Renginiai ir informacija

 

 

 

 

 

 

 

LELB parapijų kapinių šventės:

Anaičių – birželio 21 d. - 13 val.
Didšilių – rugpjūčio 23 d. - 14 val.
Drevernos – liepos 19 d. - 14 val.
Elniškės – birželio 28 d. - 14 val.
Gindulių – rugpjūčio 23 d. – 13 val.
Jonaičių – liepos 12 d. – 14 val.
Jurbarko – liepos 19 d. - 10 val.
Karklės – gegužės 31 d. - 13 val.
Kiauleikių – birželio 21 d. - 13 val.
Kintų – rugpjūčio 2 d. - 14 val.
Kisinių – birželio 28 d. - 15 val.
Klaipėdos (Skulptūrų parke) – Rugpjūčio 16 d. - 12 val.
Kretingos – rugpjūčio 23 d. - 13 val.
Laučių 1-ųjų – birželio 14 d. - 14 val.
Lėbartų – liepos 5 d. - 12 val.
Liaudginų – rugpjūčio 2 d. - 13 val.
Marių – liepos 19 d. - 14 val.
Mažintų – gegužės 31 d. - 13 val.
Mingės – liepos 5 d. - 14 val.
Mišučių – rugpjūčio 2 d. - 13 val.
Nemeilų – birželio 14 d. – 11 val.
Pagėgių – rugpjūčio 2 d. - 10 val.
Pašvencio – birželio 14 d. - 13 val.
Ramoniškės – birželio 27 d. - 14 val.
Rikyškių – liepos 19 d. - 13 val.
Ropkojų – liepos 5 d. - 13 val.
Rūdaičių – liepos 12 d. - 13 val.
Rukų – rugpjūčio 9 d. - 13 val.
Rupeikių – rugpjūčio 30 d. - 14 val.
Skirsnemunės – liepos 26 d. – 10:30 val.
Svencelės – rugpjūčio 9 d. - 14 val.
Trepų – liepos 26 d. - 12 val.
Vanagų – rugpjūčio 16 d. - 13 val.
Vilkyčių – birželio 7 d. - 14 val.

 

DIDŽIOJI SAVAITĖ, VELYKOS IR ATVELYKIO LAIKOTARPIS 2020

Numatomos nuotolinių pamaldų transliacijos internetu:

2020 04 05 – Verbų sekmadienis. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus - 11 val.

2020 04 09 – Didysis Ketvirtadienis. Šventosios Vakarienės įsteigimas - 18 val.

2020 04 10 – Didysis Penktadienis. Jėzaus Kristaus kančia - 18 val.

2020 04 12 – Prisikėlimo pamaldos Transliacija iš Tauragės - 7 val.

2020 04 13 – Antroji Velykų diena. Transliacija iš Tauragės - 10 val.

2020 04 19 – 1 sekmadienis po Velykų. Transliacija iš Palangos - 11 val.

Numatomu laiku transliacijas stebėkite ir į pamaldas junkitės Kelio paskyroje arba LELB grupėje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos krikščioniškos bažnyčios ir organizacijos

Katalikų bažnyčia Lietuvoje - Lietuvos Romos katalikų bažnyčios interneto svetainė

"Bažnyčios žinios" – Lietuvos Romos katalikų bažnyčios Informacijos Centro leidinys

Bernardinai.lt - interneto dienraštis, įsteigtas Romos katalikų bažnyčios Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordino Lietuvoje

Jėzuitų svetainė - Lietuvos Romos katalikų bažnyčios Jėzuitų ordino interneto puslapis

Lietuvos reformatai - Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios interneto svetainė

„Prizmė“ – Žurnalas apie Dievą ir jo pasaulį

Lietuvos Biblijos draugija - Tarpkonfesinė visuomeninė organizacija, verčianti, leidžianti ir platinanti Šventąjį Raštą

Gerosios Naujienos centras - Tarpkonfesinė organizacija Evangelijai skelbti moderniomis informavimo priemonėmis

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis

Partnerinės bažnyčios

ELCA Grand Canyon Synod – JAV evangelikų liuteronų bažnyčios Grand Canyon sinodas

Lutheran Church Missouri Synod - JAV Liuteronų bažnyčia Misūrio Sinodas

Lipische Landeskirche – EKD Lipės krašto bažnyčia

Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland – Vokietijos Šiaurės bažnyčia

Porvoo Communion – Porvoo komunija

The International Church of Vilnius – Tarptautinė Vilniaus evangelikų liuteronų parapija

Knygos

Darius Petkunas Holy Communion Rites in the Polish and Lithuanian Reformed Agendas of the 16th and Early 17th Centuries. KU leidykla, Klaipėda 2007.

 

Darius Petkūnas The Repression of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania during the Stalinist Era. Klaipėda, KU leidykla 2011.

 

Darius Petkūnas Rytų Prūsijos liuteronų liturginė tradicija ir lietuviškoji jos raiška Reformacijos ir Donelaičio laikų agendose / The East Prussian Lutheran Liturgical Tradition and its Lithuanian Expression from the Reformation to the Agendas of the Donelaitis Era. Klaipėda, KU leidykla 2012.

 

Darius Petkūnas Russian and Baltic Lutheran Liturgy in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Klaipėda, KU leidykla 2013.

 

Darius Petkūnas Lithuanian Lutheran Church during World War Two. Klaipėda, KU leidykla 2014.

 

Darius Petkūnas The Second Reformation in German-speaking Lands. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2018, p. 702.