Dvasininkai

Kun. doc. dr. habil. Darius Petkūnas

Pareigos: Kunigas

Gimė: 1969.04.19

Ordinuotas: 1991.07.28

Aptarnauja: Kretingos, Priekules, Palangos parapijas.

Kontaktai:

Tel. +370 611 38226
El.paštas:

 

CV - Gyvenimo aprašymas

Darius Petkūnas, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios kunigas, habilituotas teologijos daktaras, Helsinkio universiteto docentas, Klaipėdos universiteto, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto, Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro vyresnysis mokslo darbuotojas, 6 monografijų bei trisdešimties mokslinių straipsnių autorius Lietuvos ir užsienio akademiniuose žurnaluose lietuvių, anglų, vokiečių, rusų, prancūzų, ispanų, švedų, suomių kalbomis.

 

Išsilavinimas ir akademinė veikla

1987 Klaipėdos 19-tos vidurinės mokyklos absolventas.

1993 Diplomuotas inžinierius (Techninių sistemų automatika ir valdymas), Kauno Technologijos Universitetas.

1994 Teologijos bakalauras, Estijos evangelikų liuteronų Bažnyčios Teologijos Institutas, Talinas, Estija.

1998 Teologijos magistras, Tartu Universitetas, Tartu, Estija.

2004 Teologijos daktaras, Helsinkio universitetas, Suomija.

1996 - 2008 Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto (HMF) Teologijos katedros dėstytojas.

2010 Teologijos docentas, Helsinkio universitetas, Helsinkis, Suomija.

2010 - 2015 Klaipėdos universiteto HMF Baltistikos Centro vyresnysis mokslo darbuotojas.

2013 - Habilituotas daktaras, Leipcigo universitetas, Vokietija.

2016 - Klaipėdos universiteto, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto, Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro vyresnysis

mokslo darbuotojas.

 

 

Mokslinės veiklos kryptys: senosios religinės literatūros baltų kalbomis tyrimai, Prūsijos, Baltijos šalių ir Rusijos Liuteronų Bažnyčios istorija, liturginės tradicijos, bažnyčios poveikis kultūrai.

 

Profesinė veikla ir pareigos

1991 - Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios (LELB) kunigas.

1996 - Žurnalo “Keleivis” redaktorius.

1995 - LELB Konsistorijos prezidiumo narys.

1996 - LELB atstovas Porvoo Komunijoje.

2000 - 2007 LELB giesmyno “Krikščioniškos giesmės” redakcijos komisijos pirmininkas.

2000 - LELB atstovas ekumeninėje Theobalt konferencijoje.

2005 - Laikraščio “Lietuvos liuteronų kelias” redakcijos komiteto narys.

 

Pasiekimai

1992 - Aktyviai dalyvavo įkuriant Evangeliškosios Teologijos Centrą Klaipėdos Universitete.

1992 - 1996 Atsakingas už sovietiniais laikais konfiskuotą LELB turto atgavimą Klaipėdos krašte.

2000 - 2012 Palangos liuteronų bažnyčios statybos projekto iniciatorius ir įgyvendintojas.

2015 m. - Apdovanotas prestižine Klasco premija už mokslinę veiklą.

8 monografijų ir 30 mokslinių straipsnių autorius.

 

 

****************************************************

 

Curriculum Vitae

 

 

Personal Profile

Darius Petkūnas, Lutheran pastor and member of the presidium in the consistory of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania (ELCL); author of eight monographs and thirty articles in peer-reviewed academic journals.

 

Experience

Graduate secondary school No. 19, Klaipėda, Lithuania, 1987.

Compulsory service in the army of the USSR (Aircraft Weapons Technician) 1988-1989

Graduated from Kaunas Technological University, Kaunas, Lithuania, 1993, with the degree of telemechanical engineering specialist.

Bachelor of Divinity, Institute of Theology, Tallinn, Estonia, 1994.

Master of Theology, University of Tartu, Tartu, Estonia, 1998.

Doctor of Theology, University of Helsinki, Helsinki, Finland, 2004.

Lecturer in Theology, University of Klaipėda, 1996-2008.

Docent of Theology, University of Helsinki, Helsinki, Finland, 2010-present.

Senior research fellow, Center for Baltic Studies, University of Klaipėda, Klaipėda, Lithuania, 2010-present.

Habilitated Doctor, University of Leipzig, Leipzig, Germany, 2015-present.

Senior research fellow, John Paul II Center for Christian Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, University of Klaipėda, Klaipėda, Lithuania, 2016-present.

 

Achievements

Responsible for the successful reclamation of church property confiscated during the Soviet years in the Klaipėda region, Lithuania, 1992-1996.

Active in the successful effort to establish a Department of Evangelical Theology in the University of Klaipėda, 1993.

