Kunigas Gediminas Kleinas

Parapijos registracijos kodas: 191374852

Sąskaitos numeris:

AB DNB bankas, LT50 4010 0510 0387 0766

NEsame PVM mokėtojai

Bažnyčios adresas:

Sodo g., 7, Natkiškių k.,

Natkiškių sen., Pagėgių sav.,

LT-99232

Natkiškių parapijos istorija

Kun. Liudo Miliausko įvedimas į Natkiškių parapiją. 2002 m. gruodžio 26 d.

Priklausą jai kaimai (jų – 15) išsidėstę maždaug už 8-15 km į šiaurę nuo Pagėgių miestelio.
Atskira Natkiškių religinė apylinkė įsteigta 1892 m., paskyrus jai kunigą Georgą Kerkau. Tačiau jis neilgai teišbuvo – 1893 m. iškeliamas. Naujas dvasininkas Maxas Glangas dirbo nuo 1894 iki 1901 m. Jam kunigaujant, 1895 m., Natkiškių religinei apylinkei sutei­kiamos parapijos teisės. Savos bažnyčios statybos pradžia vis atidėliota, šio darbo ėmėsi jau kitas bendruomenės dvasinis vadovas Michaelis Šiuišelis (SzuiЯel), 1901 m. pakeitęs M. Glangą. Jos kertinis akmuo padedamas 1903 m. rugsėjo 4 d., o po metų ir poros mėnesių, 1904 lapkričio 29, naujieji maldos namai pašventinami.
Tai taip pat jubiliejinės serijos bažnyčia, pastatyta laikantis pagrin­dinių neogotikos stiliaus reikalavimų: raudonų plytų, netinkuotas, vienabokštis statinys, pagražintas paaukštintoje galinėje sienoje išdės­ty­tais siaurais langais, stačiakampiais bokšteliais. Sakykla buvo medinė, pa­ky­lėta ant aukšto mūro pagrindo. Virš altoriaus kabėjo ornamentais, me­džio pjaustymais padailintas kryžius. Sienos dekoruotos, lubos medinės. Maldos namai turėjo tris varpus, Karaliaučiaus Novak firmos vargonus, bažnyčios navoje per pamaldas galėjo patogiai susėsti 600 žmonių.
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, į Natkiškius atėjo rusų ka­riuomenė. Kunigą M. Šiuišelį suėmė ir kartu su žmona ištrėmė į Sibirą. Nė vienam parapijiečiui nebuvo aišku, už ką tokia bausmė. 1916-1918 m. jį pakeitė Dovydas Jurkaitis. Karui pasibaigus, Šiuišeliai grįžo, bet buvo labai suvargę, išsekę. 1921 m. kunigas mirė, buvo palaidotas Natkiškių kapinaitėse. Tada parapijon atvyko jaunas dvasininkas Kurtas Hochleiteris, jis dirbo iki 1927 m., kol jį pakeitė škotų kilmės kunigas Alexanderis Oligvie. Paskutinysis Natkiškių parapijos dvasinis vadovas buvo Heinrichas Zippelis, dirbęs 1942-1944 m.
Parapijos steigimo laikotarpiu, 1902 m., Natkiškių bendruomenėje bu­vo maždaug 3 300 žmonių, iš jų lietuvininkų 2 000 (arba 60,6%). Para­pijiečių skaičius nedaug tepasikeitė ir pokario laikotarpiu: 1921 m. jų užregistruota 3 025, 1926 – 3 026 ir 1936 m. – 3 156.
1944 m. fronto artilerija Natkiškių maldos namus nušlavė. Po karo pa­rapija neatsikūrė, tad grįžę čia gyventi žmonės lankė artimiausią Katyčių bažnyčią.
Praėjo daugiau kaip 40 metų. Lietuvai vėl atgavus nepriklausomybę, parapija atgimė. Nedidukė bendruomenė (jos komiteto pirmininkas Au­gustas Dienas) per metus įstengė įsirengti savo jaukius maldos namus. 1993 m. gegužės 31 d. tuos kartu su kitais dvasininkais pašventino Nat­kiškių parapijos sūnus kunigas L. Fetingis. O pamaldas čia laiko kunigas Liudas Miliauskas, bendruomenėje 90 žmonių.

Albertas Juška, Mažosios Lietuvos Bažnyčia XVI-XX amžiuje, 1997 m.