Nidos parapija

Nidos bažnyčiai siūs naują rūbą

Neringos miesto savivaldybės pastangos privilioti verslininkų pernai 130 metų jubiliejų minėjusios Nidos evangelikų liuteronų bažnyčios restauracijai pagaliau davė vaisių.

Nidos ev. liuteronų bažnyčiai – 125

Nidos evangelikų liuteronų parapija rugsėjo 7-8 d. minėjo savo bažnyčios 125–tąjį jubiliejų. Šventinių renginių metu atidaryta Nidos ev. liuteronų bendruomenės retrospekcinė paroda, vyko diskusijos apie bažnyčios praeitį ir dabartį.

Jaunimo seminaras Nidoje

„Laimingas žmogus, kuris deda viltis į Viešpatį“ (Ps 40,5)

Nuostabiai saulėtą paskutinio balandžio penktadienio vakarą iš įvairiausių Lietuvos ev. liuteronų parapijų į Nidą gausiai susirinkęs jaunimas pradėjo savaitgalio seminarą tema „Pasitikėjimas“.

Balandžio 27-29 d. seminaras, kaip įprasta, prasidėjo vakaro malda. Jaunimas susipažino su numatoma dienotvarke ir išklausė keletą Normo Anderseno pamąstymų pasitikėjimo tema.

Savaitė Nidoje

Atvykusi Nidon Thomo Manno festivalio metu (ir dėl jo), nuo liepos 14-os iki 22-os turėjau galimybę kasdien bent porą valandų praleisti jaukiojoje ev. liuteronų bažnytėlėje – tiesa, tik sekmadieniai buvo skirti „tikrajai“ maldai, bet kiekvienas vakaras, po šiais skliautais klausantis muzikos, taipogi sielą bent kiek pakylėdavo nuo smulkiųjų žemiškų rūpesčių…

Kretingos parapijiečių viešnagė Nidoje

Birželio 1 d. Kretingos parapijiečiai, suorganizavus „Sandoros“ draugijos pirmininkui Arūnui Šulskiui, važiavom į pamaldas Nidoje. Pirmasis birželio sekmadienis buvo tėvo ir, kaip šiemet sutapo, vaikų gynimo diena, todėl daugelis ekskursantų važiavo su visa šeima.