Skuodo Liuteronų bažnyčios laukia pokyčiai

Skuodo rajono savivaldybė sureagavo į Rusijos (Ingrijos) liuteronų bažnyčios į diakonus ordinuoto ir jos pačios, dėl amoralaus elgesio 2022 m., suspenduoto Roberto Bertašiaus, save tituluojančio „liuteronų kunigu”, ir jo įsteigtos įmonės, kurią jis pavadino „Skuodo Martyno Liuterio bažnyčia” (Į. k. 304140885), prašymą „grąžinti” jo įmonei istorinį Skuodo liuterionų bažnyčios pastatą. Gavusi iš Lietuvos liuteronų bažnyčios Konsistorijos atsakymą dėl R. Bertašiaus savavališkos religinės veiklos Liuteronų bažnyčios vardu ir dėl jo įsteigtos įmonės, kuri neteisėtai pretenduoja į Skuodo liuteronų bažnyčios nuosavybės teisę, vertinimą, Skuodo rajono savivaldybė pateikė savo atsakymą į pil. R. Bertašiaus įmonės prašymą dėl nuosavybės teisių savinimosi į Skuodo liuteronų bažnyčią.

Save kunigu tituluojantis Robertas Bertašius
prašo perduoti Skuodo bažnyčią jo įmonei.

 

Skuodo rajono savivaldybė, reaguodama į viešoje erdvėje, renginiuose pasirodančią klaidinančią visuomenę informaciją dėl Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios, informuoja:

 1. Skuodo Evangelikų liuteronų bažnyčia pastatyta 1821 m.
 2. Istorijos, archyvo dokumentuose nurodoma, jog nuo 1821 m. iki 1951-08-23 Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčia naudojosi Skuodo evangelikų liuteronai.
 3. Nuo 1951-08-23 Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčia priklausė Skuodo rajono DŽDT (aukščiausias valdžios organas buvo apylinkės darbo žmonių deputatų taryba), vykdomojo komiteto sprendimu Nr.274.
 4. 1960-01-01 Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčia perduota Skuodo Kultūros skyriui, o nuo 2010-04-27 nuosavybės teisės priklauso Skuodo rajono savivaldybei.
 5. 1972 m. Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčia rekonstruota ir pritaikyta kraštotyros, muziejaus parodų salei.

Skuodo rajono savivaldybės administracija privalo rūpintis jai priklausančiais pastatais.  Tad informuojame, kad:

 1. Prieš pradedant atlikti Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios (u. k. KVR 1596) Skuodo r. sav., Skuodo m. sen., Skuodo m., Vytauto g. 1, tyrimų, tvarkybos darbų (remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) projektą (toliau – Tvarkybos projektas) ir Kultūros paskirties pastato – informacinio centro, Vytauto g. 1, Skuodas, kapitalinio remonto ir inžinerinių statinių statybos projektą(toliau – Kapitalinis projektas), buvo raštu kreiptasi į Lietuvos evangelikų bažnyčios konsistoriją (evangelikų liuteronų Bažnyčios valdymo organas). Gautas atsakymas, kad Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia palaiko Skuodo rajono savivaldybės iniciatyvą dėl bažnyčios pastato  tvarkybos darbų ir kapitalinio pasato remonto.
 2. Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčia yra Valstybės saugomas kultūros paveldo objektas, todėl Tvarkybos projektas, pagal išduotus Kultūros paveldo leidimus, kad būtų išsaugotos vertingosios savybės, gali būti vykdomas.
 3. Norint Tvarkybos projektą rengti, buvo priimti teigiami Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2020-06-25 Nr. T9-131 ir 2022-08-26 Nr. T9-160. Nuo 2018 m. Skuodo rajono savivaldybės tarybai buvo pateikta informacija aiškinamuosiuose raštuose, kad ne tik parengiamas Tvarkybos projektas, bet atlikus darbus, numatytus Tvarkybos projekte, pastatas bus pritaikytas Skuodo informacijos centro veiklai vykdyti.

Skuodo rajono savivaldybės administracija privalo reaguoti į gyventojų organizacijų, įmonių prašymus, tad:

 1. Skuodo rajono savivaldybės administracija gavo prašymą iš Skuodo Martyno Liuterio bažnyčios bendruomenės pirmininkės dėl Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios grąžinimo tikintiesiems.
 2. Skuodo rajono savivaldybės administracija kreipėsi raštu į Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistoriją ir buvo gautas atsakymas: „ Skuodo Martyno Liuterio bažnyčiai (kodas 304140885) nėra taikytinas Lietuvos evangelikų bažnyčios statutas, ši organizacija nepriklauso Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiai, tai nėra Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapija ir niekaip nėra susijusi su liuteronu tikėjimu. Šios naujos organizacijos įkūrėjai savo pavadinimui panaudojo reformatoriaus Martyno Liuterio vardą, tokiu būdu sudarydami klaidingą įspūdį, kad šis judėjimas kaip nors susijęs su tradicine Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia. Skuodo Martyno Liuterio bažnyčia neturi jokio juridinio ir teisinio pagrindo pretenduoti i jokį Lietuvos liuteronams priklausantį turtą, įskaitant ir Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios pastatą.“.
 3. Skuodo rajono savivaldybės administracija taip pat konsultavosi su Lietuvos Respublikos Vyriausybės patarėja Diana Varnaite. Vadovaujantis 2014 m. kovo 25 d.  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo NR.. VIII-729 pakeitimo įstatymo XII-802 14 straipsniu nei savivaldybė, nei valstybė negali perduoti savo turto religinėms bendruomenėms.

Skuodo rajono savivaldybės administracija atliko analizę bei vadovavosi Turizmo informacijos ženklo naudojimo tvarkos aprašu ( 2019 m. kovo 15 d. Nr. 4-168), kuriame nurodoma:

 1. Turėti veiklos vykdymo patalpas, kurios turi būti:
 2. Miesto centre arba gausiai turistų lankomose vietose;
 3. Pirmame pastato aukšte su tiesioginiu įėjimu iš gatvės ir langu į gatvės pusę;
 4. Su specialiai neįgaliesiems pritaikytu įėjimu, jeigu yra techninių galimybių;
 5. Pritaikytos Turizmo įstatyme nustatytoms turizmo informacijos centrų funkcijoms atlikti ir kt.
 6. Skuodo rajono savivaldybės administracija atsakingai įvertino sutvarkyto objekto (buvusi Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčia) išlaikymo kaštus, tad garantuoja, kad jie bus ženkliai mažesni, nei dabartinio Skuodo informacijos centro pastato išlaikymo kaštai.

Informuojame, kad Skuodo rajono savivaldybė stengiasi išsaugoti kultūros paveldą, nepažeidžia jokių įstatymų, jais vadovaujasi, remiasi faktais ir argumentais.

Tikime, kad nebebus visuomenę klaidinančios informacijos ir visi gyventojai, atsižvelgdami į aukščiau išdėstytus argumentus, priims planuojamus pokyčius, nes jie daromi dėl rajono gerovės, žinomumo ir autentikos saugojimo.