Tauragėje įvyko XV-asis Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Sinodas

2023 m. birželio 17 d. Tauragės Martyno Mažvydo bažnyčioje įvyko Lietuvos evangelikų
liuteronų bažnyčios (LELB) XV-asis Sinodas.

Sinode dalyvavo kunigai ir parapijų delegatai iš Lietuvos ir iš užsienio šalių. Atidarymo
pamaldose su malda ir giesme prisiminti vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas jaunesnysis (1948 08
02 – 2003 04 25) ir mokytoja Marta Kalvanienė (1923 10 10 – 2011 12 08). Po pamaldų LELB
Sinodas išklausė ir patvirtino LELB Konsistorijos pirmininko vyskupo Mindaugo Sabučio bei
LELB Revizijos komisijos ataskaitas.

Sinode kun. dr. hab. Darius Petkūnas pristatė kartu su kun. Mindaugu Dikšaičiu nuosekliai ir
kruopščiai parengtą naująją liuteronų Bažnyčios Agendą. Tai – liturginė knyga, nusakanti
pamaldų, Krikšto, Šventosios Vakarienės, kitų sakralinių apeigų tvarką (iš MLE). Šiuo metu yra
parengta Agendos dalis, skirta įvairių patarnavimų ir apeigų tvarkai. Kitam Sinodui planuojama
parengti Agendos dalį, skirtą pamaldoms. Paskutinį kartą lietuvių kalba “Agenda Ewangeliškajai
Bažnycziai” buvo publikuota Tilžėje 1897 m. Po 126 metų sudaryta apeigų tvarka – ypač svarbus
įvykis Bažnyčios gyvenime. 2023 m. LELB Sinodo patvirtinta Agenda jau paruošta
spausdinimui, ir kunigai pradės ją naudoti artimiausiu metu.

Sinode šešerių metų kadencijai patvirtinti LELB Konsistorijos nariai pasauliečiai ir LELB
Revizijos komisija, išrinkti LELB Konsistorijos nariai kunigai.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorija. (Nuotrauka Vilmos Sabutienės)

Konsistorijos nariai pasauliečiai (abėcėlės tvarka): Robertas Piečia, Milita Poškienė, Rūta
Šulskienė, Petras Vaišvilas; kunigai: Mindaugas Dikšaitis, Ričardas Dokšas, Mindaugas Kairys,
Virginijus Kelertas, Valdas Miliauskas, Juozas Mišeikis, Darius Petkūnas.

LELB Sinodas kitai 9 metų kadencijai pratęsė LELB vyskupo Mindaugo Sabučio įgaliojimus.

„Myliu Tave, VIEŠPATIE, mano stiprybe! VIEŠPATS – mano Uola, mano tvirtovė, mano
gelbėtojas!“ (Ps 18,2-3a)

(Bendra nuotrauka Arnoldo Vydmanto. 2023 metų sinodo nuotraukų albumas yra fotografo Arboldo Vydmanto Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=VArnoFotas&set=a.23967934116138687 )