Palangos parapija paminėjo bažnyčios jubiliejų

Palangos parapija iškilmingai atšventė bažnyčios 10 metų pašventinimo jubiliejų. Šventines pamaldas aplankė garbūs miesto svečiai, tikintieji iš Latvijos ir gretimų parapijų.

Palangiškiai ypač pasidžiaugė, kad parapiją aplankė vysk. Mindaugas Sabutis, kuris jubiliejaus proga pamoksle paaiškino Kristaus Bažnyčios požymius. Vyskupas išplėtojo karaliaus Saliamono maldos kreipinį: „Ar iš tikrųjų Dievas gyvens žemėje? Net dangus ir dangaus aukštybės negali tavęs sutalpinti.“ Bažnyčioje svarbią vietą užima tradicija, tačiau Dievas savo žmones žemėje joje lanko per jo paties įsteigtas malonės priemones – per sakykloje skelbiamą šventąjį žodį, krikšto vandenį krikštykloje, nuodėmių atleidimo žodį absoliucijoje ir Altoriaus sakramentą, kuriame susivienijęs su tikinčiaisiais savo kūnu ir krauju Kristus užtvirtina nuodėmių atleidimą ir padovanoja savo šventumą. Tokiu būdu bažnyčia tampa „Dievo namais ir dangaus vartais“ ir joje gyvena Viešpats, kurio „dangus ir dangaus aukštybės negali sutalpinti.”

Parapiją sveikino miesto bendruomenės „Palangos santarvė“ pirmininkė Daina Eimanavičienė, kuri pasidžiaugė ryšiais su Palangos liuteronų parapija. Šių metų pavasarį bendruomenės nariai aplankė Palangos bažnyčią ir susipažino su parapijos gyvenimu. Praėjusiais  metais bendruomenės paremta parapija vieną bažnyčios dešinės pusės langą papuošė vitražu.

Palangiškiams ypač malonų įspūdį paliko Latvijos Mālpils parapijos tikinčiųjų apsilankymas. Jos pirmininkas Juris Vītums su žmona sveikindamas parapiją, latvių kalba sugiedojo giesmę „Ved mani Dievs” („Dievas mane veda”) ir padovanojo naujojo Latvijos liuteronų giesmyno egzempliorių.

Palangos parapija džiaugiasi jau dešimtį metų galinti melstis savo bažnyčioje. Jos kertinis akmuo buvo padėtas 2005 m. liepos 30 d., o bažnyčia pašventinta 2012 m. liepos 14 d. Pamaldose rugpjūčio 28 d., tikintieji dėkojo Dievui už dosniai suteiktą palaimą. „Mes Viešpačiui mielam, širdingai padėkokim!“ (KG 158).

Kun. Darius Petkūnas