikėjimo namiškiai, broliai ir seserys Kristuje,
Įžengiame į Kalėdų laiką padėkoti Viešpačiui, kad Jis taip nuolankiai padovanojo save mums ir pasauliui.

Marijampolėje – paminklas Kristijonui Donelaičiui

Lapkričio 22-ąją, penktadienį, gausus būrys marijampoliečių ir miesto svečių susirinko prie evangelikų liuteronų bažnyčios įrengtame skverelyje, kur atidengtas pirmasis per atkurtos Nepriklausomybės laikotarpį Lietuvoje pastatytas paminklas grožinės lietuvių literatūros pradininkui Kristijonui Donelaičiui.

Batakiuose dvi savaites šurmuliavo stovyklautojai

Uždaryta beveik dvi savaites veikusi, dvi pamainas priėmusi vaikų ir jaunimo krikščioniškoji Batakių stovykla. Nei gerų orų, nei prasmingos veiklos netrūko.

Ką valgysime rytoj?

„Europa skurdo akivaizdoje“ – jaunimo mokymai 2014 gegužės 5-11 d. Bulgarijoje

Bendraukime ir pažinkime

Jau du dešimtmečius LELB Jaunimo centras palaiko ryšius su tarptautine jaunimo organizacija „European Fellowship of Christian Youth“ (EF). Šiemet ši keleto valstybių krikščioniškąjį jaunimą vienijanti draugija švenčia veiklos penkiasdešimtmetį. Jubiliejus gegužės 2-4 dienomis minėtas metinėje EF asamblėjoje, kuri šiemet buvo surengta Tamperėje, Suomijoje, kur tuo pat metu vyko ir Suomijos ev. liuteronų bažnyčios jaunimo dienos. LELB Jaunimo centrui asamblėjoje atstovavo Ieva Kaknevičiūtė.

Kas mus jungia…

Gegužės 1 – 3 dienomis Šakių parapijos aštuoni jaunuoliai dalyvavo stovykloje, skirtoje jaunimui po konfirmacijos, kurią Kretingoje organizavo LELB Jaunimo centras. Šiek tiek vaikus lydėjusios socialinės darbuotojos Jurgitos įspūdžių.

Jaunimo seminaras su svečiais Klaipėdoje

Kaip jau įprasta, kiekvieną ankstyvą pavasarį Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Jaunimo centras kviečia liuteronišką jaunimą į seminarą kurioje nors parapijoje. Šiemet kovo 7-9 dienomis rinkomės Klaipėdos parapijoje. Gausus jaunimo būrys, vedamas kun. Karolio Skausmenio, atkeliavo iš Tauragės ir Batakių parapijų. Jau ne pirmą kartą į seminarą atvyksta jaunimas iš Šakių vaikų globos namų, Vilniaus ir Kretingos parapijų, dalyvavo seminare ir klaipėdiečiai. Be gausiai susirinkusių lietuvių šįsyk į seminaro programą įsijungė ir svečiai – jaunimas iš Sirijos.

Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčia – viena seniausių Klaipėdos krašte

Šventiškai išpuoštoje Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčioje suskambo prieš kelias savaites čia sumontuoti vargonai. Šventinės pamaldos buvo skirtos šio kaimo evangelikų liuteronų mūrinės bažnyčios pašventinimo 280 m. sukakčiai ir šventinimo po rekonstrukcijos 20-mečiui paminėti. Pamaldų metu prisimintas ir Pirmojo pasaulinio karo pradžios 100-metis.

Duris atvėrė Priekulės evangelikų liuteronų parapijos namai

Šeštadienį Priekulės evangelikų liuteronų bendruomenė pakvietė į jaukius parapijos namus, kuriuose bus vykdoma krikščioniška veikla. Pirmajame renginyje, įkurtuvių šventėje, dalyvavo ne tik parapijiečiai, svečiai, bet ir atvyko kraštiečių, gyvenančių Vokietijoje ir aukomis prisidėjusių prie pastato atnaujinimo. Susirinkusieji džiaugėsi susitelkusia, darnia bend­ruomene, didelėmis pastangomis įgyvendinusia projektą ir sutvarkiusia savo parapijos namus.

