Naujuosius Viešpaties metus Bažnyčia sutiko Ramučiuose

2024 metus, sausio 6 dieną, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia bendromis pamaldomis pradėjo Ramučių bažnyčioje. Vyskupas Mindaugas Sabutis (Vilnius) kartu su kunigais iš įvairių Lietuvos parapijų bei tikinčiaisiais šventė Epifanijos (Kristaus apsireiškimo) šventę, labiau žinomą kaip – Trijų Karalių šventę.

Paskutinį kartą Naujų Metų pamaldoms kunigai Ramučiuose buvo susirinkę 2007 metais. (https://liuteronai.lt/2013-18/liuteronai/Naujieji-LELB-Viespaties-Metai-prasidejo-Ramuciuose.htm) Tačiau per pastaruosius metus Ramučių bažnyčia labai atsinaujino: buvo pakeistas stogas, atkurtas skliautas, įvesta nauja elektros instaliacija, žaibosauga, pradėta įrenginėti priešgaisrinė signalizacija. Altorinę dalį papuošė vitražai su apaštalų Petro ir Pauliaus atvaizdais. 2023 metais naujai buvo perdažytos bažnyčios sienos, medinės grindys, balkonai ir bažnyčios suolai, todėl kilo mintis vėl Naujųjų Metų pamaldoms sukviesti visus kunigus bei tikinčiuosius į Ramučius. O konsistorijos nariai ir kunigai galėjo gyvai pamatyti bei įvertinti atliktus darbus.

Remonto darbus finansavo Šilutės r. savivaldybė (iš religinėms bendrijoms skiriamų lėšų), LELB konsistorija (iš Šiaurės Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios bei Lipės krašto bažnyčios fondų, bei iš valstybės asignavimo lėšų). Nemažai prisidėjo ir pavieniai aukotojai iš Lietuvos ir Vokietijos.

Parapijos vardu labai dėkojame vyskupui M. Sabučiui ir visiems konsistorijos nariams už palaikymą. Už atliktus darbus padėką reiškiame UAB ”Stogdesta” direktoriui Mindaugui Jukniui, UAB ”Stamela” vadovams Stanislovui ir Matui Liepiams, UAB ”Elektros energetika” direktoriui Remigijui Zdanevičiui, vitražistams Daugiui Bumbuliui ir Daliai Mulevičienei. Architektams Egidijui Vidrinskui ir Aurimui Širviui.

Tačiau susirinkusieji galėjo įsitikinti, kad ne visi darbai dar baigti. Nors bažnyčia buvo šildoma, per kiaurus langus skverbėsi žiemos šaltis ir šaltais pirštais glostė nugaras, priversdamas ne vieną ieškotis vietos kuo arčiau šildytuvų…

Ateityje dar reikės atkurti ir kai kurias puvinio sunaikintas duris su durų staktomis.
Šventinėms pamaldoms vyskupas Mindaugas Sabutis išrinko keturias bendras giesmes. Visos jos sukurtos lygiai prieš 500 metų: ”Sūnus tikrasis Dievo” (KG 58), ”Išdidūs kalba pašaipiai” (KG 283), ”O Dieve, iš bėdos gelmių” (KG 291) ir ”Krikščionys, džiaukitės didžiai” (KG 365).

Pamaldas papuošė savo giesmėmis ir sakralinės muzikos choras ”Laudamus”, atvykęs iš Šilutės (vad. Irena Šemeklienė). Tik didieji bažnyčios vargonai balkone visų pamaldų metu stovėjo nebylūs, pridengtu veidu, nes – tebėra bebalsiai ir bedančiai. Išlikę tik vargonų dumplės – vargonų plaučiai – ir pavienės medinės detalės.

Dar ir sustojęs laikrodis mena tuos laikus, kai buvo išplėšta jo širdis ir išvežtas nežinoma kryptimi jo mechanizmas. Džiugina tik tai, kad išliko bent bažnyčios varpai, kurie Ramučių gyventojus kartą mėnesyje sukviečia į pamaldas, nedrąsiai ragindami palikti kasdieniškų darbų rūpesčius ir kelti širdis bei mintis ”Dievop”, vien – ”Dievop”…

Ramučių bažnyčia yra viena jauniausių Klaipėdos krašto bažnyčių, pastatyta tik 1929 metais. Dvasinė apylinkė, iš kurios išaugo Ramučių parapija buvo suformuota 1895 metais.
Šioje parapijoje 1901 metais dvasininko tarnystę pradėjo kun. dr. Vilius Gaigalaitis. Tačiau šis Klaipėdos krašto šviesuolis čia ilgai neužsiliko. V. Gaigalaitis netrukus gavo geresnį paskyrimą – buvo pakviestas į Priekulės parapiją tarnauti antruoju kunigu.

Visą sovietmetį net sunkiausiais laikais bažnyčia nebuvo užvėrusi durų. Ja rūpinosi (pagal išgales) labai pasišventę parapijiečiai ir kunigai. (Parapijos istorija plačiau: https://www.liuteronai.lt/ramuciu-parapija/)
Nuo 2016 metų parapiją aptarnauja kun. Remigijus Šemeklis.

Liuteronai.lt inf.