Malda ir pagalba Ukrainos žmonėms

Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie, patys to nežinodami, buvo priėmę viešnagėn angelus. (Hbr 13,2)

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia meldžiasi už Ukrainos žmones, kenčiančius nuo Rusijos karinės agresijos.

Mūsų Bažnyčia ir jos įstaiga “Liuteronų diakonija” vienijasi su pagalbą teikiančiomis organizacijomis bei geros valios žmonėmis ir yra pasiruošusi visomis įmanomomis priemonėmis padėti nuo karo nukentėjusiems žmonėms. Mes ruošiamės apgyvendinti pabėgėlius bei suteikti jiems reikiamą humanitarinę pagalbą įvairiose Lietuvos vietose.

Kviečiame parapijiečius ir visus žmones padėti didelės nelaimės ištiktiesiems.

Pagalbą Ukrainos žmonėms koordinuoja VšĮ “Liuteronų diakonija” direktorius kun. Mindaugas Kairys.

Sąskaita aukojimui:

VšĮ „Liuteronų diakonija”

Į.k. 301489700

LT077044060006257830

AB SEB Vilniaus bankas

BIC (SWIFT) Kodas –CBVILT2X

Mokėjimo paskirtis: “Pagalba Ukrainai”

Kontaktai dėl pagalbos Ukrainos žmonėms:

Kun. Mindaugas Kairys,

VšĮ „Liuteronų diakonija” direktorius

+370 682 50 982, mkairys3@gmail.com

Kristuje,

Vyskupas Mindaugas Sabutis

Kunigas Mindaugas Kairys