Vyskupo Jono Viktoro Kalvano ekspozicijoje – neatrasti lobiai

2014 m. birželio 26 d., 17 val. Tauragės krašto muziejuje pristatyta ekspozicija ir Petro Jokubausko filmas evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo Jono Viktoro Kalvano 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Tai kasmet visos šalies mastu rengiama programa „Lietuvos muziejų kelias“, kurios metu regionų muziejai pristato kraštui svarbias asmenybes, eksponatus.

Biržų evangelikai liuteronai rengiasi atstatyti bažnyčią

Lietuvoje religinės bendruomenės išgyvena aukso amžių, galėdamos laisvai, netrukdomai ir viešai skelbti savo tikėjimo tiesas, atlikti bažnytines apeigas, kurti ir puoselėti maldos namus. Jau penktą šimtmetį Biržų krašte gyvuoja evangelikų liuteronų bendruomenė. Kartu su kitomis Lietuvos krikščioniškomis konfesijomis liuteronai pergyveno karus ir marus, represijas ir draudimus, istorijos verpetuose retkarčiais pasipešė su Romos katalikais bei evangelikais reformatais. Liuteronai Biržų krašte išlaikė savo tikėjimą ir parapiją, bendruomenė stiprėja ir plečiasi.

Blausus kaimyno liuterono atspindys žemaičio sąmonėje

Minint Nidos ev. liuteronų parapijos jubiliejų, po iškilmingų pamaldų bažnyčioje 2013 m. rugsėjo 7 d., Neringos savivaldybės posėdžių salėje surengta konferencija „Nidos evangelikų liuteronų bažnyčiai 125-eri metai: istorija ir dabartis“. Spausdiname konferencijoje skaitytą polemišką savaitraščio „15min“ vyr. redaktoriaus Rimvydo Valatkos pranešimą, perteikiantį asmenišką požiūrį į kai kuriuos mūsų istorijos aspektus bei tam tikras pastaruoju metu populiarumo įgavusias visuomenės raidos vertinimo tendencijas.

Evangeliškos Bažnyčios dienos Hamburge

Kas antrus metus Vokietijoje rengiamose evangeliškose Bažnyčios dienose susirenka šimtai tūkstančių tikinčiųjų iš visos Vokietijos bei kitų kraštų. Šventiniuose renginiuose jau daugelį metų tradiciškai dalyvauja ir Lietuvos atstovai. Šiemet Bažnyčios dienos vyko Hamburge gegužės 1-5 d.

Velykinis jaunimo seminaras Islandijoje – atgaiva sielai!

Šių metų kovo 24-31 dienomis Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios Jaunimo centras, kaip ir kasmet, buvo pakviestas dalyvauti Europos krikščioniškojo jaunimo draugijos (angl. European Fellowship for Christian Youth) organizuojamame velykiniame seminare, kuris šiemet surengtas Islandijos sostinėje Reikjavike. Jaunimo centrui atstovavo Ieva Kaknevičiūtė ir mielai dalijasi savo įspūdžiais apie šią šiaurės šalį bei seminarą.

Apie konfirmaciją – Vitenberge

Reformacijos dienos išvakarėse Vitenberge tradiciškai kasmet vyksta visos Vokietijos konfirmantų susitikimas. Tarptautinės grupės, kurioje susirinko 23 įvairių Europos valstybių ev. liuteronų bažnyčių jaunimo darbui vadovaujantys atstovai, viešnagė Vitenberge prasidėjo spalio 27 dieną. Buvome deleguoti savo bažnyčių vadovybių dalyvauti XIII konfirmantų susitikime Vitenberge. Pirmąjį vakarą mus šiltai sutiko Pasaulio Liuteronų Sąjungos centro direktorius Vitenberge kun. Hans Wilhelm Kasch ir Vokietijos evangelikų bažnyčios (EKD) direktorius Vitenberge kun. Michael Wegner. Šio susitikimo tikslas – sudominti idėjomis ir bendrai jas plėtoti, ruošiantis Reformacijos 500 metų jubiliejui, kuris 2017 metais vyks Vitenberge.

BIEN kviečia į Sønderborgą!

Baltijos jūrą supančių valstybių krikščionišką jaunimą vienijantis BIEN tinklas šiemet kvies į ekumeninį festivalį Danijoje. Liepos 30 – rugpjūčio 3 d. skirtingoms bažnyčioms priklausantis jaunimas rinksis pačiame Vokietijos pasienyje esančiame Sønderborgo miestelyje. Vasario mėnesį čia surengtas parengiamasis pasitarimas. LELB Jaunimo centrui atstovavo Jurgita Koženiauskaitė, Lina Balandytė ir Sandra Gerdauskaitė.

