Bažnyčia atsisveikino su signataru Liudviku Narcizu Rasimu

Lietuvos liuteronų bažnyčia rugsėjo 16 d. atsisveikino su ilgamečiu Palangos parapijos nariu, Nepriklausomybės atkūrimo akto signataru Liudviku Narcizu Rasimu.

L. N. Rasimas gimė 1938 m. gruodžio 22 d. – Alytaus mieste.

1988–1989 m. jis buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Palangos miesto tarybos, vėliau Sąjūdžio Klaipėdos miesto tarybos pirmininkas. Lietuvos darbininkų sąjungos narys.

1990 m. kovo 4 d. – išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą-Atkuriamąjį Seimą Kuršių rinkiminėje apygardoje Nr. 39 (Klaipėdos mieste).

1990–1992 m. – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas. 1990 m. kovo 11 d. balsavo už Lietuvos Respublikos Aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“. Nuo 1990 m. kovo 20 d. – Teisinės sistemos komisijos ir Rytų Lietuvos problemų laikinosios komisijos narys.

Nuo 1990 m. birželio 22 d. – Politinių partijų ir visuomeninių organizacijų nuosavybės klausimams spręsti komisijos narys, nuo 1990 m. liepos 19 d. – Lietuvos Respublikos parlamentinės vyriausybinės komisijos konsultacijoms su Rusijos TFSR narys. 1990 m. rugsėjo 4 d. – paskirtas Aukščiausios Tarybos antrosios sesijos posėdžių balsų skaičiavimo komisijos nariu. Nuo 1990 m. gruodžio 28 d. –Tarpparlamentinės darbo komisijos Lietuvos, Estijos ir Latvijos Respublikų Aukščiausiųjų Tarybų bendradarbiavimo principams parengti narys,

1991 m. sausio 14 d. – paskirtas į darbo grupę Aukščiausiosios Tarybos kreipimuisi į Lietuvos žmones dėl iš tarybinės armijos pasitraukusių kariškių projektui parengti. Nuo 1991 m. gegužės 9 d. – Aukščiausios Tarybos trečiosios sesijos posėdžių balsų skaičiavimo komisijos narys.

1991 m. liepos 24 d. – patvirtintas į Lietuvos Respublikos oficialiąją delegaciją į Maskvą, pasirašyti Sutartį tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos TFSR dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų. Nuo 1991 m. lapkričio 14 d. – Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos Tarpparlamentinės Asamblėjos narys.

1991 m. lapkričio 12 d. – paskirtas į Teisinės sistemos komisiją, 1991 m. lapkričio 27 d. – paskirtas į darbo grupę desovietizacijos įstatymo projektui parengti. Nuo 1991 m. gruodžio 10 d. – dirbo Laikinojoje komisijoje Konstitucijos projektui parengti. 1992 m. kovo 24 d. – paskirtas į komisiją, Sovietų Sąjungos karinių dalinių neteisėtos prekybos ginklais faktams tirti. Priklausė Jungtinei Sąjūdžio frakcijai.

1992–2003 m. – dirbo advokatu Klaipėdoje.

2000 m. liepos 1 d. jis buvo apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.

2021 m. liepos 6 d. Lietuvos prezidentas jam įteikė Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didįjį kryžių.

Urna su L. N. Rasimo palaikais buvo pašarvota Palangos liuteronų bažnyčioje.

Atsisveikinimo pamaldos įvyko rugsėjo 16 d.

L. N. Rasimas buvo palaidotas šeimos kape Palangos miesto kapinių liuteronams skirtoje dalyje.