Priekulės parapija

Priekuliškiai paminėjo paskutines pamaldas senojoje bažnyčioje

Sueina 75 metai, kai Priekulės parapija paskutinį kartą meldėsi jos istorinėje bažnyčioje. Tikintieji šią sukaktį paminėjo pamaldose spalio 27 dieną. Nugriautos bažnyčios šventoriuje, prie simbolinio paminklo-altoriaus, jie uždegė žvakutes ir sugiedojo giesmę, dėkodami Dievui, kad savo apvaizda per visą negandų laikotarpį jis globojo ir gynė parapiją.

Priekulės parapija atsisveikino su poetu Vytautu Karaliumi

Poetas, prozininkas, vertėjas, daugelio knygų autorius Vytautas Karalius atgulė atilsiui šalia savo tėvų Priekulės parapijos Elniškės kapinėse. Laidojimo apeigos vyko gegužės 22 dieną, dalyvaujant artimiesiems ir parapijiečiams.

Teskamba naujieji Walker vargonai! - vargonų muzikos koncertas Priekulės bažnyčioje.

Lietuvos liuteronų parapijas vargonų muzikos koncertais aplankė vargonininkas Gerd Hennecke iš Sulzbach-Rosenberg miesto Bavarijoje. Vargonininką domino ne tik senieji ir žymūs bažnyčių vargonai, bet ir 2018 m. pastatyti Priekulės bei Skaudvilės bažnyčių vargonai, kuriais jis ypač pageidavo groti. Ilgametė patirtis vargonaujant jam leido improvizuoti kūrinius, išnaudoti įvairius vargonų skambesio tembrus.

Priekulės liuteronų bažnyčioje suskambėjo vargonų muzika

Motinos diena Priekulės liuteronų parapijai šiemet buvo ypatinga, nes bažnyčioje po 74 metų pertraukos vėl suskambėjo vargonų muzikos garsai. Mišių pabaigoje taurusis muzikos instrumentas buvo pašventintas.

Priekulės parapija Velykas sutiko atnaujintoje bažnyčioje

Priekulės parapijiečių velykinė nuotaika šiemet buvo dar labiau pakylėta, nes Kristaus prisikėlimo šventę jie sutiko atnaujintoje bažnyčioje. Tikinčiųjų pastangų dėka Dievo namai vėl pasipuošė gaivia, akims malonia balta spalva.

Virtualus turas po Priekulės liuteronų bažnyčią