Konfirmacijos šventė atnaujintoje bažnyčioje

2020 spalio mėn. 19 d.

Konfirmacijos diena Priekulės parapijai buvo ypatinga ne tik jai būdinga šventine nuotaika, bet ypač tuo, kad parapija ją sutiko atnaujintoje bažnyčioje. Nors dėl pandemijos sutrukdyto konfirmantų paruošimo parapija ją šventė vėliau, tikinčiuosius džiugino tai, kad jie vėl galėjo melstis savo maldos namuose – remontuojant bažnyčios vidų ir įrengiant šildomas grindis, parapija keletą kartų meldėsi bažnyčios šventoriuje.

Bažnyčią remontuoti parapijos taryba nusprendė 2018 metų pradžioje. Darbai pradėti nuo stogo ir bokšto dangos keitimo. 1903 m. pastačius pastatą, kuris pradžioje parapijai tarnavo kaip konfirmantų ruošimo salė, stogas buvo uždengtas bitumine danga, o sovietmetyje jai susidėvėjus – šiferiu. Taryba nusprendė stogą uždengti ilgaamže plienine danga. 1944 m., po to kai NKVD sudegino istorinę bažnyčią, į šiuos maldos namus persikėlusi parapija pastatė bokštą, į kurį įkėlė du varpus iš komunistinės valdžios uždarytos Kairių bažnyčios. Tomis sunkiomis sąlygomis tikintieji bažnyčios bokšte teįstengė pritvirtinti paprastą skarda apdengtą medinį kryžių. Parapijos tarybos sprendimu, pernai bokštą papuošė Klaipėdos krašto liuteronų sakralinei erdvei būdingas kryžius.

Šių metų spalio 11 d. išrinktos naujos parapijos tarybos vėl laukia iššūkiai: projekte numatyti bokšto tinkavimo darbai, oras-vanduo šilumos siurblio įsigijimas, naujų laiptų su įvažiavimu neįgaliesiems įrengimas. Nuo 2017 m. parapija po pamaldų bendravimui renkasi erdvioje, antroje bažnyčios pusėje esančioje, salėje. Taryba toliau gerins šios agape erdvės gerbūvį. Be šių planų toliau bus tęsiama Elniškės liuteroniškų kapinių plėtra.

Konfirmacijos šventė Priekulės katechumenams priminė jų pačių Šventąjį Krikštą, kai prieš daugiau nei dešimtmetį, per vandenį ir Šventąją Dvasią, Dievas ant jų išliejo savo malonę. Krikšto dieną tikėjimą jų vardu išpažino tėvai ir krikšto tėvai. Pamokyti Dievo žodžio, liepos 26 d., konfirmantai krikščionišką tikėjimą išpažino patys.

Kun. Darius Petkūnas