Lietuvos sekmadienis Visbeke

Lapkričio 6 d. Visbek-Langfiordeno (Vokietija) parapijos bažnyčioje buvo švenčiamas Lietuvos sekmadienis, kurį kiekvienais metais organizuoja pagalbos Sudargui grupė ,,Hilfe für Sudargas“, vadovaujama pirmininko Hartmuto Ramkės, ir kunigas Wilfried Scheuer. Tokie partneriniai (Vokietijoje – Lietuvos, Lietuvoje – Vokietijos) sekmadieniai švenčiami nuo 1997 metų, kai Emauso bažnytėlė iš Visbeko buvo perkelta į Sudargą.

Pasėta tikėjimo sėkla ir įskiepytos krikščioniškos tradicijos – tęsiamos ir duoda savo vaisius

Šiuo metu Šakių vaikų globos namuose gyvena 38 vaikai, mažiausiam vos pusė metukų, vyriausiam – aštuoniolika. Pro kambario langus jie kasdien mato kylančius naujuosius modernius šeimyninius vaikų globos namus. „Sienos jau iškilo, dar šiais metais labai norėjosi uždengti ir stogą, – atviravo direktorius – evangelikų liuteronų kunigas Virginijus Kelertas, nepatenkintas statybų sparta. – Viskas vyksta lėtokai. Aišku, buvo problemų – radome gruntą ne tokį, kokio tikėjomės. Teko iškasti du metrus juodžemio ir į jo vietą atvežti smėlį bei žvyrą, dėl ko statybų kaina iškilo iki 80 tūkst. litų. Šių pinigų nebuvo – reikėjo surasti. Paieškos iš mūsų „pavogė“ du mėnesius. Dabar oras palankus darbams, tačiau ant nosies šventės, todėl ir sustojo stogo dengimas.“

Pagal Jo pasaulio madą

Spalis, lapkritis... daug minčių kyla, atsisėdus rašyti. Išėjimai į amžius, netikėtos patirtys, jų priėmimai... Kelionės, susitikimai, patylėjimai, pakalbėjimai.. Ir kai pažiūri – labai visko daug ir greitai. Kaip ir įprasta šiais laikais. Moderniais.

Šakių vaikų namų siela liuteronų kunigas Virginijus Kelertas: „Baikime dūsauti“

Į 2005 metais prie Šakių evangelikų liuteronų bažnyčios pastatytus trijų aukštų 420 kv. metrų ploto vaikų globos namus patenka našlaičiai, tėvų palikti ar apleisti vaikai. Per septynerius metus juose yra gyvenę apie 240 įvairaus amžiaus mergaičių ir berniukų. Šiuo metu čia glaudžiasi 34 vaikai, nors vietos yra tik 30-čiai.

Labdaringa Tauragės parapijos šventė

Tauragės evangelikų liuteronų parapijos namuose spalio 29 d., Reformacijos šventės išvakarėse, vyko labdaringas renginys, kurį organizavo Diakoninė tarnyba ir kuriame dalyvavo gausus parapijiečių, parapijos tarybos ir miesto visuomenės būrys. Renginio tikslas – paaukoti lėšų senelių ir neįgaliųjų lankymui ir šelpimui, pasidalinti gerąja darbo patirtimi.

Vaiko teisių gynėjai mergaitė nerūpėjo

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė vien dėl įstatymo raidės įsivėlė į teisinį ginčą su liuteronų kunigu, gynusiu mergaitės interesus, ir teismą skandalingai pralaimėjo.

Vilkaviškio rajono apylinkės teismas atmetė vaiko teisių apsaugos kontrolierės E.Žiobienės skundą, kuriuo ji siekė, kad Šakių liuteronų parapijos kunigas Virginijus Kelertas, vadovaujantis ir Šakių vaikų globos namams, būtų apkaltintas savavaldžiavimu. Esą jis paėmė mergaitė iš socialinės rizikos šeimos ir apgyvendino savo vadovaujamoje įstaigoje. Tai buvo nebe pirmas E.Žiobienės suraitytas skundas dėl to, jog pernai prieš Kalėdas V.Kelertas iš girtaujančios šeimos parsivežė alkaną, sušalusią ir sumuštą aštuonmetę, kad ji per šventes pabūtų su pilnamete seserimi Rasvita, gyvenančia vaikų globos namuose.

