Liturginiai indai sugrįžo į Virbalį

Istorinė diena Virbalio evangelikų liuteronų bendruomenei – taip galima pavadinti praėjusį trečiadienį. Po aštuoniasdešimties metų į maldos namus sugrįžo prieš Antrąjį pasaulinį karą iškeliavę liturginiai indai.

Sugrįžo į ten, iš kur buvo išvežti

Praėjus beveik šimtmečiui į Virbalio evangelikų liuteronų bažnyčią buvo parvežti liturginiai indai. Šias istorines vertybes į Virbalį iš Vokietijos Saksonijos-Anhalto žemės atgabeno ir iškilmingai Virbalio parapijai įteikė Unterbergerių šeimos vaikaičiai Brigita ir Gerhardas Fiebigai bei Bobbau evangelikų bažnyčios atstovai. Iš viso buvo perduotos penkios bažnytinės relikvijos: du ąsotėliai, komunikantų dėžutė, krikšto dubuo ir taurė.

Pamaldų metu, skambant giesmėms lietuvių ir vokiečių kalbomis, liturginės vertybės buvo perduotos

Virbalio evangelikų liuteronų bažnyčios parapijai. Vokiečių kunigė Ina Killyen linkėjo parapijiečiams gyvuoti bei atkurti tai, kas okupacijos metais buvo sunaikinta.

Unterbergerių šeimos atstovams Brigitai ir Gerhardui ši šventinė diena buvo ypač jautri, žmonių akyse ne kartą sužibo ašaros. Brolis ir sesuo pirmą kartą apsilankė savo giminaičių gimtinėje. Iki tol apie Virbalį jie buvo girdėję tik iš mamos pasakojimų.

Stebėti istorinį momentą atvyko tikinčiųjų iš Vilkaviškio, Kybartų, Marijampolės, atėjo vietinių žmonių.

Daug istorinių detalių

Prieš prasidedant šventinei ceremonijai Virbalio evangelikų liuteronų parapijos kunigas Vaidas Klesevičius susirinkusiems parapijiečiams ir svečiams pateikė daug įdomių faktų apie anksčiau čia gyvavusią evangelikų liuteronų bendruomenę, čia tarnavusius kunigus.

Jis papasakojo, kad iki Antrojo pasaulinio karo Virbalyje gyveno gausi vokiečių kilmės evangelikų liuteronų bendruomenė, o jų statyta bažnyčia yra išlikusi iki šių dienų. Sovietmečiu maldos namai buvo nuniokoti ir paversti grūdų sandėliu.

Prasidėjus karui dalis evangelikų liuteronų bendruomenės narių paliko miestą. Dauguma senųjų parapijiečių karo metais buvo priversti išvykti į Vokietiją. Tarp jų – ir Unterbergerių šeima. Virbalio evangelikų liuteronų bažnyčios zakristijonas Augustas Eduardas Unterbergeris buvo tas asmuo, kuris su savimi pasiėmė ir liturginius indus.

Svečiai iš Vokietijos taip pat pateikė nemažai istorinių detalių. Kunigė I. Killyen ir Fiebigų šeima pasidalino Unterbergerių gyvenimo detalėmis, parodė nuotraukų, papasakojo apie evangelikų liuteronų parapijos veiklą Vokietijoje.

„Mums labai svarbu, kad po tokio ilgo laiko liturginiai indai grįžtų į ten, iš kur jie buvo išvežti“, – teigė kunigė I. Killyen.

Liturginių relikvijų restauravimu ir grąžinimu į Lietuvą daugiausiai rūpinosi Bobbau evangelikų liuteronų bažnyčios darbuotojas Dieteris Maesas.

Iškilmingą ceremoniją Filmavo LRT televizija. Reportažas apie liturginių indų perdavimą bus transliuojamas lapkričio 19 d. (sekmadienį), 9.30 vai., laidoje „Kelias“ LRT Plius kanalu.

Iš pradžių nepatikėjo žinia

Virbalio evangelikų liuteronų parapijos kunigas Vaidas Klesevičius pasakojo, kad metų pradžioje gavęs elektroninį laišką nepatikėjo tokia žinia. Dvasininkas pamanė, kad tai apgavystė, tačiau persigalvoti privertė nuotraukos. Jose buvo matyti ant vieno indo vokiečių kalba išraižytas Virbalio vardas.

„Sausio mėnesį gavau laišką, jog parapijai planuojama grąžinti liturginius indus. Viskas užtruko, nes iš šakes išvežti tokias relikvijas nėra paprasta. Reikėjo gauti leidimus. Kadangi lig tol indai pamaldų metu buvo naudojami, tikinčiųjų bendruomenė Vokietijoje nusprendė pirmiausia juos restauruoti“, – pasakojo kun. V. Klesevičius.

Dabar Virbalio evangelikų liuteronų bažnyčioje pamaldos vyksta kartą per mėnesį. Nors tikinčiųjų bendruomenė nėra gausi, bet žmonės patalpą sutvarkė, nubaltino bažnyčios sienas, apšvietė šventoriuje pakabintą kryžių, prieš keletą metų pakeitė maldos namų stogą.

Toma Birštonė

„Santaka“, Vilkaviškio krašto laikraštis