Akcijos „Vaikų Kalėdos“ dovanėlių dalinimas

2014 rugsėjo mėn. 12 d.

Tarptautinės akcijos misija – apčiuopiamai parodyti Dievo meilę stokojantiems vaikams visame pasaulyje ir drauge su vietinėmis bažnyčiomis skelbti Gerąją Jėzaus Kristaus naujieną. Nors pirmą kartą tokio pobūdžio akciją 1990 m. surengė krikščionis verslininkas iš Velso Davidas Cookas, kuris norėjo, kad Kalėdų džiaugsmą patirtų našlaičiai iš Rumunijos, tačiau 2013 metai gali būti vadinami ir jubiliejiniais akcijos metais – nes būtent prieš dvidešimt metų, 1993 m., akcijos koordinavimą perėmė Franklino Grahamo vadovaujama evangelistinė labdaros organizacija „Samariečio krepšys“.

Nuo to laiko į 124 šalis jau išsiųsta daugiau nei 200 mln. į batų dėžutes su meile supakuotų dovanėlių, skirtų 2-14 metų berniukams ir mergaitėms. Dovanėles ruošia tikintieji 11-oje šalių. Lietuvoje akcija „Vaikų Kalėdos“ mini dar vieną sukaktį – mūsų valstybės krikščionys į šią tarnystę įsijungė prieš penkiolika metų, 1998 m., o Lietuvos vaikams išdalytos dovanėlės skaičiuojamos šimtais tūkstančių (tokią informaciją pateikia svetainė www.btz.lt).

Dovanėlės yra paskirstomos krikščioniškoms bendruomenėms, kurios ne tik išdalija jas vaikams, bet ir kviečia pažinti Jėzų. Taip tarnaujant stokojantiems vaikams, stiprėja ir bažnyčių autoritetas visuomenėje. „Vaikų Kalėdų“ dovanėlių negalima išardyti, pardavinėti, keisti į kitus daiktus ar paslaugas. Svarbiausias principas: 1+1+1=1 (viena dovanėlė vienam vaikui vieną kartą gyvenime) – taip stengiamasi, kad dovanėlė drauge su knygute „Pati didžiausia dovana“ pasiektų kuo daugiau vaikų.

Vasario 15 d. Klaipėdos ev. liuteronų parapijos komanda surengė akcijos „Vaikų Kalėdos“ renginį. Vaikai buvo suskirstyti į 3 grupes: 1 grupė – 2-6 m, 2 grupė – 1-5 klasių, 3 grupė – 6-10 klasių vaikai.

Renginį vedė kunigas Reincholdas Moras, skambėjo ansamblio „Gloria“ giesmės, kurias su judesiais giedojo ir visa salė. 1 grupės vaikams Marta Karaliutė papasakojo istoriją „Kai medžiai svajoja“, 2 grupės vaikams komanda parodė vaidinimą „Kai medžiai svajoja“, o 3 grupės vaikams kunigas R. Moras papasakojo dvi istorijas: apie sūnų palaidūną (gyvenimišką istoriją) ir apie du paveikslus is Rafaelio dirbtuvės. Renginio pabaigoje vaikams buvo išdalintos dovanos, visi įsiamžino nuotraukoje, vaikai džiaugėsi dovanomis ir net keitėsi tarpusavyje (ypač vyresni), rado keletą laiškų, tik gaila, kad dauguma buvo be adresų, keli buvo ir su adresais, tai tikimės, kad vaikai jiems parašys.

1 grupės renginyje dalyvavo Jack Cambell, Samariečio Krepšio tarnysčių vystymo strategas, gyvenantis Kanadoje (14 metų jis kartu su šeima tarnavo misionieriumi Afrikoje), akcijos „Vaikų Kalėdos“ koordinatorė Lietuvoje, „Tikėjimo žodžio“ bendrijos vaikų ir paauglių pastorė Rasa Mardosaitė bei Tęsiamosios tarnystės koordinatorė Lietuvoje, Vaikų krikščioniško ugdymo draugijos darbuotoja Kristina Marija Aganson.

Vaikai drauge su batų dėžutėje slypinčiomis staigmenomis gavo po knygelę „Pati didžiausia dovana“ bei buvo pakviesti leistis į dvylikos pamokų mokinystės programą „Šauniausia kelionė“, kurią baigęs vaikas gaus diplomą ir iliustruotą Naująjį Testamentą ir jau galės pasakoti apie Viešpatį Jėzų savo draugams.

Nuo vasario 28 d. kas antrą savaitę kartu su kunigu R. Moru vykstame į Katyčių vidurinę mokyklą, kurios direktorius ir kolektyvas labai maloniai mus priima. Aš vedu Šauniausios kelionės pamokėles norintiems 1 – 5 klasių vaikams, o kunigas kalbasi apie Dievą, tikėjimą su 6 – 10 klasių vaikais.

Marta Karaliutė

„Išties turėjome intensyvų ir Viešpaties palaimintą savaitgalį Klaipėdos krašte! Apsilankėme 4-iuose „Vaikų kalėdos“ renginiuose ir buvom labai pradžiuginti matydami nuoširdžią ir gražią tarnystę. Kiekviename renginyje akivaizdžiai buvo matoma meilė vaikams ir Dievui, nors jos išraiškos buvo įvairios.

Jūsų renginys buvo pirmasis, kuriame apsilankėme. Mūsų širdis palietė Jūsų komandos apgalvota, suderinta tarnystė, vaišingumas, meilė vaikams ir Dievui. Svečiui (ir mums) labai patiko Martos pasakojimas apie medžius. Paskui, kur tik pamatydavome tris medžius – prisimindavome šį pasakojimą. Vaikai tikriausiai irgi jį įsidėjo giliai į širdį. Svečias (žinoma ir mes) taip pat buvo sužavėtas matydamas kunigo Reincholdo meilę vaikams ir sugebėjimą su jais bendrauti.

Taigi, esate šaunuoliai ir labai norisi padrąsinti visą Jūsų komandą ir toliau tarnauti vaikučiams ir melstis, kad Viešpats suteiktų jėgų, pasišventusių tarnų.

Dar vieną pastebėjimą apie Lietuvą pasakė svečias – Jis buvo labai nustebintas ir pradžiugintas, kad renginiuose dalyvauja ir vaikų tėveliai ar seneliai. Jie girdi tai, ko yra mokomi jų vaikai. Tai atveria galimybes bažnyčiai ir tėveliams užmegzti pasitikėjimo ryšius.

Aš išties labai džiaugiuosi ir vertinu kunigo Reincholdo ir jūsų komandos tarnystę ir noriu padrąsinti jus šiais Rašto žodžiais: „Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo duoti jums karalystę.“ (Luko 12, 32).“ – Rasa Mardosaitė, Akcijos „Vaikų Kalėdų“ koordinatorė

Nuotraukos autorės

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr. 3