Suteiktas garbės daktaro vardas

Sent Luiso Konkordijos teologinė seminarija JAV (Concordia Seminary, Saint Louis) suteikė kun. doc. dr. habil. Dariui Petkūnui garbės daktaro vardą (Doctor of Letters). Kaip pažymėjo seminarijos rektorius prof. dr. Thomas J. Egger, šiuo titulu pagerbiami Liuteronų Bažnyčios Misurio Sinodo arba partnerinių bažnyčių mokslininkai už išskirtinius bei ilgalaikius pasiekimus teologijos mokslų srityje, kurie savo originaliais darbais prisidėjo prie krikščioniško tikėjimo raiškos ir sklaidos. Kun. D. Petkūną fakultetas šiuo titulu apdovanojo už mokslinius tyrimus bei publikacijas Baltijos šalių, Prūsijos ir Rusijos imperijos liuteronų bažnyčių istorijos ir liturgijos tematika bei už jo pasišventusią tarnystę Lietuvos liuteronų bažnyčioje.

Iškilmingoje ceremonijoje 2024 m. gegužės 17 d. kun. D. Petkūnas išreiškė nuoširdžią padėką už jo akademinės veiklos Klaipėdos universitete bei dvasinės tarnystės Lietuvos liuteronų bažnyčioje įvertinimą ir pažymėjo, kad šį pripažinimą jis vertina kaip jo nedidelį indėlį į Lietuvos liuteronų bažnyčios gyvenimą, kurioje jis tarnauja virš trisdešimties metų.

Liuteronai.lt inf.

Fakulteto dekanas prof. dr. David J. Peter
sveikina kun. D. Petkūną.

Kun. D. Petkūnas po regalijų suteikimo su žmona Inga