Kelmės parapija

Bažnyčia atsisveikino su ilgamečiu Kelmės parapijos pirmininku Helmutu Efromu

Eidamas 86-sius metus, 2019 m. liepos 15 d. mirė buvęs Kelmės evangelikų liuteronų parapijos pirmininkas Helmutas Efromas.

„Pasakokite apie tai savo vaikams...“ (Jl 1,3)

Mateikių kaime (Kelmės r.) birželio 16-19 dienomis jau trečią kartą vyko vaikų stovykla „Jo planas man“. Šių metų tema – „Dovydas – vyras pagal Dievo širdį“. Stovyklos organizatoriai – Šiaulių ir Kelmės ev. liuteronų parapijų entuziastai.

Giesmių šventė Kelmėje

Nedažnai prie Kelmės evangelikų liuteronų bažnyčios išvysi visą dieną būriuojantis tokią gausybę žmonių. Birželio 13 d. čia vyko evangeliška Lietuvos giesmių šventė, surengta minint Kelmės bažnyčios fundacijos 400 metų jubiliejų. Koordinuojami Kelmės ev. liuteronų parapijos tarybos pirmininko Donato Zavadskio, kelmiškiai nuo pat ryto buvo pasirengę svetingai pasitikti iš visos Lietuvos susirinkusius Giesmių šventės dalyvius bei svečius.

Reformacijos šventė su svečiais iš Baltarusijos

Spalio 31-ąją minima viena svarbiausių mūsų Bažnyčios švenčių – Reformacijos diena. Šiemet Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios kunigai bei parapijiečiai į bendras pamaldas šią dieną rinkosi Kelmėje. Istorinėje XVI a. statytoje bažnyčioje (dabartinis pastatas po gaisro atstatytas 1767 m., renovuotas 1992 m., atkūrus pokaryje uždarytą ev. liuteronų parapiją), kurioje nuo seno glaudėsi tiek ev. liuteronai, tiek ev. reformatai, iškilmingose šventės pamaldose dalyvavo ir Baltarusijos savarankiškos evangelikų liuteronų bažnyčios dvasininkų bei parapijiečių delegacija, vadovaujama vyskupo pareigas einančio kun. Vladimiro Meyersono.