CV – Gyvenimo aprašymas

Darius Petkūnas, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios kunigas, habilituotas teologijos daktaras, Helsinkio universiteto docentas, Klaipėdos universiteto, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto, Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro vyresnysis mokslo darbuotojas, devynių monografijų bei trisdešimties mokslinių straipsnių autorius Lietuvos ir užsienio akademiniuose žurnaluose lietuvių, anglų, vokiečių, rusų, prancūzų, ispanų, švedų, suomių kalbomis.

Išsilavinimas
1993 – Diplomuotas inžinierius (Techninių sistemų automatika ir valdymas), Kauno Technologijos Universitetas.
1994 – Teologijos bakalauras, Estijos evangelikų liuteronų Bažnyčios Teologijos Institutas, Talinas, Estija.
1998 – Teologijos magistras, Tartu Universitetas, Tartu, Estija.
2004 – Teologijos daktaras, Helsinkio universitetas, Suomija.
2010 – Teologijos docentas, Helsinkio universitetas, Helsinkis, Suomija.
2013 – Habilituotas daktaras, Leipcigo universitetas, Vokietija.

Akademinė veikla
1996-2008 – Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto (HMF) Teologijos katedros dėstytojas.
2010-2016 – Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltistikos centro vyresnysis mokslo darbuotojas.
2016-2019 – Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Baltų filologijos katedros vyresnysis mokslo darbuotojas.
2019 – Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro vyresnysis mokslo darbuotojas.

Mokslinės veiklos kryptys
Senosios religinės literatūros baltų kalbomis tyrimai, Prūsijos, Baltijos šalių ir Rusijos Liuteronų Bažnyčios istorija, liturginės tradicijos, bažnyčios poveikis kultūrai.

Profesinė veikla ir pareigos
1991 – Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios (LELB) kunigas.
1996 – Žurnalo “Keleivis” redaktorius.
1995 – LELB Konsistorijos prezidiumo narys.
1996 – LELB atstovas Porvoo Komunijoje.
2000 – 2007 LELB giesmyno “Krikščioniškos giesmės” redakcijos komisijos pirmininkas.
2000 – LELB atstovas ekumeninėje Theobalt konferencijoje.
2005 – Laikraščio “Lietuvos Evangelikų Kelias” redakcijos komiteto narys.

Pasiekimai
1992 – Aktyviai dalyvavo įkuriant Evangeliškosios Teologijos Centrą Klaipėdos Universitete.
1992 – 1996 Atsakingas už sovietiniais laikais konfiskuotą LELB turto atgavimą Klaipėdos krašte.
2000 – 2012 Palangos liuteronų bažnyčios statybos projekto iniciatorius ir įgyvendintojas.
2015 m. – Apdovanotas prestižine Klasco premija už mokslinę veiklą.

Asmeniniai duomenys
Darius Petkūnas, gimė 1969 m. balandžio 19  d., Klaipėdoje.
Santuoka: 1996 m. su Inga Stakelyte.
Vaikai: Ieva ir Augustė Petkūnaitės, gimė 1998 m..
Mob. tel.: +370 611 38226
El. paštas: darius.petkunas@gmail.com 

****************************************************

Curriculum vitae

Personal Profile

Darius Petkūnas, Lutheran pastor and member of the presidium in the consistory of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania (ELCL); author of eight monographs and thirty articles in peer-reviewed academic journals.

Experience
Graduated from Kaunas Technological University, Kaunas, Lithuania, with the degree of telemechanical engineering specialist, 1993 .
Bachelor of Divinity, Institute of Theology, Tallinn, Estonia, 1994.
Master of Theology, University of Tartu, Tartu, Estonia, 1998.
Doctor of Theology, University of Helsinki, Helsinki, Finland, 2004.
Docent of Theology, University of Helsinki, Helsinki, Finland, 2010.
Habilitated Doctor, University of Leipzig, Leipzig, Germany, 2013.

Academic Activity 
Lecturer at the Department of Theology, Faculty of Humanities, University of Klaipėda, Klaipėda, Lithuania, 1996-2008.
Senior research fellow, Center for Baltic Studies, Faculty of Humanities, University of Klaipėda, Klaipėda, Lithuania, 2010-2016.
Senior research fellow, Department of Baltic Philology, Faculty of Humanities and Education Sciences, University of Klaipėda, Klaipėda, Lithuania, 2016-2019.
Senior research fellow, John Paul II Center for Christian Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, University of Klaipėda, Klaipėda, Lithuania, 2019-present.

Achievements
Responsible for the successful reclamation of church property confiscated during the Soviet years in the Klaipėda region, Lithuania, 1992-1996.
Active in the successful effort to establish a Department of Evangelical Theology in the University of Klaipėda, 1993.

Career History
Ordained to the Holy Ministry in 1991, Lithuania.
Member of the presidium of the consistory of ELCL 1995-present.
Chairman of the hymnal committee of ELCL 2000-present.
Member of the liturgy committee of ELCL 1995-present.
Editor of the ELCL journal “Keleivis” 1996.
Member of editorial commission of the ELCL newspaper “Lietuvos evangelikų Kelias” 2005-present.
Compiler and editor of the ELCL liturgical agenda 1997.
Webmaster of the official web site of the ELCL 2000-present.
Representative of ELCL – “Theobalt Conference” 2000-present

Personal Details
Darius Petkūnas, born April 19, 1969, Klaipėda, Lithuania.
Married: 1996 to Inga Stakelytė.
Children: Ieva and Augustė Petkūnaitės, born 1998.
Cell phone: +370 611 38226
E-mail: darius.petkunas@gmail.com