Bažnytinė muzika

,,Giesmių giesmelė 2018“ – Kretingoje

2018 Gegužės mėn. 13 d.

Gegužės 5 dieną tradicinė ,,Giesmių giesmelė“ 2018 – TIKĖJIMAS, VILTIS ir MEILĖ“ atkeliavo į Kretingą. Bažnyčia, jos aplinka atgijo ir mirguliavo nuo gausaus saviškių ir svečių būrio: atvyko net penkiolika kolektyvų – giedotojai choristai, ansambliečiai, solistai, orkestrantai, smuikininkai, kitų kūrinių atlikėjai, jų vadovai, mokytojai, parapijų kunigai.

Šventės pradžią paskelbė Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnytinės Muzikos Sandraugos pirmininkė Laura Matuzaitė – Kairienė, uždegdama šventės simbolio – aukuro – žvakelę. Visus šventės dalyvius, žiūrovus savo atvykimu pagerbė ir nuoširdžiais žodžiais pasveikino kretingiškių gerbiamas Seimo narys Antanas Vinkus, Savivaldybės Administracijos direktorius Virginijus Domarkas, vyskupas Mindaugas Sabutis, šventės šeimininkas – parapijos kunigas Darius Petkūnas, kunigas Gunnar Berg iš Vokietijos, kuris už svarų ilgametį humanitarinį indėlį į Lietuvos evangelikų bendruomenių veiklą buvo pagerbtas ir adovanotas Sidabro kryžiumi.

 

,,Giesmių giesmelę“ pradėjo gražus šeimininkų duetas: kanklėmis grojanti ir giedanti Austėja Kaulickytė ir vokalistas Ervinas Kučinskas, kuriuos parengė vadovė Inga Petkūnienė. Juos keitė mokytojos Dainos Liorančienės parengtas irgi žavus mažųjų atlikėjų Luko Kairio ir Emilijos Vasiliauskaitės duetas iš Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokyklos ir parapijos. Po maldos namų skliautais skambėjo Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios vaikų ansamblio, paruošto vadovės Renatos Kreimerės, nuoširdžiai atliekami kūriniai. Į mūsų giesmių šventę jau antrus metus atvyksta svečių iš Latvijos Kegums evangelikų liuteronų parapijos, tad renginys tampa ir tarptautinis. Vadovo Raimonds Alpe paruoštas ansamblis atliko net keturis kūrinėlius. Editos Gložaitienės vadovaujamas Klaipėdos bažnyčios vaikų choras giedojo giesmes ,,Jėzus“, ,,Džiaugtis svarbu“ o fleitų ansamblis atliko Ch.Hubner ,,Pjesę“. Malonu buvo klausytis Jūros Gulbės ir Guodos Gulbės dueto. Joms akomponavo tėtis Teodoras Gulbis. Skaitovas Gajus Mančas jautriai padeklamavo ,,Ačiū, Tau, Dievuli, kad turiu mamytę“. Klaipėdiškių pasirodymą užbaigė Violeta Vasiliauskienė, atlikdama Hedvig von Reden ,,Žinai Tu mano kelią, mielas Dieve“. Po to lyg paukštelis pragydo mamos Jolantos Petraitienės paruošta jaunoji solistė Smiltė iš Priekulės. Nuoširdžiu giedojimu pavergė Klaipėdos etnokultūros centro vaikų folkloro ansamblis ,,Vorusnėlė“. Jų vadovė profesorė Dalia Kiseliūnaitė, kaip žinome, ir yra ,,Giesmių giesmelės“ sumanytoja, iniciatorė ir kūrėja. Visa bažnyčia nuščiuvo, kol skambėjo Kretingos instrumentinio ansamblio – Dovydo Jono Šulskio (mušamieji) ir Gintaro Puco (klavišai) - profesonaliai atliekama J.S. Bacho ,,Tokata ir Fuga d-moll‘. Juos keitė Šilutės labdaringos organizacijos ,,Sandora“ jaunimo ansamblis, vadovaujamas Irenos Šemeklienės. Sužavėjo ir jaunoji smuikininkė Antonina Tarasova iš Klaipėdos E.Balsio meno gimnazijos, jos mokytoja – Nijolė Ovsiukienė, akomponavo mama Jana Osipova -Tarasova. O tada ,,prabilo“ senieji Kretingos bažnyčios J. Preusso vargonai (1785 m.), juos ,,prakalbino“ tos pačios E. Balsio meno gimnazijos jaunasis vargonininkas Vladimiras Tarasovas. Savo eilės sulaukė Jurbarko K.Donelaičio bažnyčios mažųjų instrumentinis ansamblis – Matas Kairys, Paulius Kairys, Otilija Gavėnaitė. Jie skambino pianinu, griežė smuiku. Net du kolektyvus - vaikų ir pučiamųjų ansamblius - parengė nepavargstantis Plikių parapijos kunigas Liudvikas Fetingis. Nors šventė tęsėsi jau trečią valandą, žiūrovai etuziastingai sutiko Priekulės parapijos jaunimo ansamblį ,,Skambančios gaidos“ su vadove Jolanta Petraitiene. Išklausė Kauno Šv. Trejybės bažnyčios jaunojo trimitininko Fausto Duobos, parengto mokytojo Raimundo Arnašiaus, Jurbarko K.Donelaičio parapijos jaunimo choro (vadovė Evelina Tamošaitytė) atliekamų giesmių. Ir galiausiai į bažnyčios priekį subėgo gausus būrys Kretingos meno mokyklos jaunučių choro dainininkų, vadovaujamų Mildos Trušauskaitės, kurie nuoširdžiais vaikiškais balsai atliko mišių dalis ,,Kyrie“, ,,Gloria“, ,,Sanctus“.

 

Šventės pabaigoje visi kolektyvai, organizatoriai ir rėmėjai buvo apdovanoti Padėkos raštais, dovanėlėmis. ,,Giesmių giesmelės“ aukuras perduotas 2019 m. šventės rengėjams – Kauno evangelikų liuteronų Šv. Trejybės bažnyčios atstovams. Tada visus apjungė bendra malda, Vyskupo palaiminimas, iškilmingai sugiedota Vydūno užrašyta giesmė ,,Pranaše didis“. Paskutinis akordas - didingai nuskambėjusi, minėto Kretingos instrumentinio dueto (D.J. Šulskio ir G.Puco) atliekama senoji J.H. Schein giesmė ,,Krikščionys, džiaukitės didžiai“.

 

,,Giesmių giesmelės“ dalyvių ir svečių dar laukė bendra nuotrauka, pietūs, tolimesnė ar artimesnė kelionė į namus. Visų nuotaika buvo šventiška, širdys prisipildė šviesos, šilumos, bendravimo džiaugsmo, mintyse skambėjo išgirstos sakralinės melodijos, sieloje sustiprinančios TIKĖJIMĄ, VILTĮ ir MEILĘ.

 

Vida Trakienė

Nuotraukos - Joerg Nass