Dvasininkai

Kun. doc. dr. habil. Darius Petkūnas

Pareigos: Kunigas

Gimė: 1969.04.19

Ordinuotas: 1991.07.28

Aptarnauja: Kretingos, Priekules, Palangos parapijas.

Kontaktai:

Tel. +370 611 38226
El.paštas:

 

CV - Gyvenimo aprašymas

 

Darius Petkūnas, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios kunigas, habilituotas teologijos daktaras, Helsinkio universiteto docentas, Klaipėdos universiteto HMF Baltistikos Centro vyresnysis mokslinis bendradarbis, 6 monografijų bei kelių dešimčių mokslinių straipsnių autorius Lietuvos ir užsienio akademiniuose žurnaluose.

 

Išsilavinimas ir akademinė veikla

1987 Klaipėdos 19-tos vidurinės mokyklos absolventas.

1993 Diplomuotas inžinierius (Techninių sistemų automatika ir valdymas), Kauno Technologijos Universitetas.

1994 Teologijos bakalauras, Estijos evangelikų liuteronų Bažnyčios Teologijos Institutas, Talinas, Estija.

1998 Teologijos magistras, Tartu Universitetas, Tartu, Estija.

2004 Teologijos daktaras, Helsinkio universitetas, Suomija.

1996 - 2008 Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto (HMF) Teologijos katedros dėstytojas.

2010 Teologijos docentas, Helsinkio universitetas, Helsinkis, Suomija.

2010 - 2015 Klaipėdos universiteto HMF Baltistikos Centro vyresnysis mokslinis bendradarbis.

2013 - Habilituotas daktaras, Leipcigo universitetas, Vokietija.

2016 - Klaipėdos universiteto, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto, Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro vyresnysis mokslinis bendradarbis.

 

Mokslinės veiklos kryptys: senosios religinės literatūros baltų kalbomis tyrimai, Prūsijos, Baltijos šalių ir Rusijos Liuteronų Bažnyčios istorija, liturginės tradicijos, bažnyčios poveikis kultūrai.

 

Profesinė veikla ir pareigos

1991 - Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios (LELB) kunigas.

1996 - Žurnalo “Keleivis” redaktorius.

1995 - LELB Konsistorijos prezidiumo narys.

1996 - LELB atstovas Porvoo Komunijoje.

2000 - 2007 LELB giesmyno “Krikščioniškos giesmės” redakcijos komisijos pirmininkas.

2000 - LELB atstovas ekumeninėje Theobalt konferencijoje.

2005 - Laikraščio “Lietuvos Evangelikų Kelias” redakcijos komiteto narys.

 

Pasiekimai

1992 - Aktyviai dalyvavo įkuriant Evangeliškosios Teologijos Centrą Klaipėdos Universitete.

1992 - 1996 Atsakingas už sovietiniais laikais konfiskuotą LELB turto atgavimą Klaipėdos krašte.

2000 - 2012 Palangos liuteronų bažnyčios statybos projekto iniciatorius ir įgyvendintojas.

2015 m. - Apdovanotas prestižine Klasco premija už mokslinę veiklą.

5 monografijų ir 25 mokslinių straipsnių autorius.

 

 

****************************************************

 

Curriculum Vitae

 

 

Personal Profile

Darius Petkūnas, Lutheran pastor and member of the presidium in the consistory of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania (ELCL); author of four books and articles on the history of the church and practical theology in Poland, the Baltic States, and Russia in peer-reviewed academic journals; chairman of the hymnal committee and member of the liturgy committee of ELCL.

 

Experience

Graduate secondary school No. 19, Klaipėda, Lithuania, 1987.

Compulsory service in the army of the USSR (Aircraft Weapons Technician) 1988-1989

Graduated from Kaunas Technological University, Kaunas, Lithuania, 1993, with the degree of telemechanical engineering specialist.

Bachelor of Divinity, Institute of Theology, Tallinn, Estonia, 1994.

Master of Theology, University of Tartu, Tartu, Estonia, 1998.

