Aktualu

Konsistorijos nutarimas dėl pamaldų laikymo

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos nutarimas dėl pamaldų laikymo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje nuo 2020 m. gegužės mėn. 17 d.

 

Nutarta:

 

 Ir toliau laikomasi visų SAM rekomendacijų dėl apsaugos priemonių ir saugių atstumų.

 

 Pamaldos vyksta su giedojimu.

 

 Pamaldos laikomos su Šventosios Vakarienės sakramentu, dalyviams prie altoriaus prieinant ir suklaupiant po vieną šeimą / žmogų. Kunigai dalija Kristaus kūną, pamirkę jį į taurę ir paduodami žmogui į ranką. Šventosios Vakarienės dalyviai dezinfekuoja rankas, prieš ateidami prie altoriaus. Šventosios Vakarienės metu kunigai dėvi kaukes, naudoja dezinfekcines priemones.

 

 Leidžiama atlikti visus bažnytinius patarnavimus, naudojant būtinas apsisaugojimo priemones.

 

 Kunigai prašomi kuo greičiau paskelbti kapinių švenčių datas. Kapinėse apsauginės priemonės būtinos.