Kunigas Mindaugas Kairys

Kunigas Arvydas Malinauskas

Pamaldos Garliavos koplyčioje vyksta trečią mėnesio sekmadienį, 14 val.

Garliavos koplyčia
Vytauto g. 95.
Garliava

Garliavos diakonijos centras
yra Všį Liuteronų diakonijos projektinės veiklos dalis:
VšĮ Liuteronų diakonija
Vokiečių g. 20,
LT- 01130 Vilnius
Direktorius: Kun. Mindaugas Kairys
Tel. +370 682 50982

Buhalterė: Danguolė Gavėnienė
El. paštas: lelbdiakonija@gmail.com

Sąskaita banke:
Všį Liuteronų diakonija
Į. k. 301489700
LT077044060006257830
AB SEB Vilniaus bankas
SWIFT: CBVILT2X

Garliavos parapijos istorija

Liuteronų parapija Garliavoje įkurta XIX a. pradžioje. 1814-1816 m. J. Godliauskas pastatė medinę bažnyčią. 1818. X. 31 oficialiai įkurta parapija, kuriai tada priklausė 700 tikinčiųjų. Klebonais buvo skiriami kunigai, moką lietuviškai. 1884-1886 m. klebonu buvo kun. Henrikas D. Sroka, nuo 1896 m. kun. Augustas Vymeris. Reikia manyti, kad anais laikais pamaldos buvo laikomos lietuvių kalba. Nepriklausomybės metais parapija buvo gyva; pamaldos buvo laikomos lietuviškai ir vokiškai; tikinčiųjų buvo apie 800. Parapiečių dauguma buvo lietuviai, tad klebonu skiriamas kunigas turėjo mokėti lietuviškai. 1941 m. dalis parapiečių išvyko į Vokietiją, dalis 1944. m. pasitraukė į Vakarus.

Bažnyčios archyve buvo įdomių Garliavą liečiančių dokumentų, jų tarpe nuo 1824 m. vestos metrikų knygos. Buvo ir senas parapijos antspaudas su lotynišku įrašu: Sigillum Paraphiae Evangelicae Confessionis Godlewensis. (Bronius Kviklys Mūsų Lietuva. III tomas. Boston 1966, p. 282).