Krikščionių vienybės savaitė

Daugiau nei šimtmetį gyvuojanti tradicija skirtingų konfesijų krikščionims sausio mėnesį rinktis į ekumenines pamaldas Lietuvoje įsitvirtino beveik prieš dvidešimt metų. Bažnyčios ir šiemet sausio 18–25 d. buvo kviečiamos atverti duris skirtingų tikybų išpažinėjams įvairiuose miestuose ir miesteliuose. Tiesa, šiemet, kaip ir prieš metus, sausio mėnesio antroje pusėje LELB vyskupas viešėjo Vokietijoje mūsų bažnyčios partnerių kvietimu, tad ekumeninės savaitės pamaldose Lietuvoje dalyvauti negalėjo.

Akcija „Vaikų Kalėdos“

Šių metų lapkričio 23 d. Klaipėdos Evangelijos bažnyčioje įvyko akcijos „Vaikų Kalėdos“ tarnystės partnerių konsultacija - mokymo seminaras bendruomenėms, kurios planuoja dalyvauti šių metų akcijoje „Vaikų Kalėdos“.

Vadovauk ten, kur esi: bažnyčioje, versle, politikoje, švietime, šeimoje

Pasaulinė lyderystės konferencija Klaipėdoje šiemet, lapkričio 15-16 d., rengiama ketvirtus metus, o Vilniuje lapkričio 22-23 d. vyko antrą kartą. joje apsilankė daugiau nei 800 žmonių. Konferencijos DVD transliaciją stebėjo ne tik lietuviai, bet ir latviai, estai, belgai bei dar keliolikos valstybių lyderiai. Konferencijos tikslas - visame pasaulyje ugdyti lyderius įkvepiant juos, suteikiant ar atgaivinant ateities viziją, lavinant įgūdžius bažnyčios ir visuomenės labui.

Ekumeninė pasaulinė maldos diena Klaipėdoje

Jau daugelį metų pavasario pradžioje įvairiose parapijose surengiama pasaulinė maldos diena. Š.m. kovo 2 d. 18 val. kasmetinės pasaulinės moterų maldos dienos vakaras surengtas ir Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje, kurioje susirinko ev. liuteronų, Išganymo armijos, R. katalikų, laisvųjų krikščionių bažnyčios nariai.

Bendra malda – žingsnis į vienybę

Sekmadienį, sausio 29-ąją, į Kėdainių šv. Juozapo R. katalikų parapijos bažnyčią pamaldoms rinkosi ne tik katalikai, bet ir evangelikai liuteronai bei evangelikai reformatai. Mūsų mieste po ilgokos pertraukos vykusiose ekumeninėse pamaldose bendrai maldai susivienijo skirtingų tradicinių krikščioniškų konfesijų atstovai.

Giesmių šventė kvietė į Vilnių

Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia ir Vilniaus parapija birželio 7 d. kvietė į Giesmių šventę, kuri šiemet buvo skirta kun. Kristijono Donelaičio 300-osioms ir LELB vyskupo Jono Viktoro Kalvano vyresniojo 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Katyčių bažnyčioje vėl skamba vargonai

Birželio 21 d. Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčioje pamaldų metu buvo pristatyta Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Katyčių filialo parengta dokumentikos paroda „Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčia istorijos verpetuose“.

Jurbarke nuskambėjo „Giesmių giesmelė“

Jau dvidešimt antrąjį kartą rengiama kasmetinė evangeliška vaikų ir jaunimo chorų bei ansamblių šventė „Giesmių giesmelė“. Pirmoji parapijų vaikų chorų šventė įvyko 1992 05 03 Šilutės Martyno Liuterio bažnyčioje. Nuo 1995 m., įsikūrus Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugai, šias vaikų šventes organizuoja Sandrauga kartu su parapija, kurioje vyksta šventė. Šįmet „Giesmių giesmelė“ buvo surengta gegužės 10 d. Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje, paminint Motinos dieną, o šventę lydinti tema – „Muzika – tai angelų kalba“. Dalyvavo ir svečiai iš broliškos Latvijos, todėl šią šventę jau galime pavadinti tarptautine. Iš viso atvyko apie 150 dalyvių ir dar apie 50 juos lydinčių asmenų. Renginyje gausiai apsilankė ir jurbarkiečiai. Erdvi mūsų naujoji bažnyčia buvo beveik perpildyta. Smagu pastebėti, kad savo parapijų vaikų ir jaunimo ansamblius atlydėjo ir kai kurių parapijų kunigai: Klaipėdos parapijos kunigas Reincholdas Moras, Batakių parapijos kunigas Karolis Skausmenis, o Plikių ir Dovilų ev. liuteronų parapijų kunigas Liudvikas Fetingis atvyko net su dviem ansambliais.

