CV – Gyvenimo aprašymas

Darius Petkūnas, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios (LELB) kunigas, Konsistorijos prezidimo narys, habilituotas teologijos daktaras, Helsinkio universiteto docentas, Klaipėdos universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas,  devynių monografijų bei trisdešimties mokslinių straipsnių autorius Lietuvos ir užsienio akademiniuose žurnaluose lietuvių, anglų, vokiečių, rusų, prancūzų, ispanų, švedų, suomių kalbomis.

Išsilavinimas
1993 – Diplomuotas inžinierius (Techninių sistemų automatika ir valdymas), Kauno Technologijos Universitetas.
1994 – Teologijos bakalauras, Estijos evangelikų liuteronų Bažnyčios Teologijos Institutas, Talinas, Estija.
1998 – Teologijos magistras, Tartu Universitetas, Tartu, Estija.
2004 – Teologijos daktaras, Helsinkio universitetas, Suomija.
2010 – Teologijos docentas, Helsinkio universitetas, Helsinkis, Suomija.
2013 – Habilituotas teologijos daktaras, Leipcigo universitetas, Vokietija.

Akademinė veikla
1996-2008 – Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto (HMF) Teologijos katedros dėstytojas.
2010-2016 – Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltistikos centro vyresnysis mokslo darbuotojas.
2016-2019 – Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Baltų filologijos katedros vyresnysis mokslo darbuotojas.
2019 – Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro vyresnysis mokslo darbuotojas.

Mokslinės veiklos kryptys
Baltijos šalių, Prūsijos ir Rusijos Liuteronų Bažnyčios istorija, teologija ir liturgija, bažnyčios poveikis kultūrai, senosios religinės literatūros baltų kalbomis tyrimai.

Profesinė veikla ir pareigos
1991 – Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios kunigas.
1996 – 1997 Žurnalo “Keleivis” redaktorius.
1995 – LELB Konsistorijos prezidiumo narys.
1996 – 2015 LELB atstovas Porvoo Komunijoje.
2000 – 2007 LELB giesmyno “Krikščioniškos giesmės” redakcijos komisijos pirmininkas.
2023 – LELB liturginės komisijos pirmininkas

Pasiekimai
1992 – Aktyviai dalyvavo įkuriant Evangeliškosios Teologijos Centrą Klaipėdos Universitete.
1992 – 1996 Atsakingas už sovietiniais laikais konfiskuotą LELB turto atgavimą Klaipėdos krašte.
2000 – 2012 Palangos liuteronų bažnyčios projekto iniciatorius ir statytojas.
2000 – Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto padėkos raštas už gerą ir nuoširdų darbą su studentais.
2012 – Klaipėdos universiteto rektoriaus padėkos raštas už mokslines publikacijas.
2015 – Garbės raštas už autentiškus humanitarinių mokslų srities darbus (AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija KLASCO)
2023 – Gvido Mikelinio vardo premija kaip produktyviausiam 2018-2022 metų Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto mokslininkui.

Asmeniniai duomenys
Darius Petkūnas, gimė 1969 m. balandžio 19  d., Klaipėdoje.
Santuoka: 1996 m. su Inga Stakelyte.
Vaikai: Ieva ir Augustė Petkūnaitės, gimė 1998 m..
Tel.: +370 611 38226
El. paštas: darius.petkunas@gmail.com 

****************************************************

Curriculum vitae

Personal Profile

Darius Petkūnas, Habilitated Doctor of Theology, Docent at the University of Helsinki, Senior Research Fellow at the University of Klaipėda, Pastor of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania (ELCL), member of the Presidium of the Consistory of the ELCL, author of nine monographs and several dozen articles on liturgy, theology of the Lutheran Reformation and church history in academic journals.

Experience
Graduated from Kaunas Technological University, Kaunas, Lithuania, with the degree of telemechanical engineering specialist, 1993.
Bachelor of Divinity, Institute of Theology, Tallinn, Estonia, 1994.
Master of Theology, University of Tartu, Tartu, Estonia, 1998.
Doctor of Theology, University of Helsinki, Helsinki, Finland, 2004.
Docent of Theology, University of Helsinki, Helsinki, Finland, 2010.
Habilitated Doctor, University of Leipzig, Leipzig, Germany, 2013.

Academic Activity 
Lecturer at the Department of Theology, Faculty of Humanities, University of Klaipėda, Klaipėda, Lithuania, 1996-2008.
Senior research fellow, Center for Baltic Studies, Faculty of Humanities, University of Klaipėda, Klaipėda, Lithuania, 2010-2016.
Senior research fellow, Department of Baltic Philology, Faculty of Humanities and Education Sciences, University of Klaipėda, Klaipėda, Lithuania, 2016-2019.
Senior research fellow, John Paul II Center for Christian Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, University of Klaipėda, Klaipėda, Lithuania, 2019-present.

Areas of Scholarly Activity
History, theology, and liturgy of the Lutheran Churches in the Baltic countries, Prussia and the Russian Empire, the influence of the church on culture, studies of old religious literature in the Baltic languages.

Career History
Ordained to the Holy Ministry of ELCL, 1991.
Member of the presidium of the consistory of ELCL 1995-present.
Chairman of the hymnal commission of ELCL 2000-2007.
Chairman of the liturgical commission of ELCL, 2023-present.

Achievements
Active in the successful effort to establish a Department of Evangelical Theology in the University of Klaipėda, 1992.
Responsible for the successful reclamation of church property confiscated during the Soviet years in the Klaipėda region, Lithuania, 1992-1996.
Initiator and executor of the Palanga Lutheran church construction project, 2000-2012.
Letter of Gratitude from the Faculty of Humanities, University of Klaipėda, for good and sincere work with students, 2000.
Letter of Gratitude from the Rector of the University of Klaipėda for Scholarly Publications, 2012.
Letter of Honor for Authentic Works in the Field of Humanities (Klaipėda Stevedoring Company KLASCO), 2015.
Guido Michelini Prize as the Most Productive Researcher at the Faculty of Social Sciences and Humanities of the University of Klaipėda in 2018-2022, 2023.

Personal Details
Darius Petkūnas, born April 19, 1969, Klaipėda, Lithuania.
Married: 1996 to Inga Stakelytė.
Children: Ieva and Augustė Petkūnaitės, born 1998.
Phone: +370 611 38226
E-mail: darius.petkunas@gmail.com