 

Career History

Ordained to the Holy Ministry in 1991, Lithuania.

Member of the presidium of the consistory of ELCL 1995-present.

Chairman of the hymnal committee of ELCL 2000-present.

Member of the liturgy committee of ELCL 1995-present.

Editor of the ELCL journal “Keleivis” 1996.

Member of editorial commission of the ELCL newspaper “Lietuvos liuteronų Kelias” 2005-present

Compiler and editor of the ELCL liturgical agenda 1997.

Representative of ELCL – “Theobalt Conference” 2000-present

 

Personal Details

Darius Petkūnas, born April 19, 1969, Klaipėda, Lithuania.

Married: 1996 to Inga Stakelytė.

Children: Ieva and Augustė Petkūnaitės, born 1998.

 

Cell phone: +370 611 38226

E-mail:

 

 

 

****************************************************

 

 

Publikacijos / Publications

 

2019

 

Darius Petkūnas 1942 m. „ekumeninis“ giesmynas ir jo įdiegimo sunkumai. – Mokslo ir tikėjimo dialogai. Tiltai. Priedas: mokslo darbai, 2019, vol. 5, p. 6-40.

 

Darius Petkūnas Efforts of the Ingrian Lutherans to Exhibit Their Own Liturgical Expressions Before October Revolution. – Aatteiden ja herätysten virrassa: Professori Jouko Talonen juhlakirja. Suomen Kirkkohistoriallinen Seura (Finnish Society for Church History) 239. Helsinki 2019, p. 170-177.

 

 

 

2018

 

Darius Petkūnas Liturgija kaip veiksnys lietuvių ir prūsų tautinei tapatybei išsaugoti Prūsijos kunigaikštystėje XVI amžiuje. – Senoji Lietuvos literatūra, 2018, vol. 45, p. 15-38.

 

Darius Petkūnas Įspraustinio žodžio Dievas ištakos lietuviškoje Švč. Trejybės formulėje. – Res Humanitariae XXIII, 2018, p. 42-56.

 

Darius Petkūnas The Second Reformation in German-speaking Lands. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2018, p. 702.

 

 

 

2017

 

Darius Petkūnas The Sources of the 1545 Old Prussian Language Catechisms. – Acta Historica Universitatis Klaipedensis, 2017, vol. 35, p. 189-208.

 

 

 

2016

 

Darius Petkūnas Lietuvos Liuteronų Bažnyčios inicijuotos diskusijos dėl Kristijono Donelaičio portreto 1964 m. spaudoje. – Kristijono Donelaičio reikšmės. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 2016, p. 177-193.

 

Дарюс Пяткунас, Сергей Исаев Литовская Евангелическо-Лютеранская церковь. – Православная энциклопедия, Т. 41. М., 2016, p. 179-182.

 

Дарюс Пяткунас Богослужение в Лютеранстве. – Православная энциклопедия, T. 42. М., 2016, p. 192-199.

 

Darius Petkūnas Gotfrydo Ostermejerio 1775 metų agenda – paskutinė unikali Prūsijos Karalystės lietuvių evangelikų liuteronų liturginė knyga. – Senoji Lietuvos literatūra 41 kn. Gotfrydo Ostermejerio lituanistinio paveldo tyrimai I. Vilnius 2016, p. 115-134.

 

 

 

2015

 

Darius Petkūnas Von der Litauischen Lutherischen Kirche 1964 ausgelöste Diskussion um das erste Portrait von K. Donelaitis. – Annaberger Annalen 23/2015, p. 293-301.

 

 

 

2014

 

Darius Petkūnas Lithuanian Lutheran Church during World War Two. Klaipėda, KU leidykla 2014, p. 328.

 

Darius Petkūnas Kristijono Donelaičio laikotarpio Prūsijos lietuvių liuteronų giesmės ir jų teologija. – Kristijono Donelaičio laikų liuteronų giesmių antologija. Sudarė Guido Michelini ir Darius Petkūnas. Klaipėda, KU leidykla 2014, p. 46-94.

 

Darius Petkūnas Suffering, Persecution, and Martyrdom as a Mark of the Church. – Journal of Lutheran Mission. September 2014, Vol. 2, No. 2, p. 52-56.

 

Darius Petkūnas Sufrimiento, Persecución y Martirio: Marcas de la iglesia (Suffering, Persecution, and Martyrdom as a Mark of the Church). – www.liuteronai.lt, p. 1-8.

 

 

2013

 

Darius Petkūnas Russian and Baltic Lutheran Liturgy in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Klaipėda, KU leidykla 2013, p. 791.

 

Darius Petkūnas Augsburgo išpažinimo įdiegimas Prūsijoje: L. Rėzos tyrimai XIX a. Prūsijos konfesiniame kontekste. – Martynas Liudvikas Rėza. Raštai. II tomas. Filologija. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 2013, p. 33-49.