Išrinkta nauja LEBMS valdyba

Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos metinis rinkiminis susirinkimas šiemet kovo 29 d. buvo sušauktas Klaipėdos ev. liuteronų bažnyčioje.

Šakių ir Sudargo parapijų vasaros fragmentai...

Vasara prabėgo taip greitai, kad net nesitiki, jog tuoj ruduo. Supratau tą tik vakar, eidama per kiemą, kai papūtė stipresnis vėjas. Tačiau, nepaisant vasaros greitumo, kiek širdies džiaugsmo per ją mums buvo suteikta! Pašventintas kertinis naujų vaikų globos namų akmuo. Į bažnyčią sugrįžo jos statytojų ir parapijos įkūrėjų baronų von Keudell šeimos herbas. Paaugo vaikai. Kai kurie pradėjo vaikščioti, kai kurie – kalbėti. Dar kiti – susikalbėti. Viskas pirmyn. Vyresni vaikai spėjo paatostogauti penkiose stovyklose. Net keturios iš jų – krikščioniškos: Tytuvėnai, Vanagai, Žeimelis, Berčiūnai. Vaikams jos taip tinka, kad į kitas nelabai ir važiuoja. Ir jau planuoja kitos vasaros stovyklų grafiką, kad suspėtų dar daugiau. Ačiū visiems organizatoriams, kurie vaikams ir jaunimui suteikia tiek džiaugsmo ir galimybių. Kartais stovykloje išgirsta giesmė, kurią jie girdi savo bažnyčiose ne kartą, nuskamba kaip pirmąkart. Ir ne kažkur skliautuose, o širdyje. O jei ten pasilieka ir vienas kitas išgirstas bei suvoktas Šventojo Rašto žodis, tada apskritai puiku. Kuo daugiau krikščioniškų renginių – tuo daugiau galimybių, kad tas susivokimas ištiks. Kad ne kažkieno kitų, o mano laikas, Dieve, Tavo rankoj. Ir kad mes kiekvienas esame atsakingi, kad sužibusi Dievo šviesa neužgestų. Taip, kaip šokant ratu susikibus rankomis, nuo kiekvieno pastangų priklauso, ar jis nutrūks, ar ne. Paprasta.

Tarptautinė liuteroniškų seminarijų konferencija Palangoje

Pasaulinė konfesinių liuteroniškų bažnyčių seminarijų teologinė konferencija šiemet įvyko Palangos bažnyčioje. Į ją atvyko 76 liuteroniškų seminarijų atstovai iš visų žemynų (išskyrus Antarktidą) - Ganos, Kenijos, Nigerijos, Pietų Afrikos, Australijos, Kinijos (Honkongo), Japonijos, Pietų Korėjos, Papua Naujosios Gvinėjos, Filipinų, Taivanio, Belgijos, Danijos, Anglijos, Prancūzijos, Vokietijos, Portugalijos, Rusijos, Argentinos, Bolivijos, Brazilijos, Čilės, Gvatemalos, Paragvajaus, Peru, Venesuelos, Kanados, JAV. Tai jau penktoji tokia konferencija, kurią sukviečia Tarptautinė Liuteroniškoji Konferencija (International Lutehran Conference).

Martynas Mažvydas grįžo į Vilnių

Šiemet prisimename kun. Martyno Mažvydo, pirmosios lietuviškos knygos „Catechismusa prasty Szadei...“ (1547 m. Karaliaučiuje) autoriaus, 450-ąsias mirties metines. Sukakčiai artėjant, Kovo 11-osios išvakarėse Vilniaus ev. liuteronų parapijoje surengta tarptautinė mokslinė konferencija „M. Mažvydo giesmių reikšmė ir tautinis identitetas“. Konferenciją organizavo Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga (valdybos pirmininkė Laura Matuzaitė-Kairienė) ir VšĮ „Kaisakas“ (direktorius Kazimieras Juraitis), patronažą jai suteikė Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija.

