Ekumeninis kreipimasis (dėl teisiamų Suomijos krikščionių) su vertimu į anglų kalbą

Ekumeninis kreipimasis

„Daug gali karšta teisiojo malda“. (Jok 5, 16b). Užbaigdami maldos už krikščionių vienybę savaitę, šiais žodžiais kreipiamės į visus krikščionis ir kviečiame savo maldose palaikyti tuos, kurie yra persekiojami dėl savo tikėjimo ir įsitikinimų.

Ekumeninio kreipimosi faksimilė su bažnyčių atstovų parašais

Ypatingai šiomis dienomis mūsų žvilgsnis krypsta į seseriškos tautos krikščionę Päivi Räsänen, prašant jai ir visiems teisinį persekiojimą dėl savo tikėjimo patiriantiems krikščionims tikėjimo laisvės, Dievo sustiprinimo ir šiuose išbandymuose reikalingų malonių. Šiomis dienomis Helsinkyje (Suomija) vyksta teismo procesas, kuriame nagrinėjama Suomijos parlamento narės Päivi Räsänen byla dėl „neapykantos kalbos“. Jis prasidėjo po to, kai 2019 metų birželį parlamentarė socialiniuose tinkluose išreiškė abejonę, ar krikščionims tinka remti LGBT renginį „Pride 2019“ ir pridėjo nufotografuotą ištrauką iš Laiško Romiečiams (1, 24–27).

Palaikome ir drąsiname savo maldomis Päivi Räsänen ir Suomijos evangelikų liuteronų Misijos diecezijos vyskupą Juhaną Pohjolą, taip pat sulaukusį kaltinimų dėl P. Räsänen teksto publikavimo.

Prisiminkime maldoje mūsų seseris ir brolius visame pasaulyje, kurie šiandien negali susirinkę melstis, nešioti kryželio, turėti Biblijos, kurie šmeižiami ir persekiojami žodžiu, kurių gyvybei gresia pavojus, nes yra krikščionys.

Tegul kiekvienas žmogus, išgyvenantis sunkumus dėl savo įsitikinimų, patiriantis diskriminaciją ar religinį persekiojimą, būna apgaubtas mūsų maldų, kad kuo greičiau būtų pripažįstamas ir gerbiamas jo orumas, kurį Dievas suteikia kiekvienam iš mūsų.

„Šaukiuosi tavęs, VIEŠPATIE, skubėk pas mane, išgirsk mano balsą, kai tavęs šaukiuosi. Priimk mano maldą kaip smilkalus, o mano iškeltas rankas kaip vakarinę auką“ (Ps 141, 1-2)

Ecumenical Appeal

„The fervent prayer of a righteous person is very powerful” (James 5:16b). As we conclude the Week of Prayer for Christian Unity, we address these words to all Christians, inviting them to support in their prayers those who are persecuted for their faith and convictions.

In these days, our gaze is particularly directed to Päivi Räsänen, a Christian of our sister nation, asking for freedom of faith, God’s strengthening and the graces needed in these trials for her and for all Christians who are being persecuted in the legal system for their faith. The trial of Päivi Räsänen, Member of the Finnish Parliament, for „hate speech” is taking place in Helsinki, Finland, today. It began after the MP questioned on social media in June 2019 whether it was appropriate for Christians to support the LGBT event Pride 2019, and added a photographed excerpt from Romans (1:24-27).

We support and encourage Päivi Räsänen and Bishop Juhan Pohjola of the Evangelical Lutheran Mission Diocese of Finland, who has also been accused of publishing Mrs Räsänen’s text.

Let us remember in prayer our sisters and brothers all over the world who today cannot come together to pray, to carry a cross, to have a Bible, who are slandered and verbally persecuted, whose lives are in danger because they are Christians.

May every person who is experiencing difficulties, discrimination or religious persecution because of his or her beliefs, be enveloped in our prayers, so that as soon as possible the dignity that God gives to each one of us may be recognised and respected.

„LORD, I call to you; hasten to me; listen to my plea when I call. Let my prayer be incense before you; my uplifted hands an evening offering” (Psalm 141:1-2).