Doctor of Theology, University of Helsinki, Helsinki, Finland, 2004.

Lecturer in Theology, University of Klaipėda, 1996-2008.

Docent of Theology, University of Helsinki, Helsinki, Finland, 2010-present.

Senior research fellow, Center for Baltic Studies, University of Klaipėda, Klaipėda, Lithuania, 2010-present.

Habilitated Doctor, University of Leipzig, Leipzig, Germany, 2015-present.

Senior research fellow, John Paul II Center for Christian Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, University of Klaipėda, Klaipėda, Lithuania, 2016-present.

 

Achievements

Responsible for the successful reclamation of church property confiscated during the Soviet years in the Klaipėda region, Lithuania, 1992-1996.

Active in the successful effort to establish a Department of Evangelical Theology in the University of Klaipėda, 1993.

 

Career History

Ordained to the Holy Ministry in 1991, Lithuania.

Member of the presidium of the consistory of ELCL 1995-present.

Chairman of the hymnal committee of ELCL 2000-present.

Member of the liturgy committee of ELCL 1995-present.

Editor of the ELCL journal “Keleivis” 1996.

Member of editorial commission of the ELCL newspaper “Lietuvos evangelikų Kelias” 2005-present

Compiler and editor of the ELCL liturgical agenda 1997.

Webmaster of the official web site of the ELCL 2000-present.

Representative of ELCL – “Theobalt Conference” 2000-present

 

Personal Details

Darius Petkūnas, born April 19, 1969, Klaipėda, Lithuania.

Married: 1996 to Inga Stakelytė.

Children: Ieva and Augustė Petkūnaitės, born 1998.

 

Cell phone: +370 611 38226

E-mail:

 

 

 

****************************************************

 

 

Publikacijos / Publications

 

 

Monografijos / Monographs

 

The Second Reformation in German-Speaking Lands. Klaipėda 2018. – p. 702.

 

Lithuanian Lutheran Church during World War Two. Klaipėda 2014. – p. 328.

 

Russian and Baltic Lutheran Liturgy in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Klaipėda 2013. – p. 791.

 

Rytų Prūsijos liuteronų liturginė tradicija ir lietuviškoji jos raiška Reformacijos ir Donelaičio laikų agendose / The East Prussian Lutheran Liturgical Tradition and its Lithuanian Expression from the Reformation to the Agendas of the Donelaitis Era. Klaipėda 2012. – p. 569.

 

The Repression of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania during the Stalinist Era. Klaipėda 2011. – p. 256.

 

Holy Communion Rites in the Polish and Lithuanian Reformed Agendas of the 16th and Early 17th Centuries. Klaipėda 2007. – p. 397.

 

 

 

 

Moksliniai straipsniai / Academic articles

 

 

Kristijono Donelaičio laikotarpio Prūsijos lietuvių liuteronų giesmės ir jų teologija. - Kristijono Donelaičio laikų liuteronų giesmių antologija. Sudarė Guido Michelini ir Darius Petkūnas. Klaipėda 2014. p. 46-94.

 

Center and Periphery in the Lutheran Liturgy. Confessional Identity and Ecumenical Perspective. – Propter Christum: Christ at the Center. USA, Luther Academy, 2013. p. 243-256.

 

 

Augsburgo išpažinimo įdiegimas Prūsijoje: L. Rėzos tyrimai XIX a. Prūsijos konfesiniame kontekste. – Martynas Liudvikas Rėza. Raštai. II tomas. Filologija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, p. 33-49.

 

 

The Introduction of Secular Rites of Passage in Lithuania – Communist Alternatives to Christian Rites.Soter. Religijos mokslo žurnalas. 47 (75). Vytauto Didžiojo Universitetas. Kaunas 2013. p.93-112.

 

 

Efforts by the Lutheran Churches in Courland, Livonia, and Independent Latvia to Revise the 1897 Russian Imperial Agenda. – Kārlis Irbe (1861-1934) 150 gadu jubilejas konferences materiālu krājums. Sostādījis Voldemārs Lauciņš. Riga 2012. Riga 2012. p. 164-179.