Krikščioniškų bendruomenių ugdymo konferencija „Bažnyčios pamatai XXI amžiuje“

Kovo 1-2 dienomis LCC tarptautiniame universitete Klaipėdoje vyko ketvirtoji konferencija, skirta krikščioniškų bendruomenių ugdymui. 2013 m. konferencijos tema - „Bažnyčios pamatai XXI amžiuje“. Pirmosios dienos vakarą, po LCC tarpautinio universiteto rektorės dr. Marlene Wall sveikininimo, konferencija prasidėjo dviem pranešimais, kuriuos skaitė LCC teologijos katedros vedėjas dr. John Milliken ir Evangelinio Biblijos instituto (EBI) dėstytojas Holger Lahayne.

Liuteronų giesmynai – konferencija Rygoje

Latvijos evangelikų liuteronų bažnyčia, ruošdamasi naujo giesmyno leidimui, Liuterio akademijoje Rygoje vasario 23 d. surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Latvių liuteronų giesmynai – praeitis ir ateitis“.

Tarptautinis dvasininkų seminaras Vilniuje

Vasario 1-3 dienomis Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje buvo surengtas tarptautinis teologinis seminaras, sukvietęs būrį liuteronų dvasininkų iš Lietuvos, Baltarusijos ir Amerikos.

Dvigubas jubiliejus

Šiemet Toronto Išganytojo lietuvių ev. liuteronų parapijos kunigas Algimantas Žilinskas minėjo du penkiasdešimties metų jubiliejus: birželio 23 d. sukako kunigystės penkiasdešimtmetis (įšventintas 1963 m birželio 23 d. Toronte Šv. Andriaus ev. liuteronų bažnyčioje, kurioje glaudėsi išeivijos latvių ir estų ev. liuteronų parapijos, kurios ir šiandien meldžiasi šioje bažnyčioje), o liepos 13 d. Algimantas ir Rūta Žilinskai šventė auksinės santuokos jubiliejų. Priminsime, kad Rūta Žilinskienė dvi kadencijas buvo Kanados lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė (2001-2007 m). Kudirkos Naumiestyje gimęs Algimantas iš Lietuvos pasitraukė Antrojo pasaulinio karo pabaigoje dar būdamas vaikas, netrukus šeima iš Vokietijos persikėlė į JAV, o vėliau gyvenimas jį atvedė į Kanadą. „Lietuvos evangelikų kelias“ kunigą paprašė mūsų skaitytojams papasakoti apie savąjį dvasinės tarnystės kelią, apie Kanados lietuvių ev. liuteronų istoriją ir parapijos dabartį.

Kun. Alfredas Franckaitis (1921 10 29 – 2013 03 06)

2013 m. kovo 6 d. Vėrbleke prie Zulingeno, Vokietijoje, mirė ev. liuteronų kunigas, rašytojas, poetas, publicistas, lietuvių literatūros vertėjas, visuomenės veikėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Alfredas Franckaitis.

Čikagos „Tėviškės“ parapijos veikla

2012 m. rugsėjo 9 d. paminėjusi savo gyvavimo 60-ies metų jubiliejų, „Tėviškės“ parapija toliau ėmėsi įvairių renginių organizavimo. Spalio mėnesį dėkodami Dievui už kasdieninę duoną, kvietėme į šiupinio pietus. Po Pjūties padėkos pamaldų visi vaišinosi ir bendravo, skambėjo lietuviškos dainos bei prisiminimai apie Lietuvą.

Tėviškės parapija šventė 60-metį

Saulėtą rugsėjo 9 d. sekmadienio rytą į Tėviškės parapijoje vykusias šventines pamaldas, kuriose dalyvavo vyskupas Mindaugas Sabutis iš Lietuvos, susirinko gausus būrys parapijiečių, garbingų svečių, draugų. Mat ir proga ne eilinė – buvo minimas parapijos 60-metis ir kun. Liudo Miliausko 10 metų ordinacijos sukaktis. Iškilmingose pamaldose dalyvavo ir pamokslus sakė svečiai: vyskupas M. Sabutis, Ziono lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios klebonas dr. Valdas Aušra, lietuvių evangelikų reformatų parapijos kunigė diakonė Erika Dilytė-Brooks.

