Kunigas: Valdas Miliauskas

Parapijos tarybos pirmininkė:

Vanda Riterienė

Gintaro g. 4
Švėkšna
LT-5745 Šilutės raj.
Tel.: 441-48143

Evangelikų liuteronų parapijos steigimo poreikis Švėkšnoje iškilo XVII amž. pabaigoje ir ypač XVIII amž. pradžioje, kai čia atsirado iš Prūsijos atsikėlusių lietuvių ir kiek vokiečių amatininkų.
Kai kurie nepamatuoti šaltiniai teigia, kad esą visi Švėkšnos evan­gelikai liuteronai buvę vokiečiai. Atvirkščiai, dauguma jų buvo lie­tuviškos kilmės, su lietuviškomis pavardėmis (pvz. Naujokas, Gintau­tas).