Paroda „Vilius Gaigalaitis – kunigas, politikas, visuomenės veikėjas (1870–1945)“

2022 m. pradžioje Vokietijoje gyvenanti V. Gaigalaičio giminaitė dr. Astrid Gronau-Adams  Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešajai bibliotekai perdavė ilgus metus saugotą kunigo, žymaus visuomenės ir kultūros veikėjo, profesoriaus Viliaus Gaigalaičio ir jo žmonos Marios Gaigalaitienės asmeninio archyvo dalį.

V. Gaigalaitis, gimęs kaimo ūkininkų šeimoje, mokėsi Klaipėdoje bei Tilžėje, studijavo Karaliaučiaus universitete. 1900 m. buvo įšventintas į kunigus, dirbo Ramučių, Priekulės bei Katyčių parapijose. Išėjęs į pensiją, dvasininko veiklos nenutraukė, 8-erius metus buvo Lietuvos evangelikų liuteronų sinodo senjoru, vizitavo parapijas, palaikė ryšius su užsienio šalių dvasininkais. Daugiau nei 20 metų užsiėmė aktyvia politine veikla, buvo Prūsijos landtago Žemesniųjų rūmų deputatu. 1884 m. pasirodė pirmoji V. Gaigalaičio publikacija, vėliau jis parašė ir išleido 25 leidinius.

V. Gaigalaitis – vienas iš pirmosios lietuvių gimnazijos Klaipėdoje, vėliau tapusios Vytauto Didžiojo gimnazija, steigėjų. Aktyviai palaikė ryšius su Latvijos kultūros veikėjais, gyvendamas Klaipėdoje steigė įvairius kursus jaunimui, organizavo liaudies meno parodas, buvo vienas iš Klaipėdos krašto muziejaus draugijos, davusios pradžią dabartiniam Mažosios Lietuvos istorijos muziejui, steigėjų.

Nuo V. Gaigalaičio gyvenimo neatsiejama Klaipėdos krašte veikusi labdaros, kultūros ir švietimo draugija „Sandora“, kurios pirmininku jis buvo daugiau nei 30 metų.

Parodoje pristatomas V. Gaigalaičio gyvenimas bei įvairiapusė jo veikla. Eksponuojami V. ir M. Gaigalaičių dokumentai, rankraščiai bei asmeniniai daiktai, kurie saugomi Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje, Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V. (AdM) archyve. Taip pat yra keletas dokumentų iš dr. Domo Kauno asmeninės kolekcijos. Lankytojai gali išvysti tuo metu būsimo tarpukario Lietuvos prezidento A. Smetonos V. Gaigalaičiui rašytą laišką, V. Gaigalaičio ir jo žmonos M. Gaigalaitienės rankraščius, V. Gaigalaičio Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordiną bei dokumentų portfelį, Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčios, kurioje 1902–1915 m. kunigavo V. Gaigalaitis, Šv. Komunijos taurę.

Paroda iki vasario 1 d. veiks Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos III aukšto ekspozicinėje erdvėje.

Informaciją parengė Kraštotyros ir skaitmeninimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Viktorija Karalienė.

Gargždai.lt