Aktualu

Vyskupas Mindaugas Sabutis: melskimės namuose

2020 Kovo mėn. 16 d.

Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės! Visokiomis aplinkybėmis dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje. (1 Tes 5,16-18)

 

Mieli tikintieji,

Įkeliu tai, ką vakar kalbėjau po pamokslo. Kviečiu pažiūrėti, o čia santrauka:

1. Melskimės kasdien. Kasdienei maldai turėkime liuteronišką giesmyną „Krikščioniškos giesmės“, Bibliją ir M. Liuterio „Kasdien Tave garbinsiu“.

2. Namų pamaldų tvarka – giesmyne 834 psl.

3. Kasdieniai Biblijos skaitiniai nuo 3 Gavėnios sekmadienio – giesmyne 948 psl.

4. Prie savo įprastų maldų pridėkime liuteronišką Litaniją (giesmyne 822 psl.) - joje sudėti visi Bažnyčios ir asmeniniai prašymai.

5. Kiekvieną trečiadienio vakarą 18 val. pamaldose Vilniuje meldžiamės už esančius ligoje ir kitose bėdose. Nors dabar pamaldų nebus, mes su kun. Ričardu Dokšu ketiname melstis įprastu metu. Siųskite maldos prašymus man žinute į FB arba į mano tel. +37068795417. Parašykite žmogaus vardą ir poreikį.

6. Prašau maldoje prisiminti ir mane bei visus kunigus bei diakonus.

VIEŠPATS Dievas telaimina ir tesaugoja tave!
VIEŠPATS Dievas teapšviečia tave savo veidu ir tesie tau malonus!
VIEŠPATS Dievas tepakelia savo veidą į tave ir tesuteikia tau ramybę!

(Sk 6,24-26)

Vaizdo įrašą žiūrėkite čia: https://www.facebook.com/liuteronas.lietuvos/videos/3209307642453226/