 

 

The Quest for Lutheran Identity in the Russian Empire. - Concordia Theological Quarterly (CTQ). Volume 76:1-2. January/April 2012. p.129-155.

 

Russian Imperial Lutheran Liturgy since the Publication of the 1832 Agenda. - Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 102 / 2012 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für Kirchengeschichte). Helsiniki 2012, p.57-76.

 

 

Prieškario Liuteronų Bažnyčios pastangos išleisti giesmyną bendrine lietuvių kalba. – Res Humanitariae XI, Klaipėda 2012. p.7-26.

 

Kunigas ir teologas Martynas Liudikas Rėza. – Martynas Liudvikas Rėza. Raštai. I tomas. Filologija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 1-30.

 

Earliest Ecumenical Activities in Lithuania involving the Roman Catholic, Russian Orthodox, and Lutheran Churches and Soviet Reactions. – Church History Between Rome and Vilnius: Challenges to Christianity from Early Modern Ages to the 20th Century. Bažnyčios istorijos studijos IV tomas. Vilnius 2011. p. 121-138

 

Vägen till en gemensam liturgi för de lutherska kyrkorna i Russland. – Kyrkohandbok för Evangeliskt-Lutherska Församlingarne i Ryska Riket 1832. Utgiven i faksimil och med kommentar av Johnny Hagberg. Skara 2011, p. 43-73

 

The Road to the Unification of the Lutheran Churches in the Russian Empire under a Single Liturgy. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 100 / 2010 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für Kirchengeschichte). Helsiniki 2010, p.93-125.

 

 

Ludwig Martin Rhesa - a Distinguished Scholar of the Königsberg University and Theologian of the Prussian Lutheran Church. - Senoji Lietuvos literatūra. 30 kn. Vilnius 2010. p. 217-273.

 

Consensus of Sandomierz – a Unique Ecumenical Document in 16 th Century Polish – Lithuanian Protestant Christianity. - Concordia Theological Quarterly 73 (2009), p.317-346.

 

Livonijas liturgiskas tradicijas 16.-18. gadsimta. (Livonian Liturgical Traditions in the 16th -18th Centuries.) – Vidzeme, baznica, sabiedriba laikmetu maina. Valmiera, Vidzemes Augstskola, 2009. pp. 39-61.

 

 

Liivimaa liturgilised traditsioonid 16.-18. sajandil. (Livonian Liturgical Traditions in the 16th -18th Centuries.) (2009) - http://www.liuteronai.lt/content/download/5124/39511/file/Petkunas_Liivimaa_liturgilised_traditsioonid.pdf

 

 

Origins and Development of Liturgical Traditions in Courland in the 16th – 19th Centuries. - Protestantiskajam kultūras mantojumam Zemgalē 440 referati. G. Eliasa Jelgavas vestures un maklsas muzejs. Jelgava 2008. pp. 31-37.

 

 

Kurzemes luterāņu baznīcas liturģiskās tradīcijas veidošanās un attīstība 16.-18. gadsimtā. - Protestantiskajam kultūras mantojumam Zemgalē 440 referati. G. Eliasa Jelgavas vestures un maklsas muzejs. Jelgava 2008. pp. 48-52.

 

 

The Struggle of the Lithuanian Roman Catholic Church to Save Vilnius Archcathedral. - Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 98 / 2008 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für kirchengeschichte). Editors Ketola Mikko & Laine Tuija. Helsiniki 2008, pp. 94–137.

 

 

1585 metų Vilniaus koliokviumas – kunigaikščio Kristupo Radvilo Perkūno pastangos išsaugoti ekleziastinę bendrystę tarp LDK Liuteronų ir Reformatų bažnyčių. - Colloquium habitum Vilnae die 14 Iunii, anno 1585 super articulo de Caena Domini. Institutum Litterarum Lithuanicarum Ethnologiaeque. Vilnius 2006. pp. 181-204.

