Su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Branginkite tiesą ir taiką! (Zch 8,19)

Mieli broliai ir seserys Jėzuje Kristuje,

Sveikinu Jus su Kovo 11-ąja, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.

Ši šventė yra dar viena proga padėkoti Viešpačiui už tai, kad mums, troškusiems laisvės ir mūsų šalies nepriklausomybės, Dievas leido patirti išlaisvinimą, o jaunesnei kartai okupacija žinoma tik iš pasakojimų.

Geriausia, kaip galime švęsti šią dieną, yra padėka. Mums taip nesunkiai pavyksta skųstis ir priekaištauti Dievui, valdžiai, artimui, o dėkoti einasi ne taip lengvai, kad ir kiek dešimtmečių to mokytumės.

Paskutinės savaitės Ukrainoje leidžia mums naujai pamatyti tai, ką turime ir ko kasdienybėje nepastebime. Laisvę, taiką, žmogų… Juk tai yra taip trapu. Patiriame, kaip svarbu šias Dievo dovanas branginti ir saugoti.

Šiemet Kovo 11-ąją minime, Ukrainos žmonėms drąsiai kovojant su žudikais. Užpuolikai savuosius veiksmus grindžia pragariškai cinišku melu, kuris ir mums pažįstamas iš Sausio 13-osios, kai sakyta, kad „savi šaudė į savus“.

Iš naikinamos šalies atvykę žmonės mūsų šalyje randa prieglobstį – taip pat ir mūsų bažnyčioje, mūsų diakonijoje. Liuteronų bažnyčios diakonija, parapijos, parapijiečiai ir individualiai, ir bendradarbiaudami su savivaldybėmis padeda karo aukoms apgyvendinimu, būtinais daiktais, nes kai kurie žmonės net jų nespėjo pasiimti, suaukotais pinigais. Šiandien Smalininkų, Pagėgių, Vilniaus diakonijose gyvena dvi dešimtys žmonių (du vaikai turi didelę negalią) ir netgi katinas.

Atverdami širdis ir duris vargstantiems, mes kartu padėkojame Dievui už tai, ką turime, dalijamės tuo, ką Dievas mums, nevertiems, yra dovanojęs.

Nuo seniausių laikų Vilniaus liuteronų parapijos herbe yra lotyniškai įrašyti pranašo žodžiai iš Zacharijo knygos: „Branginkite tiesą ir taiką!“ (lot. „Diligite veritatem et pacem“). Linkiu, kad šiandien mes iš naujo perskaitytume Dievo Žodį, kuriuo stiprinosi mūsų tikėjimo protėviai, patyrę karus, marus, gaisrus, sugriovimus.

Branginkime tiesą, kurią Viešpats savo Žodyje kalba apie save ir apie mus, kurią apreiškė savo Sūnaus Jėzaus Kristaus mirtyje ir prisikėlime. Branginkime taiką, kuri kyla iš širdžių, Kristuje susitaikiusių su Dievu ir savo artimu. Dėkokime, saugokime ir ginkime tai, ką Dievas mums yra dovanojęs.

Su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Brolis Kristuje,

Vyskupas Mindaugas Sabutis