Marta Usonienė (1940 02 26 – 2022 01 20), Žeimelio parapijos pirmininkė

„Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti.“ (1 Kor 15,22)

Marta gimė 1940 m. vasario 26 d. Žeimelyje, Liucijos ir Viliaus Albertinš šeimoje. Krikštyta ir konfirmuota Žeimelio evangelikų liuteronų bažnyčioje. Baigusi pirmas dvi latviškas klases, pradėjo lankyti tuometinę Žeimelio vidurinę mokyklą. Vėliau neakivaizdžiai mokėsi pardavėjos ir virėjos specialybių, kurį laiką šio amato mokėsi Kaune.

Dirbo Žeimelio universalinėje parduotuvėje, Žeimelio gimnazijoje, tačiau ilgiausias laikotarpis praleistas dirbant vyr. virėja Žeimelio žemės ūkio mokykloje.

1971 m. ištekėjo už Petro Usonio, susilaukė sūnaus Artūro ir dukters Neldos.

2003 m. prasidėjo Martos Usonienės, ištikimos parapijietės, Žeimelio liuteronų parapijos tarybos pirmininkės tarnystė, kuri tęsėsi beveik du dešimtmečius. Gerai pažinodama savo gimtąjį miestelį, kuriame praleido visą gyvenimą, ir būdama visuomeniška, sugebėdavo sutelkti visus šalia esančius įvairiausių sumanymų įgyvendinimui. Nuolat drąsino šalia esančius, kantriai ir tyliai dirbo iš meilės artimui, tuo visiems rodydama pavyzdį. Viešpats mielą Martą laimino, suteikdamas jėgų darbuotis parapijos ir visos Bažnyčios labui, kol galiausiai, tik trumpą laiką dėl ligos atsidavusi į artimųjų ir visų ja besirūpinusių rankas, mūsų tikėjimo sesuo iškeliavo pas Viešpatį.

Liūdi sūnus Artūras, dukra Nelda, anūkai, proanūkiai ir visi pažinojusieji Martą Usonienę.

Marta Usonienė (1940 02 26 – 2022 01 20) bus pašarvota Žeimelio evangelikų liuteronų bažnyčioje. Laidotuvių pamaldos vyks šeštadienį, sausio 22 d., 11val. Po jų išlydėsime į Žeimelio liuteronų kapines.

Kun. Juozas Mišeikis
Žeimelio parapijos klebonas