Sudargo Emauso liuteronų bažnyčiai – 25-eri

Prieš 25 metus Sudarge buvo pašventinta naujai pastatyta evangelikų liuteronų bažnyčia. Bažnyčiai suteiktas biblinės vietovės Emauso vardas. Tai pirmoji po 2-ojo pasaulinio karo evangelikų liuteronų bažnyčia, naujai pastatyta Lietuvoje. Bažnyčios architektas – garsus Vokietijos profesorius Otto Bartning. Įdomi šios bažnyčios istorija. Ji buvo pastatyta 1953 metais Vokietijoje, Žemutinėje Saksonijoje, Visbeko mieste. Tai buvo bažnyčia, skirta liuteronų tikėjimo krikščionims, kurie, būdami karo pabėgėliai ir tremtiniai, gyveno Visbeke ir jo apylinkėse. Laikui bėgant ir parapijai išaugus, šie jaukūs ir nedideli maldos namai negalėjo talpinti visų tikinčiųjų ir Visbeko parapija nusprendė šią medinių konstrukcijų bažnyčią padovanoti, o jos vietoje pastatyti naują ir erdvesnę bažnyčią. Apie tokią galimybę iš tuo metu Vokietijoje gyvenusios kunigės Tamaros Šmidt (taip pat išeivės iš Lietuvos) sužinojo Sudargo parapijos kunigas Virginijus Kelertas. Jis kreipėsi su prašymais į Visbeko parapijos kunigą Wielfried Scheuer, kad bažnyčia būtų padovanota Sudargui. Šios bažnyčios taip pat norėjo Palangos parapija bei viena parapija Baltarusijoje. Tačiau Visbeko parapija priėmė sprendimą bažnyčią padovanoti Sudargo parapijai. 1996 m. gegužės 5 dieną penki Sudargo parapijiečiai kartu su kunigu V. Kelertu, gausiai padedant Visbeko parapijai pradėjo ardyti šią bažnyčią ir po penkių dienų trimis sunkvežimiais ji iškeliavo į Lietuvą. Netrukus, su meile talkinant parapijos žmonėms prasidėjo bažnyčios statyba. 1996 m. gruodžio 24 d. kunigas Virginijus Kelertas pašventino šios bažnyčios kertinį akmenį, o 1997 rugpjūčio 17 d. Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Jonas Kalvanas jaunesnysis su gausiai į iškilmes susirinkusiais tikinčiaisiais pašventino naujai pastatytą bažnyčią. Nuo to laiko jau 25 metai bažnyčios varpas kviečia Sudargo krikščionis į Sudargo Emauso evangelikų liuteronų bažnyčią.

Šių metų rugpjūčio 20 d. 12 val., šeštadienį, parapija švęs 25 metų bažnyčios pašventinimo sukaktį. Pamaldose dalyvaus Visbeko miesto ir parapijos atstovai. Kunigas Virginijus Kelertas kviečia visus tikinčiuosius, parapijos draugus ir bičiulius į šventines pamaldas.

 

Draugo.inf.