 

Darius Petkūnas Center and Periphery in the Lutheran Liturgy. Confessional Identity and Ecumenical Perspective. – Propter Christum: Christ at the Center. USA, Luther Academy 2013, p. 243-256.

 

Darius Petkūnas The introduction of Secular Rites of Passage in Lithuania. – Communist Alternatives to Christian Rites.Soter. Religijos mokslo žurnalas. 47 (75). Vytauto Didžiojo Universitetas. Kaunas 2013, p. 93-112.

 

 

 

2012

 

Darius Petkūnas Rytų Prūsijos liuteronų liturginė tradicija ir lietuviškoji jos raiška Reformacijos ir Donelaičio laikų agendose / The East Prussian Lutheran Liturgical Tradition and its Lithuanian Expression from the Reformation to the Agendas of the Donelaitis Era. Klaipėda, KU leidykla 2012, p. 569.

 

Darius Petkūnas Prieškario Liuteronų Bažnyčios pastangos išleisti giesmyną bendrine lietuvių kalba. – Res Humanitariae XI, Klaipėda 2012, p. 7-26.

 

Darius Petkūnas Russian Imperial Lutheran Liturgy since the Publication of the 1832 Agenda. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 102 / 2012 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für Kirchengeschichte). Helsiniki 2012, p. 57-76.

 

Darius Petkūnas The Quest for Lutheran Identity in the Russian Empire. – Concordia Theological Quarterly (CTQ). Volume 76:1-2. January/April 2012. p. 129-155.

 

Darius Petkūnas Efforts by the Lutheran Churches in Courland, Livonia, and Independent Latvia to Revise the 1897 Russian Imperial Agenda. – Kārlis Irbe 1861-1934. 150 gadu jubilejas konferences materiālu krājums. Sostādījis Voldemārs Lauciņš. Riga, Luteranisma mantojuma fonds 2012, p. 164-179.

 

Дарюс Пяткунас История самоидентификации лютеранства в Российской империи. – www.liuteronai.lt, p. 1-20.

 

 

 

2011

 

Darius Petkūnas The Repression of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania during the Stalinist Era. Klaipėda, KU leidykla 2011, p. 256.

 

Darius Petkūnas Earliest Ecumenical Activities in Lithuania involving the Roman Catholic, Russian Orthodox, and Lutheran Churches and Soviet Reactions. – Church History Between Rome and Vilnius: Challenges to Christianity from Early Modern Ages to the 20th Century. Bažnyčios istorijos studijos IV tomas. Vilnius 2011, p. 121-138.

 

Darius Petkūnas Kunigas ir teologas Martynas Liudikas Rėza. – Martynas Liudvikas Rėza. Raštai. I tomas. Filologija. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 2011, p. 1-30.

 

Darius Petkūnas The Road to the Unification of the Lutheran Churches in the Russian Empire under a Single Liturgy. – Kyrkohandbok för evangeliskt-lutherska församlingarne i Ryska riket 1832. Skara 2011, p. 9-41.

 

Darius Petkūnas Vägen till en gemensam liturgii för de lutherska kyrkorna i Ryssland. – Kyrkohandbok för evangeliskt-lutherska församlingarne i Ryska riket 1832. Skara 2011, p. 43-73.

 

 

 

2010

 

Darius Petkunas Ludwig Martin Rhesa – a Distinguished Scholar of the Königsberg University and Theologian of the Prussian Lutheran Church.Senoji Lietuvos literatūra. 30 kn.. Vilnius 2010. p. 217-273.

 

Darius Petkunas The Road to the Unification of the Lutheran Churches in the Russian Empire under a Single Liturgy. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 100 / 2010 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für Kirchengeschichte). Helsiniki 2010, p. 93-125.

 

 

 

2009

 

Darius Petkūnas Consensus of Sandomierz – a Unique Ecumenical Document in 16th Century Polish-Lithuanian Protestant Christianity. – Concordia Theological Quarterly (CTQ). Volume 73:4. October 2009, p. 317-346.

 

 

 

2008

 

Darius Petkunas The Struggle of the Lithuanian Roman Catholic Church to Save Vilnius Archcathedral. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 98 / 2008 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für kirchengeschichte). Editors Ketola Mikko & Laine Tuija. Helsiniki 2008, p. 94-137.

 

Darius Petkunas Origins and Development of Liturgical Traditions in Courland in the 16th - 19th Centuries. – Protestantiskajam kultūras mantojumam Zemgalē 440 referati. G. Eliasa Jelgavas vestures un maklsas muzejs. Jelgava 2008, p. 31-37.

 

Darius Petkūnas Resurgence of Evangelical Lutheran Church in Lithuania after the Soviet Era. Macomb, Lutheran Heritage Foundation 2008, p. 83.