Čikagos Lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės“ parapija paminėjo Vasario 16-ąją – Lietuvos nepriklausomybės dieną

Daugiau nei šešiasdešimt metų Čikagoje gyvuojanti Lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės“ parapija turi tradiciją gausiai susirinkus paminėti Lietuvos nepriklausomybės dieną, pasipuošus lietuviška atributika, valgant tautai būdingus patiekalus, o svarbiausia – dainuojant skambias dainas, kurias girdi jauni ir patys jauniausi svečiai ir dalyviai.

Pagėgiai užmezgė partnerystę su Bad Iburgu

Žemutinės Saksonijos mieste Bad Iburge kovo 14 d. Pagėgių savivaldybės meras Kęstas Komskis ir šio Vokietijos miesto seniūnas Drago Jurak pasirašė oficialią bendradarbiavimo sutartį. Iškilmingoje sutarties pasirašymo ceremonijoje, vykusioje Bad Iburgo pilies riterių salėje, dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, į Bad Iburgą iš Briuselio atlydėtas Europos Parlamento Prezidento dr. Hanso Gerto Potteringo, Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Evaldas Ignatavičius, Osnabriuko krašto vadovas Manfred Hugo, Bad Iburgo gimnazijos, su kuria jau penkiolika metų draugauja Pagėgių vidurinė mokykla, direktorius dr. Hans-Joachim Pohling, grupelė gimnazijos moksleivių, Bad Iburgo miesto bendruomenės atstovų bei, žinoma, šios partnerystės inciatorius dr. Werneris Kiupelis (už humanitarinę pagalbą Lietuvai, ypač Pagėgiams, jis buvo išrinktas 2005 m. Pagėgių krašto Metų žmogumi). Pagėgių savivaldybės delegaciją sudarė Administracijos direktorius Vaidas Bendaravičius, Viešųjų ryšių specialistė Aira Brunevičiūtė, evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Ridas Tamulis, Pagėgių vidurinės mokyklos mokytojai Juozas Žuklija, Loreta Skvirbienė ir bendruomenės atstovė Vida Kuskienė.

Seseriškoje Brünlos parapijoje – 175 metų bažnyčios pašventinimo jubiliejus

Brünlos parapijos istorija siekia dar ikireformacinius laikus. Jubiliejus, kurį šiemet paminėjo parapija – tai 1835 m. lapkričio 10-11 dienomis įvykęs bažnyčios – tokios, kokia ji atrodo šiandieną, – pašventinimas. Pati Brünlos parapija nėra didelė. Ji vienija apie 400 tikinčiųjų.

Švedijos liuteronai ir lietuviška perspektyva

Kiekvieną kartą pasirodžius naujai informacijai apie tendencijas Švedijos liuteronų bažnyčioje, Lietuvos liuteronai sulaukia daugybės mūsų šalies gyventojų nuostabos, klausimų ir komentarų apie „naujienas“.

Visbeko parapijiečių viešnagė Sudarge

Šių metų liepos 21 – 27 dienomis Sudargo evangelikų liuteronų parapijoje lankėsi seseriškos Visbeko (Vokietija) evangelikų liuteronų parapijos tikintieji kartu su savo parapijos klebonu kunigu Wilfriedu Scheueriu.

Priekulės parapijiečiai aplankė Priekulę

“Apie Latvijos Priekulę mes esame girdėję anksčiau, tačiau net neįsivaizdavome kaip atrodys jų miestelis, bažnyčia ir parapija,” - dalijosi įspūdžiais priekuliškiai. 2006 m. birželio 11 d., Šventosios Trejybės sekmadienį, Priekulės parapija nuvyko į Latvijos Priekulę ir iškilmingomis pamaldomis paminėjo jų bažnyčios atstatymo aštuntų metų jubiliejų.

