Kunigas: Mindaugas Dikšaitis

Pamaldos: Sartininkuose pamaldos vyksta kiekvieno mėnesio 2-ąjį sekmadienį – 13 val.

Parapijos pirmininkas:
Jonas Paliokas
Sartininkai, 
LT-73014, Tauragės raj.
Tel. +370 446-42237

Sartininkų parapijos istorija

Sartininkų bažnyčia

Pirmieji Sartininkų parapijos maldos namai buvo pastatyti Margiškių kaime, esančiame apie 3 km. nuo Sartininkų. Tiksli statybos data nėra žinoma, tačiau atsižvelgiant į tai, kad 20 a. pradžioje šis pastatatas jau buvo nebetinkamas naudojimui, galima teigti, kad pamaldos čia vyko jau 19 a. viduryje ar net pradžioje. Parapiją tuomet aptarnavo sakytojai ir kunigai iš Tauragės, esančios už 23 km. Vietos centru tapus Sartininkų bažnytkaimiui, liuteronai nusprendė čia pasistatyti savo maldos namus. Įsigijusi žemės sklypą, parapija iš karto ėmėsi darbo. Iš valstiečio Meretskio, gyvenusio Gorainių kaime (Vainuto valsčius), buvo nupirkta paruošta miško medžiaga, už kurią parapija sumokėjo tuo metu nemažą 3000 litų sumą. Dailidė Jonas Simkaitis iš Skiržemių kaimo surentė sienas ir stogą. Namo vidų įrengė meistras Frydas Simkaitis iš Žemaičių Naumiesčio. Išorės apdailą atliko Emilis Dienas iš Urvinių kaimo. Parapija už šiuos darbus sumokėjo 4000 litų, tad iš viso bažnyčios statyba kainavo 7000 litų. Statybos išlaidas padengė patys parapijiečiai, kurie dosniai aukojo, nors ir nebuvo turtingi. Suolai, altorius ir kiti bažnyčios baldai buvo pargabenti iš senųjų, Margiškiuose buvusių, maldos namų.
Naująją Sartininkų bažnyčią 1934 metais pašventino Tauragės kunigas. Parapiją ir toliau aptarnavo Tauragės kunigai. Bažnyčios pastatas sėkmingai išlaikė II Pasaulinio karo audras, tačiau jų metu parapija prarado savo archyvą ir biblioteką. 1944 metais prie jos prisijungė bažnyčios netekusi Natkiškių parapija. Pastarosios bokštą traukdamiesi susprogdino vokiečių kareiviai. 1950 metais Sartininkų parapijoje buvo 500 tikinčiųjų.
Nuo 1941 m. parapiją aptarnavo vysk. Jonas Kalvanas (1914-1995) ir diakonas Artūras Timpa. 1995-2000 metais jos kunigu buvo vyskupas Jonas Kalvanas Jr. Šiuo metu čia kunigauja Mindaugas Dikšaitis.