 

Darius Petkūnas Liivimaa liturgilised traditsioonid 16.-18. sajandil. – www.liuteronai.lt, p. 1-31.

 

 

 

2007

 

Darius Petkunas Holy Communion Rites in the Polish and Lithuanian Reformed Agendas of the 16th and Early 17th Centuries. KU leidykla, Klaipėda 2007, p. 397.

 

Darius Petkunas Wiedergeweiht. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Litauen. – Lutherische Beiträge, Beiheft Nr. 6, Groß Oesingen 2007, p. 60.

 

Darius Petkunas Les Anti-Trinitaires Polonais et Lituaniens, Pratique Eucharistique dans les 16éme et 17éme Siècles.Pratique de l'Eucharistie dans les 16éme et 17éme Siècles. – www.liuteronai.lt, p. 1-33.

 

Darius Petkūnas Uskonpuhdistuksen historiasta puolassa ja Liettuassa (A Survey of the History of the Reformation). – Donelaits - seura - Littuan ystävät ry. 2007, No. 2, p. 14-18.

 

 

 

2006

 

Darius Petkūnas Das Vilniuser Kolloquium von 1585 als Bemühung des Fürsten Christophorus Radzivilus des Donners, die kirchliche Eintracht zwichen der Lutherischen und der Evangelisch-reformierten Kirche des Grossfürstentums Litauen zu bewahren. – Colloquium habitum Vilnae die 14 Iunii, anno 1585 super articulo de Caena Domini. Institutum Litterarum Lithuanicarum Ethnologiaeque. Vilnius 2006, p. 205-232.

 

Darius Petkūnas 1585 metų Vilniaus kolokviumas – kunigaikščio Kristupo Radvilo Perkūno pastangos išsaugoti ekleziastinę bendrystę tarp LDK Liuteronų ir Reformatų bažnyčių. – Colloquium habitum Vilnae die 14 Iunii, anno 1585 super articulo de Caena Domini. Institutum Litterarum Lithuanicarum Ethnologiaeque. Vilnius 2006, p. 181-204.

 

Darius Petkūnas A Survey of the History of the Reformation in Poland and Lithuania. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 96 / 2006 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für kirchengeschichte). Editors Ketola Mikko & Laine Tuija. Helsiniki 2006, p. 27-39.

 

 

 

2005

 

Darius Petkūnas Consensus of Sandomierz – a Unique Ecumenical Document in 16th Century Polish-Lithuanian Protestant Christianity. – Tiltai, 2005, 1. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla 2005, p. 85-104.

 

Darius Petkūnas Wilno 1585 Colloquium – Lutheran and Reformed Discord over Sacramental Theology in Lithuania. – Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 2005, XLIX. Warszawa 2005, p. 17-34.

 

Darius Petkūnas Polish and Lithuanian Anti-Trinitarian Eucharistic Practice in the 16th and 17th Centuries. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 95 / 2005 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für kirchengeschichte). Editors Ketola Mikko & Laine Tuija. Helsiniki 2005, p. 100-135.

 

Darius Petkūnas Kunigo Kristijono Donelaičio ganytojiška veikla, teologiniai motyvai Metuose bei kitame rašytiniame palikime. – Tiltai. Priedas: Mokslo darbai 2005, Nr. 27, p. 61-88.

 

 

 

2003

 

Darius Petkūnas Formulas for the Distribution of Holy Communion in the Reformed Agendas of 16th-17th century Poland and Lithuania compared with other Protestant Liturgies of the same Period. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 93 / 2003 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für kirchengeschichte). Editors Ketola Mikko & Laine Tuija. Helsiniki 2003, p. 58-88.

 

 

 

2002

 

Darius Petkūnas The Church in the Transition between Socialism and Capitalism. – Nation and Religion: Aspects of European Identity (Socrates-Erasmus Intensive Programme organised jointly by the Tartu University and the University of Helsinki, and supported by the European Commission). Tummavuoren Kirjapaino Ltd. Vantaa, Finland, 2002, p. 23-34.

 

 

 

1998

 

Darius Petkūnas Mažvydo liuteronybės plėtros koncepcija. – Renesanso ir reformos įtaka Mažajai Lietuvai. Mokslinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 1998, p. 58-73.

 

Darius Petkūnas Poema “Metai” – pamokslų rinkinys?Tiltai, 1998, 2-3 (4-5). Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 1998, p. 127-133.

 

 

 

1997

 

Darius Petkūnas Mažvydas ir pirmoji lietuviška liturgija. – M. Mažvydas Pirmoji lietuviška knyga. Tarptautinės mokslinės konferencijos įvykusios 1997 m. sausio 14 d., medžiaga. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 1997, p. 58-62.

 

 

 

Darius Petkūnas