Jonas Martynas Liorančas (1941 02 14 – 2021 12 14)

Čia mes neturime amžinai išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo“. (Hbr 13,14)

Jonas Martynas gimė 1941 02 14 Zaltriškių kaime, netoli Tauragės. Po septynių klasių atvažiavo toliau mokytis į Tauragę, ir taip nuo 14 metų pradėjo savarankišką gyvenimą. Po mokyklos baigimo metus dirbo kaime pradinių klasių mokytoju, vėliau porą metų dirbo Tauragės vykdomajame komitete instruktoriumi. Būdamas 21-erių įstojo į Vilniaus (tuo metu – Kapsuko vardo) universitetą. Iš ten buvo pašauktas tarnauti į sovietinę armiją. Tris metus atitarnavo Baranovičiuose (Baltarusija) tankistu. Po tarnybos sugrįžo į Tauragę ir dirbo Vykdomajame komitete.

              1965 m. Tauragės liaudies teatre susipažino su Marija Gražina, su kuria susituokė 1966 m. birželio 18 d. Su žmona Jonas nugyveno visus likusius savo gyvenimo metus, užaugino du sūnus – Tomą ir Joną.

              Dirbo Geležinkeliečių parduotuvės vedėju, po to – Vaisių ir daržovių perdirbimo kombinate profsąjungos pirmininku. Nepriklausomybės aušroje tapo Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu. Tuomet dirbo Valstybės kontrolės tarnyboje, o po to vadovavo Tauragės kultūros centrui. Buvo aktyvus visuomenininkas. 50-ies metų amžiaus baigė Vilniaus universiteto teisės studijas. Paskutinė ilgametė Jono darbo vieta buvo Tauragės savivaldybės pamiklotvarkos skyrius.

              Jonas Martynas Liorančas buvo aktyvus Tauragės evangelikų liuteronų parapijos narys, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos narys.

2019 m. gegužės 15 d. jam suteiktas Tauragės rajono Garbės piliečio vardas.

              Liūdi žmona Marija Gražina, sūnus Jonas su šeima, daugybė draugų ir artimųjų.

Jonas Martynas Liorančas (1941 02 14 – 2021 12 14) bus pašarvotas Tauragėje laidojimo namuose „Rimtija”, Prezidento g. 26a. Laidotuvių pamaldos vyks penktadienį 17 d. 11 val., po jų – laidotuvės Sakalinės kapinėse.