Vyskupo Mindaugo Sabučio invokacija

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo Mindaugo Sabučio

Invokacija

Nacionaliniuose maldos pusryčiuose 2021 m. lapkričio 26 d.

Jūsų Ekscelencija Prezidente, ponia Diana,
Jūsų Eminencijos, Ekscelencijos, garbūs šių Maldos pusryčių dalyviai,

Prieš dvejus metus, 2019 m. lapkričio 22 dieną, Rasų kapinių koplyčioje iškilmingai laidojome Gedimino kalne atrastus nužudytų 1863-1864 metų sukilimo vadovų ir dalyvių palaikus. Ir šiandien vyksta valstybinės laidotuvės – laidojamas partizanas Juozas Jakavonis-Tigras. Šiemet minimas holokausto pradžios Lietuvoje 80-metis; ir šiomis dienomis atmename penkis tūkstančius žydų, atvežtų iš Berlyno, Miuncheno, Frankfurto prie Maino, Vienos ir Vroclavo, nužudytų 1941 m. lapkričio 25-28 dienomis Kauno IX forte.

Tokie minėjimai mums primena apie pasirinkimo svarbą, kurį padaro žmogus, gyvendamas ypatingais laikais. O juk kiekvienam būtent jo gyvenimo laikas yra ypatingas, pats svarbiausias, kai, suvokiant Dievo ir tamsos jėgų skirtumą, daromi esminiai pasirinkimai. Tie, kurie rizikavo savo šeimų gyvybe, gelbėdami žudomus žmones, pasirinko. Pasirinko nežudyti, abejingai nestebėti ir nerengti savo vaikų pasmerktųjų kaimynų vaikų rūbais. Arba, kaip Stačiatikių bažnyčios sūnus Čijunė Sugihara, visam pasauliui palikus pasmerktuosius sunaikinimui, iki paskutinės akimirkos, 1940 m. rugsėjo 4 dienos, išdavinėjo Japonijos tranzitines vizas, net mėtydamas jas pro į Berlyną vykstančio traukinio langus, taip suteikdamas galimybę išsigelbėti keliems tūkstančiams žmonių. Taip pat ir prieš beveik 160 metų nužudyti sukilėliai, ir prieš kelias dienas į Amžinybę pašauktas partizanas pasirinko. Pasirinko nebūti vergais, žinodami tokio pasirinkimo kainą – dideles kančias ir mirtį.

Dėkoju Jums, Jūsų Ekscelencija Prezidente ir ponia Diana, kad šį rytą vėl mus pakvietėte į Maldos pusryčius. Susirinkome įvairių pašaukimų, darbų ir tarnysčių žmonės, gyvenantys savojo laikmečio sunkumuose ir išbandymuose, matantys vargus, ieškantys sprendimų. Neišvengiamai ir mes darome pasirinkimus, kai kada ypač sudėtingus.

Šie pusryčiai – maldos pusryčiai. Tad mes, susirinkę bendrystėje, kreipiame savo širdis į mylintį Dievą, kuris mus pašaukė laisvei. Mes kreipiame širdis į Jėzų Kristų, kuris būdamas Dievas, pasirinko mus išgelbėti, dėl mūsų tapdamas Žmogumi, už mus mirdamas ir dėl mūsų prisikeldamas. Jis mums pasakė savo pasirinkimą: „Jus aš draugais vadinu“ (Jn 15,15); „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“ (Jn 15,13).

Dieve, iš Tavęs ateina visi šventi troškimai, visi geri patarimai ir teisūs darbai; suteik savo tarnams ramybę, kurios negali duoti pasaulis, kad mes širdyse Tavo įsakymus mylėtume ir laisvi nuo priešų baimės Tavo saugomi visada ramybėje gyventume. Kad kasdien apsispręstume ištarti: „Aš ir mano namai tarnausime VIEŠPAČIUI“ (Joz 24,15); meldžiame to per Tavo Sūnų, Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Amen.

Nuotrauka: Vysk. Mindaugas Sabutis Nacionaliniuose maldos pusryčiuose. LR Prezidento kanceliarijos nuotraukos. Robertas Dačkus