 

 

Das Vilniuser Kolloquium von 1585 als Bemühung des Fürsten Christophorus Radzivilus des Donners, die kirchliche Eintracht zwichen der Lutherischen und der Evangelisch-reformierten Kirche des Grossfürstentums Litauen zu bewahren. - Colloquium habitum Vilnae die 14 Iunii, anno 1585 super articulo de Caena Domini. Institutum Litterarum Lithuanicarum Ethnologiaeque. Vilnius 2006. pp. 205-232.

 

 

A Survey of the History of the Reformation in Poland and Lithuania. - Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 96 / 2006 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für kirchengeschichte). Editors Ketola Mikko & Laine Tuija. Helsiniki 2006, pp. 27-39.

 

 

Kunigo Kristijono Donelaičio ganytojiška veikla, teologiniai motyvai Metuose bei kitame rašytiniame palikime. - Tiltai. Priedas: Mokslo darbai 2005, Nr. 27. – pp. 61-88

 

 

Polish and Lithuanian Anti-Trinitarian Eucharistic Practice in the 16th and 17th Centuries. - Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 95 / 2005 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für kirchengeschichte). Editors Ketola Mikko & Laine Tuija. Helsiniki 2005, pp. 100-135.

 

 

Pratique de l'Eucharistie dans les 16ème et 17ème Siècles. - (2005) http://www.liuteronai.lt/content/download/5140/39575/file/Socininain%20worship_French.doc

 

 

Wilno 1585 Colloquium - Lutheran and Reformed Discord over Sacramental Theology in Lithuania. - Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2005, XLIX. Warszawa 2005. – pp. 17-34

 

 

Consensus of Sandomierz – a Unique Ecumenical Document in 16th Century Polish–Lithuanian Protestant Christianity. - Tiltai, 2005, 1. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. - pp. 85-104.

 

 

Formulas for the Distribution of Holy Communion in the Reformed Agendas of 16th-17th century Poland and Lithuania compared with other Protestant Liturgies of the same Period. - Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 93 / 2003 = Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift (Jahrbuch der finnischen Gesellschaft für kirchengeschichte). Editors Ketola Mikko & Laine Tuija. Helsiniki 2003, pp. 58-88.

 

 

The Church in the Transition between Socialism and Capitalism. - Nation and Religion: Aspects of European Identity (Socrates-Erasmus Intensive Programme organised jointly by the Tartu University and the University of Helsinki, and supported by the European Commission). – Tummavuoren Kirjapaino Ltd. Vantaa, Finland, 2002. – pp. 23-34.

 

 

Poema “Metai” – pamokslų rinkinys? - Tiltai, 1998, 2-3 (4-5) - Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 1998. - pp.127-133

 

 

Mažvydo liuteronybės plėtros koncepcija. - Renesanso ir reformos įtaka Mažajai Lietuvai. Mokslinės konferencijos medžiaga. - Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 1998. – pp. 58-73.

 

 

Mažvydas ir pirmoji lietuviška liturgija. - M. Mažvydas Pirmoji lietuviška knyga. Tarptautinės mokslinės konferencijos įvykusios 1997 m. sausio 14 d., medžiaga. - Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 1997. – pp. 58-62.

 

 

 

 

Kitos publikacijos / Other Publications

 

 

Resurgence of Evangelical Lutheran Church in Lithuania after the Soviet Era. Macomb 2008.

 

 

Wiedergeweiht. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Litauen. - Lutherische Beiträge. Beiheft Nr. 6. Gross Oesingen 2007.

 

 

XX a. okupacijų žalos mastai Lietuvos Liuteronų Bažnyčiai. – Lietuvos evangelikų kelias. 2014 m. kovo mėn. Nr.3 (356).

 

 

Jonas Viktoras Kalvanas – ryškiausia XX a. antros pusės Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios asmenybė. – Lietuvos evangelikų kelias. 2014 m. balandžio - gegužės mėn. Nr.4-5 (357-358).

Darius Petkūnas