Išleistas naujas „Lietuvos liuteronų kelio” numeris

Lietuvos liuteronų KELIAS 2021: išsami diakonijos veiklos apžvalga nuo pat pradžios iki šiandien, gausios bažnytinės muzikos aktualijos (giesmės ir vargonai), pokalbiai su mūsų diakonais bei parapijų žmonėmis, vyskupo sveikinimas bei interviu ir gražūs šventiniai mūsų Bažnyčios gyvenimo momentai.