Lietuvos liuteronų ir reformatų gyvenimas Vokietijos stovyklose po Antrojo pasaulinio karo

Lietuviai, karo metu palikę Lietuvą ir visą iki tol nusistovėjusį gyvenimo būdą, atsidūrė visiškai naujose, kitose gyvenimo aplinkybėse. Niekas neišliko taip, kaip kad buvo namuose. Religinė, bažnytinė, parapinė sritis nebuvo išimtis. „Versus aureus“ leidyklos išleistoje Vinco Bartusevičiaus knygoje „Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje 1945–1951“ pasakoja ir apie tai, kaip lietuviai atkūrė bažnytinį gyvenimą stovyklose. Skaitytojų dėmesiui – ištrauka apie Lietuvos evangelikus liuteronus DP stovyklose.

Martynai Liuteriai turgaus aikštėje

Vokietijos mieste Vitenberge kūrėjas Ottmar Hoerl turgaus aikštėje pristatė instaliaciją „Martin Luther Hier stehe ich“ (vok. Martynas Liuteris - čia aš stoviu).

Patriarchas Kirilas - solidarus su popiežiumi Benediktu XVI daugeliu aktualių klausimų

Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Kirilas prisipažino, kad jaučia solidarumą su popiežiumi Benediktu XVI daugeliu aktualių nūdienos visuomenės moralės klausimų.

Lėktuvo katastrofoje žuvo liuteronų kunigas - Lenkijos kariuomenės evangelikų kapelionas

Balandžio 10 d. pasaulį sukrėtusioje Lenkijos lėktuvo katastrofoje, prie Smolensko nusinešusioje visų devyniasdešimt šešių lėktuvu skridusių žmonių gyvybę, žuvo ir Lenkijos kariuomenės evangelikų kapelionas, pulkininkas Adam Pilch. Drauge su Lenkijos Respublikos prezidentu ir kitais valstybės atstovais į Rusiją kunigas vyko pagerbti prieš septyniasdešimt metų Katynėje sovietų išžudytų karo belaisvių lenkų.

Konsekruotas naujas Lenkijos ev. liuteronų vyskupas

2010 m. sausio 6 d. Varšuvoje konsekruotas naujas Lenkijos evangelikų liuteronų bažnyčios (Lenkijoje, kaip ir kai kuriose kaimyninėse valstybėse, oficialiai vadinama evangeliška Augsburgo išpažinimo bažnyčia) vyskupas. Naujuoju Lenkijos ev. liuteronų bažnyčios vadovu Sinodo rudens sesijos metu išrinktas kun. Jerzy Samiec.

Renginiai ir informacija

 

 

 

Jaunimo Centro renginiai 2014 metams

 

 

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2014 metais

 

Suaugusių teologinio švietimo programa

 

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų konfirmantų stovykla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puslapio naujienos

Jūsų nuomonė

Labiausiai laukiama bendra LELB šventė, kurioje regimai tikėjimo bendrystei iš visos Lietuvos susirenka mūsų bažnyčios kunigai bei kiti tikintieji:

 Rezultatai

Apklausų archyvas

Lietuvos krikščioniškos bažnyčios ir organizacijos

Katalikų bažnyčia Lietuvoje - Lietuvos Romos katalikų bažnyčios interneto puslapis

"Bažnyčios žinios" – Lietuvos Romos katalikų bažnyčios Informacijos Centro leidinys

“Naujasis Židinys–Aidai“ - religijos, kultūros ir visuomenės gyvenimo mėnraštis

Jėzuitų svetainė - Lietuvos Romos katalikų bažnyčios interneto puslapis

„Prizmė“ – Žurnalas apie Dievą ir jo pasaulį

„Skrynia“ – Lietuvos Romos katalikų tinklapis

Lietuvos Biblijos draugija - Tarpkonfesinė visuomeninė organizacija, verčianti, leidžianti ir platinanti Šventąjį Raštą

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Missouri Synod žinios

LWF news – Pasaulinės Liuteronų Federacijos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liut. bažnyčios žinios

Bien – Baltijos jūros šalių bažnyčių ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis

Partnerinės bažnyčios

ELCA Grand Canyon Synod – JAV evangelikų liuteronų bažnyčios Grand Canyon sinodas

Lutheran Church Missouri Synod - JAV Liuteronų bažnyčia Misurio Sinodas

Lipische Landeskirche – EKD Lipės krašto bažnyčia

Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche – Šiaurės Elbės Bažnyčia

Porvoo Communion – Porvoo komunija

The International Church of Vilnius – Tarptautinė Vilniaus evangelikų liuteronų parapija