Panevėžio parapija

„Giesmių giesmelė“ kvietė į Panevėžį

,,Giedokite Viešpačiui naują giesmę, nes Jis padarė nuostabių dalykų“ (Ps 98, 1)

Psalmės autorius, be abejo, nė nenumanė, kad jo žodžiai tolimoje ateityje sukvies tokį gausų būrį jaunųjų giesmininkų iš įvairių Lietuvos vietovių, o taip pat ir iš Latvijos, į jam visiškai nežinomą miestą, Panevėžį, giedoti Viešpačiui. Tarytum atsiliepdami į šį paraginimą, Šventosios Dvasios vedami, mažne pusšimtis žmonių, mažų ir didelių, vaikų ir suaugusiųjų, dalyvavo tradicinėje, kasmet rengiamoje Vaikų ir jaunimo evangeliškų giesmių šventėje „Giesmių giesmelė“, kurią šiemet, gegužės 5-ąją, kartu su Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga rengė Panevėžio evangelikų liuteronų parapija.

Panevėžio parapijoje – svečiai iš Danijos

Gavėnios ketvirtąjį sekmadienį, balandžio 3 d., Panevėžio evangelikų liuteronų bažnyčioje kartu su mūsų parapija meldėsi ir giedojo svečiai iš Danijos, Nykøbing Mors evangelikų liuteronų parapijos, vadovaujami parapijos pirmininko Poulo Poulseno ir kunigės Mette’ės Moesgard Jørgensen.

Kelerius metus vykęs susirašinėjimas pagaliau virto pirmu oficialiu susitikimu, po kurio buvo nuspręsta ir toliau palaikyti užsimezgusius draugiškus santykius. Tikimės, kad abiejų parapijų nariai susitiks dar ne kartą, o galbūt dalyvaus ir bendroje veikloje. Pamaldose Panevėžyje giedojo Nykøbing Mors parapijos mišrus jaunimo ir senjorų choras, o mintimis pagal Gavėnios ketvirtojo sekmadienio skaitinius pasidalijo abiejų parapijų kunigai.

Dviguba dozė: apie šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalį SIELOS 2008

Lapkričio 15 d. prabėgo dar vienos SIELOS. Manau, bet kuris žmogus, važiuodamas į kokį nors renginį, o ypač kasmetinį, tikisi kažko naujo. Ir niekad nežinai, kas ir kaip bus. Aš ne išimtis.